Gorilla | WWF Norway


 
	© © Martin Harvey / WWF

Fjellgorilla

gorilla, halvert, living planet report 
	© WWF-Norge
© WWF-Norge
Fjellgorillaen ble beskrevet av vitenskapen for første gang så sent som i 1902, og siden har den vært utsatt for ukontrollert jakt, krig, sykdom og leveområder som har blitt mindre og mindre. I tillegg har de blitt fanget for salg på det ulovlige dyremarkedet. Nå er fjellgorillaen en av verdens sjeldneste og mest truede arter.
 
I mai 2018 kom nyheten om at antallet ville fjellgorillaer har økt fra 880 til 1.004. Dette er svært gode nyheter for den kritisk truede menneskeapen, og kommer som et resultat av målrettet bevaringsarbeid.

– Vi er veldig glade for at bestanden nå har økt. Fjellgorillaen er en kritisk truet art som WWF har jobbet for å trygge i mer enn 50 år. Kampen er ikke over ennå, men det er godt å se at pilene peker i riktig retning, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond til ABC nyheter.

Les hele saken her: Fjellgorillabestanden har passert det magiske 1000-tallet.

Dessverre kom det også dårlige nyheter for fjellgorillaene sommeren 2018: Virunga, den eldste nasjonalparken i Afrika, trues nok en gang av oljeutvinning.

– Vi er dypt bekymret over at DR Kongo åpner døren for oljeleting i to enormt viktige nasjonalparker. Virunga er leveområde for den ikoniske fjellgorillaen og en rekke andre truede arter, mens i Salonga finnes både sjeldne aper, leoparder og skogselefanter, sier WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell.

Les hele saken her: Fjellgorillaens hjem trues av oljeselskaper.

Fjellgorillaens liv

Fjellgorillaen lever i familiegrupper som holder sammen i mange år. Familiegruppen består som regel av en dominant hann, kalt sølvrygg, tre til fire voksne hunner og ungene deres.
 
Territoriene til familiegrupper kan overlappe, og da beskytter hannen familien framfor territoriet.
 
Fjellgorillahunnen blir kjønnsmoden når hun er syv år, og får sin første unge i tiårsalderen. Som mennesket reproduserer gorillaen sakte. Gorillaen får bare ett barn om gangen og bruker flere år på å oppfostre det før hun får et nytt barn. Den langsomme reproduksjonen gjør at gorillaen er spesielt sårbar for nedganger i populasjonen.
 
En fjellgorilla forlater moren når den er rundt tre år.
 
Fjellgorillaen kan vise menneskelignende oppførsel og følelser, som latter og tristhet. De lager også verktøy for å overleve i skogen.
 
	© Brent Stirton / Reportage for Getty Images  / WWF
© Brent Stirton / Reportage for Getty Images / WWF

Gorillaen er viktig for naturen

Gorillaen spiller en nøkkelrolle i skogen som er dens hjem. Når den spiser planter spres frøene, og når gorillaene beveger seg rundt i skogen åpner de så skogbunnen får sollys og gir plass til nye planter.
 
I Sentral-Afrika er menneskene avhengig av den samme naturen som gorillaer, for å skaffe mat, vann, medisiner og andre produkter og tjenester fra skogen. Å beskytte skogene for gorillaene, gir også menneskene som bor der en tryggere framtid. I Kongobassenget finnes den nest største tropiske regnskogen i verden, og den er som et bankende, grønt hjerte i sentrum av Afrika. Fuktigheten som genereres i denne skogen kan falle som regn i USA, så forandringer i regnskogens klima har globale konsekvenser.
 
	© Andreas B. Schei / WWF-Norway
© Andreas B. Schei / WWF-Norway

Kjennetegn

Fjellgorillaen er den største av alle apene. Den har lengre hår, kjever og tenner enn sin nære slektninger, men kortere armer. Voksne hanner får et område med sølvfarget pels på ryggen og hoftene, noe som har gitt dem navnet «sølvrygger», eller «silverbacks» på engelsk.

Hannene veier 160-205 kilo, mens hunnene veier 90-100 kilo. De største kan bli opptil 180 centimeter høye. Den er vegetarianer og spiser minst 60 forskjellige plantearter, for det meste blader og bark, men også frukt, insekter og snegler.
 
 
	© naturepl.com / Andy Rouse / WWF
Sølvrygg
© naturepl.com / Andy Rouse / WWF

Leveområder

Fjellgorillaen lever kun to steder i verden: I Virunga-fjellene på grensen mellom den demokratiske republikken Kongo, Rwanda og Uganda, samt Bwindi Impenetrable Nasjonalpark i Uganda.

Trusler

De største truslene er tap av leveområder, på grunn av avskoging og utbygging av infrastruktur, og ulovlig jakt. Men gorillaene trues også av overføring av sykdommer fra mennesker og av at områdene de lever i er preget av politisk uro. Det er også et problem at krypskyttere sjelden straffeforfølges.

Nå truer også klimaendringene fremtiden til verdens 1.004 fjellgorillaer.

Vil du hjelpe oss å redde fjellgorillaene? Bli WWF-fadder.
 
	© Michel Gunther / WWF
© Michel Gunther / WWF