Gorilla | WWF Norway


 
	© © Martin Harvey / WWF

Fjellgorilla

 • Vitenskapelig navn

  Gorilla beringei beringei

 • Leveområder

  Virungafjellene I DRC Kongo, Rwanda og Uganda; Bwindi Impenetrable National Park, Uganda.

 • Høyde

  Kan bli opp til 180 cm

 • Vekt

  90-200 kg

 • Populasjon

  880

 • Tilstand

  IUCN rødliste: Kritisk truet (CR)

gorilla, halvert, living planet report 
	© WWF-Norge
© WWF-Norge
Fjellgorillaen ble beskrevet av vitenskapen for første gang så sent som i 1902, og siden har den vært utsatt for ukontrollert jakt, krig, sykdom og leveområder som har blitt mindre og mindre. I tillegg har de blitt fanget for salg på det ulovlige dyremarkedet.
 
I dag finnes det bare 880 ville fjellgorillaer i verden, og den er derfor et av verdens mest truede dyr.

Fjellgorillaens liv

Fjellgorillaen lever i familiegrupper som holder sammen i mange år. Familiegruppen består som regel av en dominant hann, kalt sølvrygg, tre til fire voksne hunner og ungene deres.
 
Territoriene til familiegrupper kan overlappe, og da beskytter hannen familien framfor territoriet.
 
Fjellgorillahunnen blir kjønnsmoden når hun er syv år, og får sin første unge i tiårsalderen. Som mennesket reproduserer gorillaen sakte. Gorillaen får bare ett barn om gangen og bruker flere år på å oppfostre det før hun får et nytt barn. Den langsomme reproduksjonen gjør at gorillaen er spesielt sårbar for nedganger i populasjonen.
 
En fjellgorilla forlater moren når den er rundt tre år.
 
Fjellgorillaen kan vise menneskelignende oppførsel og følelser, som latter og tristhet. De lager også verktøy for å overleve i skogen.
 
	© Brent Stirton / Reportage for Getty Images / WWF
© Brent Stirton / Reportage for Getty Images / WWF

Gorillaen er viktig for naturen

Gorillaen spiller en nøkkelrolle i skogen som er dens hjem. Når den spiser planter spres frøene, og når gorillaene beveger seg rundt i skogen åpner de så skogbunnen får sollys og gir plass til nye planter.
 
I Sentral-Afrika er menneskene avhengig av den samme naturen som gorillaer, for å skaffe mat, vann, medisiner og andre produkter og tjenester fra skogen. Å beskytte skogene for gorillaene, gir også menneskene som bor der en tryggere framtid. I Kongobassenget finnes den nest største tropiske regnskogen i verden, og den er som et bankende, grønt hjerte i sentrum av Afrika. Fuktigheten som genereres i denne skogen kan falle som regn i USA, så forandringer i regnskogens klima har globale konsekvenser.
 
	© Andreas B. Schei / WWF-Norway
© Andreas B. Schei / WWF-Norway

Kjennetegn

Fjellgorillaen er den største av alle apene. Den har lengre hår, kjever og tenner enn sin nære slektninger, men kortere armer. Voksne hanner får et område med sølvfarget pels på ryggen og hoftene, noe som har gitt dem navnet «sølvrygger», eller «silverbacks» på engelsk.

Hannene veier 160-205 kilo, mens hunnene veier 90-100 kilo. De største kan bli opptil 180 centimeter høye. Den er vegetarianer og spiser minst 60 forskjellige plantearter, for det meste blader og bark, men også frukt, insekter og snegler.
 
 
	© naturepl.com / Andy Rouse / WWF
Sølvrygg
© naturepl.com / Andy Rouse / WWF

Leveområder

Fjellgorillaen finnes i Virunga-fjellene på grensen mellom den demokratiske republikken Kongo, Rwanda og Uganda, samt Bwindi Impenetrable Nasjonalpark i Uganda. Dette er de eneste stedene i verden man finner ville fjellgorillaer.
 

Trusler

De største truslene er tap av leveområder og jakt, men gorillaer trues også av sykdommer og av at områdene de lever i er preget av politisk uro. Det er også et problem at krypskyttere sjelden straffeforfølges.
 
	© Michel Gunther / WWF
© Michel Gunther / WWF