Trusler mot arter og natur

Forsøpling, utbygging og klimaendringer er blant de største truslene mot dyr, planter og natur.