WWF

Sjøfugl med plast rundt halsen

Hjelp oss å stanse plastforsøplingen!

Alle dyr og leveområder i havet blir påvirket av den enorme mengden plast som havner der, og sjøfugl er spesielt utsatt. WWF jobber for å stanse plastforsøplingen av havet.

Bli havfadder!

WWF jobber for å stanse naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.