Nærbilde av en veps på en rødbrun stein

Sosiale stikkeveps

Vespidae

Tilstand i Norge

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Fakta om sosiale stikkeveps

Sosiale stikkeveps (Vespidae), kalles gjerne «veps» på folkemunne, og er en relativt stor familie innen årevinger (Hymenoptera). I Norge finner vi hele 12 av verdens 67 sosiale stikkevepsarter, hvorav den største er geithams som har etablert seg i Norge på nytt etter å ha vært borte i nesten 100 år.

  • Kroppslengde (mm)

    11-19

  • Kroppslengde geithams (mm)

    14-35

Vepser (Hymenoptera)

Insektordenen veps i sin helhet består av over 150.000 arter og er den nest største insektordenen, kun slått av billene. Verdens vepsefauna er imidlertid fortsatt svært dårlig kjent, og det faktiske artsantallet er anslått å ligge mellom 600.000 og 2.500.000 arter.

I Norge er det registrert rundt 4.100 vepsearter fordelt på 58 familier, og det er anslått at det faktiske antallet kan være over 8.000.

Kjennetegn

De sosiale stikkevepsene har en glatt bakkropp med svarte og gule ringer. De har to par vinger som virker smale i hvileposisjon fordi de brettes på langs. De ulike artene kan blant annet skilles på forskjellig svart-gult mønster på hodet.

Lengden på arbeiderne hos de ulike artene varierer fra 11 til 19 mm, mens dronningen er noe større. Geithamsen er vesentlig større. Der måler arbeidere 14 til 26 mm, mens dronningen kan bli hele 35 mm lang.

Leveområder og utbredelse

Sosiale stikkeveps dominerer i tempererte områder.

Her i Norge finner vi sosiale stikkeveps over hele landet. Geithamsen lever i hovedsak på Østlandet.

Nærbilde av rødveps på en blomst
Rødvepsdrone (Vespula rufa) koser seg på en melkerot.

Derfor er vepsen viktig

Geithams er den beste forsvarslinjen vi har mot de invaderende asiatiske geithamsene som sprer seg i Europa nå, og som med tiden kan komme til Norge. Asiatisk geithams (Vespa velutina) og japansk kjempeveps (Vespa mandarina) kan gjøre stor skade på biene våre. Derfor er det bedre å sørge for at vår egen geithams har det bra og kan stå imot potensielle inntrengere fra øst når den tid kommer.

Vepsenes rolle i pollinering må heller ikke undervurderes. Vepser hjelper til med å pollinere 960 plantearter, hvorav 164 arter (stort sett orkideer) er helt avhengig av vepsene som pollinatorer. I en verden der mange villbiebestander er på vei ned, kan vepsene – som er mer robuste og takler menneskeskapte endringer i naturen mye bedre – bli viktige backup-pollinatorer.

I tillegg fanger individene i et vepsebol daglig et stort antall fluer, sommerfugllarver og andre insekter som kan være skadedyr for avlinger og blomster.

Geithams på vei inn gjennom en sprekk i ei trestamme.

Plageånd eller god som gull?

Vi mennesker har en tendens å utpeke noen arter som er åpenbart nyttige for oss (eksempelvis honningbia) som «gode», mens andre får stempelet som «plageånd». Stikkevepsen er utvilsomt i sistnevnte kategori, men er det egentlig fortjent?

Det er stort sett på sensommeren at vepser begynner å være påtrengende, og grunnen til det er manglende mat i naturen. Det er færre insekter å jakte på og færre blomster som kan gi næring, derfor blir menneskemat og -drikke uimotståelig for sultne vepser - og er du sulten nok, blir du mer sur og aggressiv, det gjelder også vepsen!

Så før du slår og veiver etter vepsen, prøv å huske på at de også spiller en viktig rolle i naturen. I stedet for å irritere deg, sett gjerne fram noe godt til dem et lite stykke unna middagsbordet, slik at de har noe å spise og lar middagsselskapet være i fred.

Og når du smører honning på frokostbrødskiva di, rett en varm tanke mot vepser, fordi uten dem ville det ikke vært bier heller!

Stikkevepsens liv

Som navnet tilsier, er sosiale stikkeveps sosiale dyr som lever sammen i kolonier. Vepsekoloniene består av en dronning og arbeiderne hennes, som er dronningens egne døtre. Arbeiderne har uutviklede kjønnsorganer, da det kun er dronningen som legger egg. Koloniene har også hannveps, som kalles droner.

I løpet av en sommer, kan dronningen produsere hele 12 000 arbeidere (en arbeider lever kun i 2-3 uker). I august kan kolonien telle over to tusen voksne individer, og bolet, som i april var på størrelse med en valnøtt, kan være større enn en fotball.

Vepsekolonien samarbeider om arbeidsoppgaver som larvepass, forsvar, matsamling og bygging av bolig.

I løpet av høsten dør kolonien ut, og et vepsebol benyttes aldri om igjen. Unge dronninger overvintrer, og starter hver vår med å finne et passende sted for et nytt vepsebol hvor hun kan fostre opp en ny koloni.

En veps ligger på en bjørkestamme
En ung jordvepsdronning (Vespula vulgaris) har funnet bjørkeved å overvintre i.

Forplantning

På sensommeren begynner arbeiderne i vepsekolonien å lage ekstra store larvekamre til dronninglarvene. På samme tid legger dronningen ubefruktede droneegg, og dermed stopper oppdrettet av nye arbeidere for sesongen.

Sammen med dronene flyr de nyklekte dronningene ut på en bryllupsreise hvor paringen skjer. Dronene dør raskt, mens de ungdronningene overvintrer til neste vår.

Dronninger og arbeidere klekkes fra befruktede egg, mens dronene kommer fra ubefruktede egg.

Kosthold

Vepselarvene fôres for det meste med fluer og andre insekter, men de kan også få kjøtt fra åtsler. Voksne stikkeveps spiser hovedsakelig sukkerholdig næring som honning, nektar og ekskrementer fra bladlus.

Nærbilde av tre veps på grønne blomster
Norskveps (Dolichovespula norwegica) er en av de vanligste norske stikkevepsene.

Trusler

Selv om ingen av de 12 artene sosiale stikkeveps i Norge er truet, så er det andre vepsearter som sliter - både i Norge og i resten av verden.

Klimaendringer

Et eksempel er fikenveps (Agaonidae) som lever i tropiske strøk. Fikenveps og fiken lever i symbiose: Uten fikenveps kan ikke fiken bli bestøvet og uten fikenplanten kan ikke fikenveps formere seg. De er med andre ord helt avhengige av hverandre.

Veps er svært følsomme for klimaendringer og takler ikke de stadig økende gjennomsnittstemperaturene. Som et resultat avtar pollineringen av fiken, noe som igjen fører til en nedgang i bestanden av fikentrær. Fikentrær er også en viktig nøkkelart, fordi de gir mat og ly til mer enn 1500 arter av pattedyr, fugler og insekter.

Andre trusler

Klimaendringene gjør også at andre vepsearter sprer seg til andre kanter av verden. Blant annet asiatisk geithams (Vespa velutina) og japansk kjempeveps (Vespa mandarina). Dersom disse etablerer seg i Norge, kan de utkonkurrere våre egne vepsearter og samtidig gjøre stor skade på honningbiene våre. Japansk kjempeveps kan blant annet kan utrydde en bikube på få timer.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.