Tre pandaunger klatrer på en gren mot grønn bakgrunn.

Dette er WWF

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

Hele verdens miljøorganisasjon

Det var omfattende ødeleggelser av afrikansk natur som inspirerte den engelske biologen, Sir Julian Huxley, til å stifte World Wide Fund for Nature (WWF) i 1961.

I dag er WWF en av verdens mest respekterte uavhengige miljøorganisasjoner med tilstedeværelse i rundt 100 land og nesten 6 000 ansatte.

WWF jobber for å bremse klimaendringene, stanse tapet av arter og natur samt beskytte ressursene som vi alle er så avhengige av. Vi snakker på vegne av korallrevene, elvene, regnskogene, isbreene og alle verdens arter som ikke selv kan tale sin sak.

Vi driver et aktivt miljøarbeid i felt, men også bak skrivebord, i samarbeid med andre aktører, i politikkens korridorer og ved internasjonale forhandlingsbord.

We shan’t save all we would like to – but we shall save a great deal more than if we never tried.

Sir Peter Scott, grunnlegger av WWF.

Våre fokusområder er:

  • å verne mangfoldet av arter og økosystemer på land og i havet
  • å sikre bærekraftig bruk av fornybare ressurser
  • å bekjempe klimaendringer og overforbruk av ressurser

Du kan lese om WWFs internasjonale arbeid her.

WWF i Norge

Den norske delen av WWF ble grunnlagt i 1970 og er en selvstendig stiftelse med navnet WWF Verdens naturfond. Kontoret vårt ligger i Oslo og er tilknyttet det globale WWF-nettverket gjennom felles strategiske mål og retningslinjer. Generalsekretær Karoline Andaur leder organisasjonen med rundt 70 ansatte.

I Norge jobber vi for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav- og kystområder, i skogene og i fjellet, i innsjøer og elver. Vi bruker mye tid på å påvirke norsk miljøpolitikk og lovverk for å nå våre miljømål.

Vi støtter også flere internasjonale naturvern- og utviklingsprosjekter i flere land. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene er i all hovedsak finansiert av Norad og Utenriksdepartementet.

Les mer om våre internasjonale prosjekter.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

I WWF er vi opptatt av at liv og lære skal gå hånd i hånd. Derfor er vi opptatt av bærekraft i egen organisasjon. Vi jobber kontinuerlig med å redusere våre egne klimagassutslipp.

Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport og avfall.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber for å minimere vårt eget fotavtrykk her.

Fant du det du lette etter?