Tre pandaunger klatrer på en gren mot grønn bakgrunn.

Dette er WWF

WWF er verdens største miljøorganisasjon. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene, som vi er alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr.

Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter. Vi snakker på vegne av korallrevene, elvene, regnskogene, isbreene og alle verdens arter og leveområder som ikke selv kan tale sin sak.

Våre fokusområder:

  • Verne mangfoldet av arter og økosystemer på land og i havet
  • Sikre bærekraftig bruk av fornybare ressurser
  • Bekjempe klimaendringer og overforbruk av ressurser.

WWF i Norge

Den norske delen av WWF ble grunnlagt i 1970 og er en selvstendig stiftelse med navnet WWF Verdens naturfond. Kontoret ligger i Oslo og er tilknyttet det globale WWF-nettverket, med felles strategiske mål og retningslinjer. Generalsekretær Bård Vegar Solhjell leder organisasjonen med rundt 40 ansatte.

I Norge jobber vi for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav- og kystområder, i skogene og i fjellet, i innsjøer og elver. Vi bruker mye tid på å påvirke norsk miljøpolitikk og lovverk for å nå våre miljømål.

Vi støtter også flere internasjonale naturvern- og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land og i Kina. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene er i all hovedsak finansiert av Norad og Utenriksdepartementet.

Les mer om våre internasjonale prosjekter.

We shan’t save all we would like to – but we shall save a great deal more than if we never tried.

Biolog, Sir Julian Huxley, grunnlegger av WWF.

WWF - hele verdens miljøorganisasjon

Omfattende ødeleggelser av afrikansk natur inspirerte den engelske biologen, Sir Julian Huxley, til å stifte WWF i 1961.

I dag er World Wide Fund for Nature en av verdens mest respekterte uavhengige miljøorganisasjoner. Vi har kontorer i mer enn 80 land, nesten 6000 ansatte og millioner av følgere i sosiale medier.

WWF driver et svært aktivt miljøarbeid i felt, men også bak skrivebord, i samarbeid med andre aktører, i politikkens korridorer og ved internasjonale forhandlingsbord.

Les mer om WWFs internasjonale arbeid.