To ulver som ser mot kamera, i vinterlandskap

Gi en gave

Norges fire store rovdyr er ulv, jerv, gaupe og bjørn. Alle er sterkt eller kritisk truet, og trenger din hjelp!

Norske myndigheter tillater jakt på ulv, bjørn, jerv og gaupe. Rovdyrene i Norge holdes nede på et kunstig lavt nivå, hvor de er truet av utryddelse. Det haster hvis vi skal lykkes med å bevare dem.

WWF jobber for at vi skal ha levedyktige bestander av rovdyr i norsk natur. Hjelp oss i kampen for å redde Norges store rovdyr!

Jeg vil gi

Hjelp oss å bevare ulv, bjørn, jerv og gaupe i norsk natur!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Hold meg oppdatert på WWF sitt arbeid (vi lover å ikke spamme deg):
To bjørner som spiser, mens to ulver går rundt og ser på. En fugl kretser over dem.

Du kan også gi en gave slik

  • Til vårt kontonummer: 9046 11 07175
  • Med Vipps: søk opp 11403 (WWF)

Tusen takk for din støtte!

Slik bruker vi din gave

Dette gjør WWF for å redde rovdyrene i Norge:

  • Påklager vedtak om lisensjakt, kvotejakt eller skadefelling som vi er uenige i.
  • Jobber for å endre norsk forvaltning, det vil si å overbevise Storting og regjering om at vi skal ha levedyktige bestander av rovdyr i Norge, basert på vitenskapelig grunnlag.
  • Jobber for konfliktdempning og løsninger som gjør samfunnet vårt i bedre stand til å leve sammen med store rovdyr.
  • Stopper ulovlige beslutninger. I 2017 gikk WWF til sak mot staten, fordi vi mener dagens forvaltning av ulv er lovstridig. Saken kommer opp for lagmannsretten i desember 2019.

For å få til alt dette trenger vi deg med på laget!

Med din hjelp kan vi bevare en vill norsk natur!

Jeg vil gi

Hjelp oss å bevare ulv, bjørn, jerv og gaupe i norsk natur!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Hold meg oppdatert på WWF sitt arbeid (vi lover å ikke spamme deg):