En rekke elvemuslinger stikker ut av sanden i en liten bekk, der de filtrerer vannet etter mat

Elvemusling

Margaritifera margaritifera

Sårbar

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Fakta om elvemusling

  • Størrelse (skjell)

    10 - 15 cm

Elvemuslingen lever i en tidlig periode av livet som larve på gjellene av laks eller ørret.

En hånd holder en elvemusling
Elvemuslingens skjell kan bli 10-15 cm langt.

Etter en periode på (10-11 måneder) vil den vesle muslingen slippe seg ned på bunnen av elva eller bekken, der den graver seg ned.

I 5-8 år ligger muslingen nedgravd, før den begynner å komme til syne i grusen. Muslingen vil deretter leve resten av livet delvis nedgravd i bunnen.

Elvemuslingen filtrerer maten sin fra vannet, og en voksen musling kan filtrere opp mot 50 liter vann i døgnet. Slik sett kan elvemuslingen ses på som vassdragets naturlige renseanlegg.

Leveområder og utbredelse

På verdensbasis lever elvemuslingen i Skandinavia, Mellom-Europa, Sibir og Nord-Amerika.

I Norge lever elvemuslingen i utgangspunktet i bekker og elver i lavlandet over hele landet, men den har forsvunnet mange steder de siste 100 årene. De fleste bestandene finnes i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, og bestandene sør for Dovre sliter i dag med rekrutteringen.

En liten bekk renner gjennom skogen
Elvemuslingen lever i bekker og vassdrag i lavlandet over mye av landet

Trusler

Siden elvemuslingen er avhengig av ørret eller laks for å utvikle seg vil faktorer som fører til at disse fiskene forsvinner fra et vassdrag også føre til at elvemuslingen forsvinner.

Visste du at...

  • Elvemuslinger kan bli 250-300 år gamle!
  • Den norske arvefyrstekronen (kronprinskronen) er innsatt med perler fra norske elvemuslinger. NB! Elvemuslingen er i dag fredet.

Forsuring av vassdrag, forurensing (inkludert overgjødsling fra landbruk og avrenning fra hogstflater), vassdragsregulering , kanalisering av vassdrag, og fjerning av vegetasjon fra vassdragene, påvirker elvemuslingen negativt.

Elvemuslingen er en norsk ansvarsart (mer enn en fjerdedel av elvemuslingene i Europa lever her).