Skog og regnskog

Halvparten av våre utrydningstruede arter lever i skog. WWF jobber med å ta vare på mangfoldet og artenes leveområder i norsk og internasjonal skog.