En elv sees ovenifra, der halve elven er full av plast.

TV-aksjonen: Et hav av muligheter

Det finnes et hav av muligheter for å bli med på årets TV-aksjon! I år kan vi dessverre ikke gå fra dør til dør, men du kan bli digitalbøssebærer.

  • Plast som havner i havet hvert minutt:

    15 tonn

Plasten ødelegger for både mennesker og dyr

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Den enorme mengden med plast truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker.

Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Nå er havet truet, men heldigvis finnes det løsninger.

Med midlene fra TV-aksjonen, starter vi der problemet er størst: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i nettopp disse fire landene! Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

En elv sees ovenfra, der halve er full av søppel.

Hva skal TV-aksjonen gjøre?

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker.

I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig.

Folk i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand bruker ikke nødvendigvis mer plast enn andre. Men ofte har ikke folk noe sted å gjøre av søppelet sitt.

Det finnes rett og slett ikke systemer for avfallshåndtering. Søppelet kastes på gaten og ender opp i elver og vannveier. Og elvene skyller det til havs.

Pengene fra TV-aksjonen skal gå til å gi innbyggerne i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne hender.

Både skoleelever og lokale bedrifter får opplæring som gjør dem i stand til å bidra med konkrete tiltak for bedre avfallshåndtering og resirkulering.

Tusenvis av mennesker får mulighet til et nytt levebrød når de blir vist hvordan verdier kan utvinnes fra sortert avfall.

Filippinske barn klatrer på en bro eller kai over en vannoverflate dekket helt av plast.
På Filippinene dekker plastavfall vannoverflaten mange steder. Plasten havner til slutt i havet og spres med havstrømmene.

Fant du det du lette etter?