En flokk med delfiner jakter på sardiner utenfor Sør-Afrika. Gulflankedelfin (Delphinus delphis).

WWFs samarbeid med næringslivet

WWF samarbeider med bedrifter for å finne frem til gode løsninger til det beste for natur og klima. Bedrifter er ofte en del av problemet, men de er samtidig en viktig del av løsningen.

Samarbeid med WWF er verdifullt for bedriften og miljøet

Målet for WWFs engasjement med bedrifter er å utløse endringer, eller oppnå innovative og fremtidsrettede løsninger på flere av vår tids store miljøutfordringer.

Bedriftssamarbeidene er en del av WWFs strategi for å oppnå miljøresultater.

Tre måter WWF samarbeider med bedrifter på

Strategisk samarbeid

Vi samarbeider med næringslivet for å kreve og foreslå politiske endringer. Vi prioriterer strategisk samarbeid med bedrifter for å fremme og implementere løsninger som bidrar til systemendring som er i tråd med WWFs egne strategiske prioriteringer. Vi samarbeider også med næringslivsallianser for å påvirke hele sektorer.

Denne typen partnerskap kaller vi et strategisk samarbeid.

Samarbeid for å skape engasjement

Vi ønsker å skape bred støtte blant folk for våre kampsaker. Jo flere vi er som krever endring, jo større sannsynlighet er det for at myndighetene og privat sektor handler. Folk flest spiller en avgjørende rolle som velgere, forbrukere, ansatte og bedriftseiere.

Gjennom samarbeid på markedskommunikasjon og kampanjer kan vi nå et bredt nedslagsfelt og vi kan sammen øke bevisstheten om viktige miljøspørsmål for å mobilisere til handling.

Et godt eksempel på dette er vårt samarbeid med Bergans om kampanjen Save the Seasons. Her var formålet å skape oppmerksomhet rundt klimaendringene og å få folk til legge press på klima- og miljøministeren.

Bedriftsstøtte

En enkel form for samarbeid, er næringslivet som givere til WWFs arbeid for natur og klima. WWF søker å skaffe midler til både våre spesifikke arbeidsstrømmer og prosjekter, så vel som ubegrenset finansiering av arbeidet vårt der behovet til enhver tid er størst.

Pengegaver og økonomisk støtte fra næringsliv og bedrifter er et svært viktig bidrag til WWFs arbeid for mer natur og mindre utslipp.

Våre samarbeidspartnere

Skift:

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Deres formål er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Initiativet utforsker hvilke store endringer Norge må gjennom for å sikre at landet skal klare å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, og samtidig skape konkurransefortrinn for norsk næringsliv.

Skift samler norske toppledere på konsernsjef-nivå, for å peke på mulighetene for et nullutslippssamfunn og verktøyene som trengs for å komme dit.

WWF Verdens naturfond er en teknisk samarbeidspartner i form av å være en rådgivende kapasitet, i tillegg til at vi gir innspill til bedriftspåvirkningsarbeid.

Våre støttespillere

  • Advokatfirmaet Legalis
  • Agva Kraft
  • Alfred Berg Humanfond
  • Brækhus Advokatfirma
  • Cultura Bank
  • Deloitte
  • Dyreparken Kristiansand
  • Langseth Advokatfirma DA
  • Norstat
  • Villa Paradiso

Kontakt WWF for å diskutere et strategisk partnerskap for din bedrift:

Fant du det du lette etter?