Kontakt og ansatte

Oversikt over alle ansatte i WWF Verdens naturfond, kontaktinformasjon og nøkkelinformasjon.

Organisasjons- og kontonummer:

 • Organisasjonsnummer: 952 330 071
 • Driftskonto: 7001.06.30213
 • Gavekonto: 1506.51.23859

Postadresse:
WWF Verdens naturfond
postboks 6784 St. Olavs Plass
0130 Oslo

 • Telefon: 22 03 65 00, åpent mellom kl. 9 og 15.
 • Presse- og mediehenvendelser: Se pressesiden
 • Generelle henvendelser: post@wwf.no
 • Medlemshenvendelser: medlem@wwf.no
 • Henvendelser til generalsekretæren og styret (ikke presse):
  Rådgiver Brigitte Grov,
  brigitte.grov@wwf.no
  +47 980 67 202

Ledelse:

Mellomledere:

Natur- og klimaavdeling:

Kommunikasjons- og innsamlingsavdelingen

Økonomi- og administrasjonsavdeling:

Marianne Linnerud

Administrasjonsassistent

HR og kultur:

Fant du det du lette etter?