Kontakt og ansatte

Her finner du oversikten over alle ansatte i WWF Verdens naturfond

Organisasjons- og kontonummer:

  • Organisasjonsnummer: 952 330 071
  • Driftskontonummer: 9046 11 07167
  • Gavekontonummer: 9046 11 07175

Vi holder til i Kristian Augusts gate 7 A (vis i kart), 0164 Oslo. Resepsjonen er åpen hverdager fra kl. 08:30 til kl. 16:00.

  • Postadresse:
    WWF Verdens naturfond, Postboks 6784 St. Olavs Plass, 0130 Oslo.
  • Telefon: 22 03 65 00
  • Pressehenvendelser:
    Senior kommunikasjonsrådgiver Bente Bakken, +47 95 72 05 07, bbakken@wwf.no.

Ledelse:

Kontakt: