Earth Hour: 25. mars 2023

Helt siden 2007 har mennesker verden over markert Earth Hour med å slukke lyset i én time. I 2023 trapper vi opp innsatsen. Bli med på den viktigste timen for jorda.

Naturen forsvinner i et alarmerende tempo verden over, mye på grunn av måten vi bruker den på. Vi får i økende grad kjenne på konsekvensene av disse menneskeskapte handlingene: pandemi, naturkatastrofer og klimakrise, for å nevne noe. Det er tydeligere enn noen gang at det vi gjør mot planeten, gjør vi også mot oss selv.

For å beskytte planeten og vår felles fremtid må vi ta grep – og vi har dårlig tid.

I 2023 lanserte FNs klimapanel en ny klimarapport. Denne konkluderer med at tiden for å begrense global oppvarming er i ferd med å renne ut. De neste syv årene blir kritiske for Jorda. Vi må fase ut fossil energi, kutte utslipp og restaurere natur. Dessuten er det viktig å sørge for at vi har et mer bærekraftig forbruk, slik at vi holder oss innenfor planetens tålegrenser.

For at vi skal klare dette må individer, samfunn, næringsliv og regjeringer trappe opp innsatsen for å beskytte og bevare vårt eneste hjem – jordkloden vår.

Dette er bakgrunnen for at Earth Hour nå får et nytt fokus.

I år lager vi den #BiggestHourForEarth, ikke bare ved å slå av lyset, men ved at vi selv kobler av og tar en pause fra våre hverdagslige gjøremål og bruker 60 minutter på å gjøre noe positivt for naturen og oss selv.

Sannhetens øyeblikk

Helt siden 2007 har Earth Hour satt søkelyset på problematikken rundt klimaendringer og naturtap. Markeringen er blitt en av de mest populære grasrotbevegelsene, som har engasjert mennesker verden over.

Kraften som ligger i oss mennesker kan vi bruke til å endre én enkelt Earth Hour om til millioner av timer med handling og bevissthet, som til sammen skaper en dominoeffekt. Denne #BiggestHourforEarth blir et sannhetens øyeblikk som skal minne verden på at vårt eneste hjem trenger vår hjelp, og at vi alle kan bidra til å beskytte den.

Du kan også bidra, og vi ber alle om å bli med oss når vi den 25. mars, 2023, kl. 20:30 gir 60 minutter til jordkloden. Koble av fra dine hverdagslige gjøremål, og bruk én time på å gjøre noe positivt for naturen.

Du kan også bidra, og vi ber alle om å bli med oss når vi den 25. mars, 2023, kl. 20:30 gir 60 minutter til jordkloden. Koble av fra dine hverdagslige gjøremål, og bruk én time på å gjøre noe positivt for naturen.

En global bevegelse for natur og klima

WWFs Earth Hour er verdens største grasrotbevegelse, en fellesdugnad og en sterk symbolsk handling for å markere at verden står sammen mot klimaendringer og naturtap.

WWF har arrangert Earth Hour i Norge siden 2009.

Earth Hour engasjerer både enkeltmennesker, næringsliv og myndigheter over hele verden. Målet er å sikre oppmerksomhet om vår tids store utfordringer og at det haster å løse dem. Earth Hour har vært avgjørende for å folkeliggjøre klimaengasjement over hele jorda.

I 2023 faller Earth Hour på 25. mars kl. 20.30. I 2022 markerte hele 192 land fra hele verden Earth Hour, som et symbol for hvordan vi står sammen for å bevare dette ene hjemmet vi alle deler - jorden vår.

Earth Hour høydepunkt 2022

Fant du det du lette etter?