Høringssvar, brev og notater

WWF jobber for å påvirke politikken i mer miljøvennlig retning. Derfor skriver vi en rekke høringssvar og brev, som du kan finne her på denne siden i kronologisk rekkefølge (siste øverst).

Innsendte høringssvar, brev og notater

 • 30. august 2021

  Høringssvar om havvind

  Høringssvar om endringer i havenergilovforskrifta, og om veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.

  Last ned høringssvaret her (PDF)

 • 30. august 2021

  Foreslår rett til nærnatur

  I et brev til regjeringen foreslår Den Norske Turistforening og WWF Verdens naturfond at alle skal sikres trygg tilgang til nærnatur og turveinett.

  Last ned brevet her (PDF).

 • 21. april 2021

  101 nobelprisvinnere krever utfasing av olje, gass og kull

  101 nobelprisvinnere, inkludert Dalai Lama og Edvard og May-Britt Moser, krever at alle statsledere blir enige om å stanse utvidet fossilproduksjon og fase ut olje, gass og kull på en rettferdig måte. Her kan du lese følgebrevet Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, WWF Verdens naturfond og Natur og Ungdom har sendt til de norske politikerne.

  Last ned brevet her (PDF).

 • 19. april 2021

  Stans videre planlegging av tredje rullebane på Gardermoen

  14 organisasjoner sier nei til tredje rullebane på Gardermoen.

  Last ned brevet her (PDF).

 • 9. april 2021

  Krever stans i åpningsprosess av mineralutvinning på dypet

  Seks av Norges største miljøorganisasjoner krever at regjeringen ikke åpner for mineralutvinning på havbunnen.

  Les høringssvaret fra miljøorganisasjonene til Olje- og energidepartementets forslag til konsekvensutredningsprogram her.

 • 11. februar 2021

  Innspill til initiativdebatten om FNs naturavtale

  På bakgrunn av Kunming-planen har WWF i Norge hentet ut noen av sakene som Norge har ekstra gode forutsetninger for å lede an i naturavtaleforhandlingene.

  Dette dokumentet (PDF) ble oversendt til stortingspolitikerne i forkant av en initiativdebatt i Stortinget 11. februar 2021.

 • 5. februar 2021

  Høringssvar på søknad om letebrønn i Barentshavet

  Høringssvar fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace Norge og WWF Verdens naturfond, som krever at Aker BPs søknad om tillatelse til å bore en letebrønn i iskantsonen avvises.

  Last ned brevet her (PDF).

 • 20. november 2020

  Davvi vindkraftverk må stanses

  Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og WWF i Norge og Finland krever at det planlagte Davvi vindkraftverk i Finnmark ikke bygges.

  I et brev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, med kopi til olje- og energiminister Tina Bru, vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og sametingspresident Aili Keskitalo, redegjør organisasjonene for hvilke verdifulle naturverdier som står på spill.

  Last ned brevet her.

 • 29. oktober 2020

  Klage på kvote for lisensjakt på ulv

  Rovviltnemdene i region 4 (Akershus, Oslo og Østfold) og 5 (Hedmark) vedtok en kvote for lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen i lisensfellingsperioden 2020/2021 som var historisk høy. Nemndene ønsker felling av hele fem ulverevir: Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og grensereviret Rømskog, som har delvis tilhold i Sverige. Det betyr at hele 32 ulver innenfor ulvesonen kan bli skutt.

  Last ned WWF Verdens naturfonds klage på rovviltnemndenes vedtak (PDF).

 • 14. oktober 2020

  Vindkraft på land bør styres helt vekk fra verdifull inngrepsfri natur

  Innspill til høringen om Meld. St. 28 (2019-2020) «Vindkraft på land – endringer i konsesjonsbehandlingen».
  Last ned WWFs høringsinnspill her (PDF).

 • 24. august 2020

  Fellesbrev om 25. konsesjonsrunde

  I forbindelse med forslag til utlysning av nye oljeblokker i 25. konsesjonsrunde gikk Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, Natur og Ungdom og WWF Verdens naturfond hardt ut mot høringsprosessene hvor miljøfaglige innspill ikke blir lyttet til.

  Last ned brevet til Olje- og energidepartementet her (PDF).

 • 11. juni 2020

  Satsing på energieffektivisering

  En bred samling av miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, fagbevegelse, boligselskap, og organisasjoner i bygge- og elektrobransjen krever at satsingen på energitiltak i norske bygg styrkes. For å redusere klimagassutslipp og ta vare på naturen, og sikre arbeidsplasser, trengs det økt satsing på energieffektivisering.

  Avsenderne av brevet ber Stortinget sørge for at Klima- og miljødepartementet i tilleggsavtalen som skal inngås med Enova, og i ny avtale som skal gjelde fra 2021-2025 tydeliggjøre at støtteordningene for boliger, boligblokker og yrkesbygg må forsterkes.

  Last ned brevet sendt av WWF og 21 andre organisasjoner til Finanskomiteen om satsing på energieffektivisering her.

 • 2. juni 2020

  Høringsforslag: Midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

  Regjeringens krisepakke gjør skognæringen mer naturfiendtlig, når de i stedet kunne skapt et naturgrønt skifte. Les høringsforslaget om Midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 sendt inn av Sabima, Norsk Friluftsliv, Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond.

Fant du det du lette etter?