Høringssvar, brev og notater

WWF jobber for å påvirke politikken i mer miljøvennlig retning. Derfor skriver vi en rekke høringssvar og brev, som du kan finne her på denne siden i kronologisk rekkefølge (siste øverst).

Innsendte høringssvar, brev og notater

 • 11. juni 2020

  En bred samling av miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, fagbevegelse, boligselskap, og organisasjoner i bygge- og elektrobransjen krever at satsingen på energitiltak i norske bygg styrkes. For å redusere klimagassutslipp og ta vare på naturen, og sikre arbeidsplasser, trengs det økt satsing på energieffektivisering. Avsenderne av brevet ber Stortinget sørge for at Klima- og miljødepartementet i tilleggsavtalen som skal inngås med Enova, og i ny avtale som skal gjelde fra 2021-2025 tydeliggjøre at støtteordningene for boliger, boligblokker og yrkesbygg må forsterkes.

  Last ned brevet sendt av WWF og 21 andre organisasjoner til Finanskomiteen om satsing på energieffektivisering her.

 • 20. november 2020

  Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og WWF i Norge og Finland krever at det planlagte Davvi vindkraftverk i Finnmark ikke bygges.

  I et brev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, med kopi til olje- og energiminister Tina Bru, vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og sametingspresident Aili Keskitalo, redegjør organisasjonene for hvilke verdifulle naturverdier som står på spill.

  Last ned brevet her.

 • 29. oktober 2020

  Rovviltnemdene i region 4 (Akershus, Oslo og Østfold) og 5 (Hedmark) vedtok en kvote for lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen i lisensfellingsperioden 2020/2021 som var historisk høy. Nemndene ønsker felling av hele fem ulverevir: Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og grensereviret Rømskog, som har delvis tilhold i Sverige. Det betyr at hele 32 ulver innenfor ulvesonen kan bli skutt.

  Last ned WWF Verdens naturfonds klage på rovviltnemndenes vedtak (PDF).

 • 2. juni 2020

  Regjeringens krisepakke gjør skognæringen mer naturfiendtlig, når de i stedet kunne skapt et naturgrønt skifte. Les høringsforslaget om Midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 sendt inn av Sabima, Norsk Friluftsliv, Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond.

Fant du det du lette etter?