Utsnitt av et stort gorillahode som ser mot kamera

Fjellgorilla

Gorilla beringei beringei

Tilstand i verden

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Populasjon i verden

1.063

Bestanden av fjellgorillaer er i vekst! I 2019 kom nyheten om at antallet ville fjellgorillaer har økt fra 880 til 1.063.

Fakta om fjellgorilla

Fjellgorillaen - en underart av østlig gorilla - er den største av alle apene. De har lengre hår, kjever og tenner enn sine nære slektninger, men kortere armer. Den tykke pelsen hjelper dem å overleve i områder hvor temperaturen kan havne under frysepunktet. Voksne hanner får et område med sølvfarget pels på ryggen og hoftene. Dette har gitt dem navnet «sølvrygger», eller «silverbacks» på engelsk.

En hanngorilla med den karakteristiske sølvfargede ryggen.
En voksen hanngorilla med sølvfarget rygg.
 • Høyde (cm)

  < 180

 • Vekt (kg)

  90-200

Leveområder og utbredelse

Fjellgorillaen lever kun to steder i verden: I Virunga-fjellene på grensen mellom Den demokratiske republikken Kongo, Rwanda og Uganda, samt Bwindi Impenetrable Nasjonalpark i Uganda. Fjellgorillaene holder seg i tropeskogen.

Fjellgorillaer kan også le!

Fjellgorillaen kan vise menneskelignende oppførsel og følelser, som latter og tristhet. De lager også verktøy for å overleve i skogen.

Fjellgorillaens liv

Fjellgorillaen lever i familiegrupper som holder sammen i mange år. Familiegruppen består som regel av en dominant hann (sølvrygg), tre til fire voksne hunner og ungene deres. Som regel er det under 20 individer i en familiegruppe.

Territoriene til familiegrupper kan overlappe, og da beskytter hannen familien framfor territoriet.

Forplantning

Fjellgorillahunnen blir kjønnsmoden når hun er syv år, og får sin første unge i tiårsalderen. Som mennesket reproduserer gorillaen sakte. Den langsomme reproduksjonen gjør at gorillaen er spesielt sårbar for nedganger i populasjonen.

Gorillaen får bare ett barn om gangen og bruker flere år på å oppfostre det før hun får et nytt barn. En fjellgorillaunge forlater moren når den er rundt tre år.

En hunngorilla som sitter på bakken med ungen sin i favnen
En stolt mor med ungen sin.

Kosthold

Fjellgorillaen spiser minst 60 forskjellige plantearter, for det meste blader og bark, men også frukt, insekter og snegler.

Gorillaene er viktige for naturen

Gorillaene spiller en nøkkelrolle i skogen. Når de spiser planter, spres frøene og når gorillaene brøyter seg vei i vegetasjonen får skogbunnen sollys og det blir plass til nye planter.

I Sentral-Afrika er menneskene avhengig av den samme naturen som gorillaer. Mennsekene trenger skogen for å skaffe mat, vann, medisiner og andre produkter og tjenester. Når skogene hvor gorillaene bor beskyttes, gir det også menneskene som bor der en tryggere framtid.

I Kongobassenget finnes den nest største tropiske regnskogen i verden. Den er som et bankende, grønt hjerte i sentrum av Afrika. Fuktigheten som genereres i denne skogen kan falle som regn i USA, så forandringer i regnskogens klima har globale konsekvenser.

Trusler

WWFs Melissa de Kock foran en fjellgorilla. Hun har på seg munnbind for å ikke smitte gorillaene med sykdom.
WWFs Melissa de Kock hos fjellgorillaene i Virunga. Alle som besøker fjellgorillaene må bruke munnbind for å ikke smitte dem med sykdom.

Fjellgorillaen ble beskrevet av vitenskapen for første gang så sent som i 1902. Siden da har den vært utsatt for ukontrollert jakt, krig, sykdom og leveområder som har blitt mindre og mindre. I tillegg har de blitt fanget og solgt på det ulovlige dyremarkedet. Nå er fjellgorillaen en av verdens sjeldneste og mest truede arter.

De største truslene mot fjellgorillaen er:

 • tap av leveområder, på grunn av avskoging og utbygging av infrastruktur
 • ulovlig jakt og at krypskyttere sjelden straffeforfølges
 • overføring av sykdommer fra mennesker
 • at områdene de lever i er preget av politisk uro
 • klimaendringer

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.