Om WWF

WWF er en global miljøorganisasjon som kjemper mot vår tids største utfordringer: natur- og klimakrisen. Vi jobber for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen