Personvern og cookies

Les WWFs personvernerklæring

WWFs personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan WWF samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger samt om dine rettigheter.

WWF Verdens naturfond, org. no. 952 330 071, ved generalsekretær Karoline Andaur, er ansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Vi vil fra tid til annen gjøre endringer i vår personvernerklæring, for eksempel dersom regler eller praksis endres eller dersom vi behandler personopplysninger på en ny eller annerledes måte. En oppdatert versjon av vår personvernerklæring vil til enhver tid være publisert her, på våre hjemmesider.

Personvernerklæringen er sist oppdatert 10.04.2024.

Oversikt over innholdet i erklæringen:

 1. Når og hvorfor samler WWF inn personopplysninger?
 2. Dine rettigheter
 3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?
 4. Hva registreres når du kontakter oss og hvordan behandler vi dine opplysninger?
 5. Rettslig grunnlag
 6. Hvem får tilgang til opplysningene?
 7. Databehandlere og overføring til tredjeland
 8. Klager

1. Når og hvorfor samler WWF inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

 • Du har meldt deg inn som fadder eller medlem i WWF
 • Du har gitt en gave eller kjøpt et produkt for å støtte WWF
 • Du har signert en underskriftskampanje eller et opprop fra WWF
 • Du har meldt deg på et arrangement i regi av WWF
 • Du har registrert deg som abonnent av vårt nyhetsbrev

Vi får også inn opplysninger om deg indirekte av følgende årsaker:

 • Når du allerede er registrert som giver hos WWF, oppdaterer vi dine kontaktopplysninger via firmaet DataFactory. Dette gjør vi også for å oppfylle vår plikt til å behandle oppdatere og korrekte personopplysninger.

Vårt formål for behandling av personopplysninger er kunde-, medlems- og giveradministrasjon samt for å oppfylle avtaler med disse personene.

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til vår giverservice medlem@wwf.no. Du vil normalt får svar i løpet av 1-3 arbeidsdager, men senest innen 30 dager.

Innsyn, retting og sletting av egne personopplysninger

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

Ved utøvelse av dine rettigheter kan det tenkes vi ber deg bekrefte identiteten din eller ber deg gi ytterligere informasjon. Dette for at vi skal være sikre på at vi ikke gir innsyn i personopplysninger til andre enn personen selv.

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

WWF Verdens naturfond bruker ulike analyseverktøy og lagrer informasjonskapsler (cookies) på wwf.no (med tilhørende nettsteder).

Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsteder lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg som bruker og gi deg tilpasset innhold og tjenester når du besøker nettstedene våre. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.

Ved å besøke våre nettsteder samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse.

Vi bruker følgende analyseverktøy og tredjepartsløsninger


Google Analytics

Behandles av: WWF og eksterne leverandører

Google Analytics
brukes for å registrere og analysere besøksstatistikk på nettstedene våre. Informasjonen som lagres, inneholder ikke identifiserbare personopplysninger, men aggregert statistikk om brukernes bevegelser og oppførsler på nettsidene. Vi bruker denne informasjonen til å forstå hvordan besøkende opplever nettstedet og forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet vårt.

Meta pixel

Behandles av: WWF, Meta og WWFs samarbeidspartnere

Vi bruker Meta Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook og Instagram.
Les mer om annonser på Meta-produktene og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Facebook.

Adform pixel

Behandles av: WWF, Adform og WWFs samarbeidspartnere

Vi bruker Adform Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på nettet.
Les mer om cookies og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger.


Twitter pixel

Behandles av: WWF, Twitter og WWFs samarbeidspartnere.

Vi bruker Twitter Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Twitter.
Les mer om annonser på Twitter og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Twitter.

Pinterest

Behandles av WWF og Pinterest.

Vi bruker Pinterest tracking pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Pinterest. Les mer om annonser på Pinterest og hvordan du selv kan justere dine personlige instillinger hos Pinterest


Readpeak

Behandles av WWF og Readpeak.

Vi bruker Readpeak tracking pixel til å sporte og forbedre våre markedsføringskampanjer gjennom Readpeak. Les mer om annonser gjennom Readpeak og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger hos Readpeak.

Apsis ONE

Behandles av: WWF og Apsis.

Apsis ONE brukes for påmelding og utsendelse av nyhetsbrev og for å analysere besøksstatistikk på nettstedene våre med formål sende ut og forbedre våre nyhetsbrev. Apsis bruker cookies for å samle inn besøksstatistikk, og du kan skru av (tredjeparts) cookies i din lettleser dersom du ikke ønsker dette. Få mer informasjon om Apsis’ behandling av personopplysninger her.

All Respons Media Ltd/Tag4ARM

Behandles av: WWF og All Respons Media Ltd

Vi bruker All Response Media Ltd. for å analysere besøksstatistikk og konverteringer på nettstedet for å forbedre våre markedsføringskampanjer på TV. Informasjonskapslene brukes til å profilere brukeradferd og spore hvilke kampanjer og kanaler som fungerer best for målgruppen. Plattform: TAG4ARM.

Få mer informasjon om TAG4ARM og ARMs behandling av personopplysninger her.

4. Hva registreres når du kontakter oss, og hvordan behandler vi dine persondata? Sletting.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Innsamling og administrasjon av gaver og donasjoner til WWF. Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, beløp, kontoinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av giveravtale med deg.
 • Lagring og bruk av personopplysninger for å skape engasjement, lojalitet og innsamling av nye midler til WWF. Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, giverhistorikk. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at lagring og bruk av disse personopplysningene er nødvendig for å oppnå WWFs formål: at ingen flere dyr skal dø ut på grunn av menneskers handlinger. Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal benyttes til dette formålet, kan du ta kontakt med oss så vil vi fjerne dine personopplysninger fra våre systemer.
 • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse og mobilnummer. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg eller som følge av at du har et forhold til WWF, i form av fadderavtale, medlemsavtale, har gitt gaver til WWF eller er abonnent på vårt nyhetsbrev.
 • Sammenstilling av hashede kontaktopplysninger (epostadresse og/eller telefonnummer) med hashede kontaktopplysninger hos Facebook, for å skape engasjement, lojalitet og innsamling av nye midler til WWF og gi informasjon om vår virksomhet, og hvor sammenstilte data slettes etter at vi har kommunisert med personer på Facebooks plattform. Rettslig grunnlag er interesseavveining. Facebook hverken beholder dine kontaktdata eller bruker dem for deres formål. Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal benyttes til dette formålet, kan du ta kontakt med oss så vil vi fjerne dine personopplysninger fra videre bruk i denne Facebooktjenesten.
 • Rapportere skattetrekk til myndighetene. Navn, fødselsnummer, beløp. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslig forpliktelse.
 • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere.
 • For å tilby persontilpassede annonser om WWF sin virksomhet og andre givertilbud, benytter vi cookies fra Facebook og Twitter, som hjelper oss å forbedre våre markedsføringskampanjer.
 • Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer for å inngå avtale, og utover dette skjer behandling på grunnlag av samtykke som du har gitt.

Dine personopplysninger slettes eller anonymiseres når det ikke lenger er grunnlag for å behandle dem. Normalt etter tre år uten ytterligere aktivitet eller samtykke. For spørsmål om sletting og anonymisering, kontakt giverservice på e-post medlem@wwf.no.

5. Rettslig grunnlag

WWF vil ikke behandle personopplysninger med mindre vi har grunnlag for dette i loven. Behandlingen vil ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art.6 nr. 1b) der denne er nødvendig for å oppfylle våre avtaler, eller for å gjennomføre tiltak på givers anmodning før slike avtaler inngås. Behandlingen vil også ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1f) (interesseavveining).

WWF vil ikke behandle personopplysninger om den registrerte utover det som anses som nødvendig for de formål som er nevnt ovenfor. Vi vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke til behandlingen av personopplysninger, og vil i så fall ha grunnlag for behandlingen i personvernforordningens art. 6 nr. 1a).

WWF behandler opplysninger om navn, epostadresse og telefonnummer vi har mottatt fra deg eller har samlet inn, til å kommunisere med mennesker om vår virksomhet og om innsamling. I de tilfeller vi ikke har løpende fadderavtaler er vårt rettslige grunnlag berettigede interesser og vår formål er informasjons- og innsamlingsvirksomhet. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

6. Hvem får tilgang til opplysningene?

Tilgangen til personopplysninger om de registrerte, er i WWF begrenset til de personer i organisasjonen som har behov for slik tilgang. Tilgangen er også begrenset til de formål som er nevnt under punkt 4 ovenfor. Opplysningene kan også videreføres til tredjeparter som utfører tjenester på vegne av WWF, hvor de vil bli oppbevart inntil oppdraget er utført. Eksempler på tredjeparter kan være trykkerier eller distribusjonspartnere, som Easy2You og Bring.

WWF vil ikke videreselge eller gi bort personopplysninger til eksterne samarbeidsparter, i Norge eller i utlandet


7. Databehandlere og overføring til tredjeland

Vi bruker databehandlere for noen deler av vår databehandling som regnskapsførsel, CRM-system, Microsoft Office 365 inkludert skylagring, samt epostutsendelsestjeneste. Vår bruk av databehandlere har grunnlag i databehandleravtaler med disse. CRM-data lagres i Norge og epostutsendelsestjenesten behandler innenfor EU.

Vi behandler data innenfor EU/EØS-området, med følgende unntak:

 • Vi bruker Sharefile.com til overføring av større filer. Sharfile.com er en del av Citrix Systems, Inc. Rettslig grunnlag for overføring til tredjeland er Citrix’ sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield avtalen.
 • Vår bruk av Microsoft 365 innebære at data kan behandles i USA. Rettslig grunnlag er Microsofts sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield avtalen.

8. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med informasjonen vi har gitt i vår personvernerklæring, eller dersom du mener vi bryter med regler for behandling av personopplysninger ber vi deg i første omgang kontakte oss på medlem@wwf.no. Du har også anledning til å klage til Datatilsynet. Tilsynets kontaktinformasjon finner du på www.datatilsynet.no.

Fant du det du lette etter?