Et sort neshorn med en fugl på hodet

Neshorn

Diceros bicornis (sort neshorn)

Tilstand i verden

Kritisk truet

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut

Populasjon i verden

Varierer fra art til art

Samtlige fem arter av neshorn står på IUCNs rødliste over truede arter.

Fakta om neshorn

Neshornet er en art det er lett å kjenne igjen. Alle neshornartene har en massiv kropp, korte ben og ett eller to karakteristiske horn på neseryggen. De har et kraftig hode med små øyne som gir relativt dårlig syn, men de store ørene gir god hørsel og de kraftige neseborene gir god luktesans.

Neshornets skinn er tykt og motstandskraftig og «henger» litt slik at neshornet har mange folder i huden.

Neshornarter

I dag finnes det fem arter av neshorn. Samtlige står på IUCNs rødliste over truede arter.

Spissneshorn / Sort neshorn

Det finnes ca. 6.200 spissneshorn / sort neshorn i verden. Disse lever øst og sør i Afrika:

  • Sør-Afrika
  • Namibia
  • Swaziland
  • Zimbabwe
  • Kenya
  • Zambia
  • Elfenbenskysten

I 1993 ble det bare registrert 2.475 sorte neshorn. Men takket være godt naturvernarbeid og intenst arbeid for å stanse krypskytingen, så er bestanden i dag dobbelt så stor! Likevel er arten fortsatt kritisk truet.

Nærbilde av et sort neshorn
Spissneshorn / Sort neshorn (Diceros bicornis)

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Sumatra-neshorn

Det finnes færre enn 80 Sumatra-neshorn igjen i verden. De lever i Indonesia og Malaysia. Arten er kritisk truet.

Nærbilde av et sumatra-neshorn
Sumatra-neshorn (Dicerorhinus sumatrensis)

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Java-neshorn

Java-neshorn finnes i Ujung Kulon nasjonalpark på Java i Indonesia. Der lever det kun rundt 60 individer, og arten er kritisk truet.

Et java-neshorn som svømmer
Java-neshorn (Rhinoceros sondaicus)

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Indisk neshorn (Rhinoceros unicornis)

Det indiske neshornet lever i India og Nepal. Det finnes ca. 3.700 individer, og arten er klassifisert som sårbar.

Et indisk neshorn som står på en gresslette
Indisk neshorn (Rhinoceros unicornis)

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Kritisk truet

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Stumpneshorn / hvitt neshorn

Det finnes to genetisk forskjellige underarter av hvitt neshorn: nordlig og sørlig.

Det finnes ca. 18.000 individer av sørlig hvitt neshorn. 98 prosent av bestanden lever i Kenya, Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe. Resten finnes i Botswana, Swaziland og Zambia.

Tidligere var sørlig hvitt neshorn vanlig i hele den sørlige delen av Afrika. Mot slutten av det 19-århundre trodde man de var utryddet, men i 1895 dukket en liten gruppe på nesten 100 individer opp i Kwazulu-Natal, Sør-Afrika.

Etter mer enn et århundre med god naturforvaltning og beskyttelse av dyrene, så er bestanden i dag på over 20.000 individer som holder til i beskyttede områder!

Sørlig hvitt neshorn, mor og barn
Stumpneshorn / hvitt neshorn (Ceratotherium simum)

Sørlig hvitt neshorn

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Kritisk truet

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

For det nordlige hvite neshornet er dessverre situasjonen en annen. I dag finnes det bare 2 - to - gjenlevende nordlige hvite neshorn, og de er begge hunner. Disse lever i Kenya.

På 1960-tallet levde det så mange som 2.000 nordlige hvite neshorn sør i Tsjad, i Den sentralafrikanske republikk, nordøst i Zaire, Den demokratiske republikken Kongo og nordvest i Uganda. Men utbredt krypskyting gjorde at populasjonen sank til bare 15 individer i 1984.

Etter streng beskyttelse i Garamba nasjonalpark og innsats fra blant annet WWF, Verdensarvkomiteen, IUCN og de kongolesiske myndighetene, økte populasjonen til minimum 30 individer i 1993.

Dessverre ble det bare telt 17-22 dyr i 2004, og krypskyting har siden ført til at parken ble tømt for alle gjenlevende neshorn.

Det siste eksemplaret av et mannlig hvitt neshorn, Sudan, døde i mars 2018

Den siste nordlig hvitt neshorn-hannen er borte

Neshornet Sudan var kjent som "The last man standing". Han var verdens siste mannlige nordlige hvite neshorn da han døde i mars 2018. Sudan var 45 år gammel, og ble konstant beskyttet av væpnede vakter for å holde krypskyttere unna.

De to eneste gjenlevende individene av arten nå er hunndyr. Derfor betyr Sudans død at denne underarten av neshorn vil bli utryddet. Det er hjerteskjærede.

– Sudans død markerer ikke bare slutten for en underart, det er også et symbol på hvor raskt både dyr og planter her på jorda forsvinner. Dette er en stor vekker for oss mennesker, og vi må handle nå for å stanse tapet av arter, sa Margaret Kinnaird, leder av WWF Wildlife Practice til WWF i England den gang.

Neshornets liv

Neshornet er aktiv om natten og sover vanligvis om dagen. Om dagen holder den gjerne til noen kilometer fra nærmeste vannhull, under tett dekke.

Neshornet vokter territoriet sitt og kan bli aggressiv dersom den føler seg truet. På grunn av størrelsen har den få naturlige fiender, men kan av og til bli angrepet av elefanter og løver.

Neshornet kan bli rundt 50 år gammel og lever stort sett alene, selv om voksne kuer eller unge hanner av og til kan danne midlertidige flokker.

Forplantning

Hunnen føder gjerne en kalv annethvert år, og kalven blir hos moren til neste kalv fødes.

En neshornmor med et liten unge.
To hvite neshorn, mor og barn.

Kosthold

Den afrikanske arten hvite neshorn lever på åpne, tørre og semitørre savanner og spiser for det meste gress. De sorte neshornene trives bedre i tettere vegitasjon og spiser krattskog og trær.

De asiatiske neshornene lever i fuktig og tett jungel og spiser for det meste løv fra trærne.

Neshorn kan klare seg i flere dager uten vann dersom de må, men oppsøker som regel vannhull daglig for å drikke. Det sorte neshornet oppholder seg som regel ikke mer enn 25 km unna vann, og kan ofte sees i badende i leire eller i vann for å avkjøle seg.

Trusler

Selv om internasjonal handel med neshornets horn har vært forbudt under CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora) siden 1977, er etterspørselen fortsatt høy. Det fører til ulovlig jakt både i Afrika og Asia. Krypskyttere jager dem, kutter av hornet og lar resten av dyret bli liggende.

To neshorn, hvorav det ene har fått sagd av hornet sitt og på mirakuløst vis overlevd.
Dette neshornet overlevde på mirakuløst vis et møte med krypskyttere. Hornet hennes ble fjerne med motorsag, og hun ble dagen etter funnet av viltvoktere. Etter behandling av veterinær overlevde hun.

I Yemen er hornet ettertraktet for bruk til håndtak på tradisjonelle dolker, som sees på som statussymboler. Etterspørselen økte på 1970-tallet prisene ble tyvedoblet, noe som førte til sterk nedgang i neshornbestandene. Verst gikk det utover bestanden av sort neshorn.

Hornet blir også brukt i tradisjonell asiatisk medisin for en rekke plager. I Vietnam sies det at hornet kan kurere alt fra fyllesyke til dødelige sykdommer, og etterspørselen har gått opp de siste årene.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.