Internasjonale prosjekter

WWF i Norge bidrar til naturvern- og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land og i Kina. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter.