En flokk med elefanter som går langs en vei

Afrikansk elefant

Loxodonta africana

Tilstand i verden

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Den afrikanske elefanten ble delt inn i to separate arter i en oppdatering fra Den internasjonale naturvernunionens rødliste for truede arter i mars 2021. Den afrikanske savanneelefanten (Loxodonta africana africana) er nå listet som sterkt truet, mens den afrikanske skogselefanten (Loxodonta africana cyclotis) er listet som kritisk truet.

Kilde: IUCN Red List

Populasjon i verden

415.000

The African Elephant Status Report 2016 estimerte bestandsstørrelsen for både skogselefanten og savanneelefanten til å være rundt 415.000 dyr på hele kontinentet.

Den afrikanske elefanten er delt opp i to arter

I mars 2021 bestemte Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) at det man tidligere kalte den afrikanske elefanten, nå skal behandles som to ulike arter: savanneelefant og skogselefant.

Disse to nydefinerte artene lever i forskjellige deler av Afrika, henholdsvis på savannene i øst og sør, og skogene i Vest- og Sentral-Afrika.

Etter denne nye oppdelingen rangerer IUCN savanneelefanten som sterkt truet og skogselefanten som kritisk truet.

Afrikansk savanneelefant

Afrikansk savanneelefant (Loxodonta africana africana) lever på savannene øst og sør i Afrika. Savanneelefanten er større enn skogselefanten. Den er lysere i fargen enn skogselefanten, og støttennene peker mer utover enn skogselefantens støttenner som peker nedover.

Savanneelefantene lever i store sosiale grupper, med fra fire til 14 elefanter i flokken.

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Kritisk truet

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

To unge skogselefanter som går over en gjørmete slette
To små skogselefanter

Skogselefant

Skogselefantene (Loxodonta africana cyclotis) lever i skogene i vest og sentralt i Afrika.

Skogselefantene lever i små sosiale grupper, ofte er det kun to til fire individer i gruppen.

Den afrikanske skogselefanten er mindre enn savanneelefanten, og skogselefanten har rettere støttenner som peker nedover. Skogselefantene er også mørkere i fargen enn savanneelefantene.

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Fakta om afrikansk elefant

Elefanter er verdens største landpattedyr, og den afrikanske elefanten er den største av dem alle. Den største registrerte elefanten veide så mye som 12 tonn, mens en vanlig elefant veier 5-6 tonn.

Den afrikanske elefanten er mye større enn den asiatiske elefanten, med en kroppslengde på 6 - 7,5 meter og en skulderhøyde på rundt 3,3 meter. Den har også store ører som hjelper den å utstråle varme for å regulere kroppstemperaturen i det varme klimaet.

  • Vekt (tonn)

    5-6

  • Lengde (meter)

    6-7,5

  • Skulderhøyde (meter)

    3,3

Snabelen har flere funksjoner

Den afrikanske elefanten har to forlengelser i enden av snabelen, i motsetning til den asiatiske elefanten som kun har én. Disse to forlengelsene gjør det mulig for elefanten å mer presist kunne plukke opp små ting fra bakken eller frukt fra trær.

En elefants snabel kan brukes til så mangt, blant annet brukes den til å plukke mat, å drikke, å sprute vann så elefanten kan kjøle seg ned. Den kan også brukes som snorkel når elefanten tar en avkjølende dukkert.

Både hannene og hunnene har støttenner, og disse vokser gjennom hele elefantens liv.

En liten elefant som drikker ved hjelp av snabelen sin
Snabelen er fin å ha når man skal drikke!

Leveområder og utbredelse

Den siste elefanttellingen som er fra 2016, viser at det finnes 415.000 afrikanske elefanter fordelt på 37 stater. Det var en stor nedgang i bestanden siden forrige telling i 2006. Nedgangen på 111.000 dyr skyldes hovedsakelig krypskyting.

Før i tiden fantes den afrikanske elefanten over hele det afrikanske kontinentet, og man antar at bestanden var oppe i hele 3-5 millioner i begynnelsen av 1900-tallet. Fra 1970 begynte man en å se en drastisk nedgang i bestanden. Mange elefanter ble drept av krypskyttere for elfenben. I tillegg begynte elefantene å miste leveområder. Siden 1979 har afrikanske elefanter mistet over 50% av sine leveområder.

I 1980-årene regner man med at så mye som 100.000 elefanter ble drept hvert år av ulovlig jakt. Nå drepes rundt 20.000 elefanter i året av krypskyttere. Dette er et altfor høyt antall, som er langt fra bærekraftig. Det høye antallet ulovlig drepte elefanter fører til at den samlede bestanden av afrikanske elefanter er synkende.

Det er nå stor variasjon når det kommer til elefantbestanden i de ulike landene. Noen steder (sør i Afrika), regnes bestanden som trygg og voksende, mens andre steder er den truet (øst- og sentral-Afrika).

Den afrikanske elefantens liv

Flokkene ledes som regel av den eldste og mest erfarne hunnen, matriarken i flokken. Dersom flokken blir truet omringer de ungene for å beskytte dem, og matriarken kan angripe fienden.

Elefantene i en flokk er sterkt knyttet til hverandre og sørger når de mister et medlem. De husker godt og har et utpreget følelsesliv, de både leker, gråter og ler.

En flokk med elefanter på savannen
En stor gruppe elefanter i Masai Mara, Kenya

Forplantning

Hunnene er mest fruktbare mellom 25 og 45 år og drektighetstiden er på 22 måneder, den lengste av alle dyr. Ungene i flokken blir værende hos moren i mange år, men blir også tatt vare på av de andre hunnene i flokken.

Kosthold

Kostholdet til savanneelefantene og skogselefantene er forskjellige, noe som i stor grad skyldes de forskjellige leveområdene. Savanneelefantene spiser for det meste gress, mens skogselefantene spiser mer blader og frukt.

En elefant som spiser planter ved hjelp av snabelen

Elefantene spiser og spiser

Elefantene bruker mellom 12 og 18 timer hver eneste dag på å spise!

Trusler

I løpet av de siste ti årene har det blitt 100.000 færre afrikanske elefanter. Det er dramatisk. De største truslene er tap av leveområder, klimaendringer og krypskyting.

Klimaendringer

I 2016 lanserte WWF en rapport om hvordan klimaendringer truer elefantene. Elefantene tåler ikke ekstreme temperaturer. Varmere vær og mindre regn vil gjøre det vanskeligere å finne mat og drikke.

Andre konsekvenser er økt risiko for sykdom og redusert evne til å reprodusere. Det å bevare elefanter for fremtiden, er derfor en av mange grunner til at vi må gjøre alt vi kan for å begrense klimaendringene.

Tap av leveområder

Større og større deler av elefantenes leveområder blir brukt av mennesker til landbruk. Når elefantene søker tilbake til disse områdene vil konfliktnivået mellom mennesker og dyr øke. Elefanter kan tråkke ned og spise opp avlinger til bøndene. I tillegg er elefanter stor dyr som kan være farlige. Dette kan føre til at bønder dreper elefanter for å beskytte levebrødet og familien sin.

Opprettelse av verneområder som drives av lokalbefolkningen er en viktig løsning på dette. Gjennom lokalbasert forvaltning, kan lokalsamfunnene få en del av den store og inntektsbringende fototurismen.

Krypskyting

Krypskyting er den desidert største og mest prekære trusselen mot de afrikanske elefantene.

Krypskyttere dreper elefantene, hugger av støttennene og lar resten ligge. Elefantene som overlever, sørger dypt over de drepte medlemmene av elefantflokken. Nedslaktingen skaper også kaos i elefantfamiliene, fordi det ofte er de eldste elefantene som drepes. Med dem forsvinner mye kunnskap, samtidig som flokkens sosiale struktur blir ødelagt.

Fordi elefantunger mangler støttenner, blir de ikke drept. Men når mødrene blir tatt fra dem, klarer ungene seg som regel ikke. Elefantunger er avhengige av moren sin til seksårsalderen.

En elefant som er drept av krypskyttere
Levningene etter etter to elefanter som ble drept av krypskyttere i Bouba Ndjida nasjonalpark i Kamerun.

Krypskytterne utnytter også at elefantene er flokkdyr, som ofte samles ved vannhull eller andre møteplasser. Her venter krypskytterne på at tilstrekkelig antall er samlet, før de raskt og effektivt dreper mange elefanter på kort tid. Støttennene hogges av og restene blir overlatt til å råtne.

I løpet av få minutter kan krypskytterne ha utslettet en hel flokk. Deretter forlater de raskt åstedet, og elfenbenets reise mot de illegale markedene i Asia begynner.

Hvis vi ikke stopper denne hensynsløse krypskytingen, risikerer vi at Afrikas elefanter forsvinner i løpet av vår levetid. Pyntegjenstander og smykker av elfenben, eller staselige elefanter på Afrikas savanner? For oss er dette valget enkelt. Vi kan - og skal - stoppe krypskytingen!

Det er ikke for sent. Sammen kan vi redde elefantene – bli elefantfadder!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.