WWFs naturfakta | WWF Norway


 
	© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

WWFs naturleksikon

Vår fantastiske verden byr på et utrolig mangfold av plante- og dyreliv. Fra de frodigste skoger med tiurspill i grålysningen, til de dypeste havområder som har fisker med egne "innebygde lommelykter" - naturen slutter aldri å fascinere.

Vitenskapen har beskrevet over to millioner arter, men beregninger viser at det kan finnes mellom ti og hundre millioner arter her på jorda!

Vårt naturleksikon tar for seg noen av artene som finnes på planeten. Sidene er ment å være et nyttig oppslagsverk for elever, studenter, journalister og andre som vil vite mer om naturen vår.

Sidene bygges stadig ut, og vi tilstreber å ha oppdatert informasjon om bestandstall, vernestatus og lignende til enhver tid. Dersom du savner informasjon eller finner noe feil, ta gjerne kontakt: post@wwf.no.

Alt er så klokt innrettet i naturen at det er en fornøyelse å tenke på det.

H. C. Andersen

 
	©
©