Jordkloden, delvis dekket av skog.

Norges overforbruksdag

12. april er det Earth Overshoot Day i Norge. Dagen da vi, som et av de første landene i verden, har brukt opp vår del av jordens fornybare naturressurser for 2024.

Det viser utregningene fra den internasjonale tenketanken Global Footprint Network, som hvert år regner ut en dato for den såkalte overforbruksdagen.

Norge ligger helt i toppen på verdensbasis når det gjelder forbruk av naturressurser. Vår overforbruksdag kommer hele 16 uker før det globale gjennomsnittet.

– Utfordringen er at vi hvert år forsyner oss av mer ressurser enn det jorden klarer å produsere. Resultatet er at vi blir sittende med mindre natur og ødelagte økosystemer, noe som også svekker livsgrunnlaget til oss mennesker, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, og legger til:

– Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt 3,6 jordkloder.

VI ER AVHENGIGE AV GODENE NATUREN GIR OSS

I mars kom FNs ressurspanel med en rapport som slo fast at overforbruk er årsaken til 90 prosent av naturtap og 55 prosent av klimagassutslipp. Ressurspanelet peker på behovet for å redusere forbruket og behov for nye ressurser inn i kretsløpet, for sirkulærøkonomi handler ikke bare om resirkulering. Og de kommer med en advarsel om å starte omstillingen nå, for om ikke lenge vil vi bli tvunget til det.

– Vi er avhengige av godene naturen gir oss, men på grunn av måten vi overforbruker naturen på, nærmer vi oss vippepunkter for hvor mye den kan tåle. Nå må regjeringen ta tak og innrette den norske økonomien slik at vi ikke bruker mer ressurser enn det planeten kan tåle, sier Andaur.

STADIG TIDLIGERE

Helt siden overforbruket startet på 70-tallet, har datoen havnet stadig tidligere på året. De siste 35 årene har Earth Overshoot Day blitt fremskyndet med hele tre måneder.

Earth Overshoot Day 1970-2023

Norge er i «verdenstoppen», med det 25. høyeste forbruket i verden målt per innbygger.

– Som et av verdens rikeste land, må Norge redusere sitt fotavtrykk på naturen med to tredjedeler. Det vil ikke bli lett, men det er fullt mulig gjennom god natur- og klimapolitikk og ikke minst en rask omstilling fra lineær til sirkulær økonomi, sier Andaur.

VI BRUKER 1,7 JORDKLODER

Utregningene fra Global Footprint Network baserer seg på de store driverne for menneskers påvirkning på naturen, som blant annet klimautslipp, forbruk av ressurser fra skogen og matsystemet. Ifølge rapporten forbruker vi i et tempo som tilsier at vi har 1,7 jordkloder å ta av.

Naturressursene brukes altså opp 70 prosent raskere enn tiden det tar for naturen å produsere dem.

– Det er skremmende hvor kraftig vi forsyner oss av naturen, uten å sikre at de som kommer etter oss kan få den samme gleden. Vi trenger mer natur, hvis skal vi fortsette å høste av den i fremtiden. Og det haster, sier Andaur.

Vi må komme dit at det ikke lenger finnes noen Earth Overshoot Day.

Karoline Andaur

NORGE EN AV DE DÅRLIGSTE PÅ SIRKULARITET

Norge har altså et av de høyeste forbrukene i verden. Samtidig er Norge kun 2,4 prosent sirkulært. Det betyr at mesteparten av det vi kjøper, går på dynga.

– Hvorfor skal vi ødelegge skog, fjell og hav i jakten på store mengder nye råvarer, når det meste av det vi trenger allerede er i omløp? Vi trenger en sirkulær revolusjon som reduserer ressursbehovet og gjør det mulig å ta bedre vare på naturen. Forbrukerne og næringslivet klarer ikke alene en slik omstilling uten at norske politikere legger til rette gjennom lovgivning og gode rammevilkår, sier Andaur.

Hvert lands overforbruksdag i 2024

TIÅRET FOR HANDLING ER NÅ

Norge har forpliktet seg til å holde sitt fotavtrykk innenfor planetens tålegrenser gjennom den nylig vedtatte naturavtalen og en egen erklæring i Nordisk ministerråd.

Nå blir det viktig at regjeringen får på plass en ambisiøs handlingsplan for oppfølgingen av de internasjonale forpliktelsene, som også tar sikte på å omstille økonomien i en sirkulær retning slik at vi i Norge kan leve mer bærekraftig.

Dersom vi skal få med resten av verden, er det viktig at rike land som Norge viser lederskap og følger opp med tiltak som kan få ned fotavtrykket både på hjemmebane og i globale verdikjeder

TI GODE RÅD FOR Å REDUSERE DITT EGET AVTRYKK PÅ NATUREN

WWF jobber sammen med myndigheter og selskaper over hele verden for å begrense det menneskeskapte fotavtrykket på naturen, men også som forbruker kan man gjøre mye for å redusere belastningen på jordens ressurser. Her er våre ti råd til et mer klima- og miljøvennlig forbruk.

1. Ikke kjøp ting du ikke trenger, men skal du først handle, kjøp gjerne brukt.

2. Lever ting du ikke lenger trenger til gjenbruk eller gjenvinning.

3. Reparer i stedet for å kaste.

4. Vær flink til å sortere avfallet ditt.

5. Reduser plastforbruket og finn bærekraftige alternativer til engangsplast.

6. Kjøp økologisk og lokalprodusert mat.

7. Spis mer grønnsaker og mindre kjøtt.

8. Reduser matsvinnet ditt.

9. Bruk beina, sykkel eller offentlig transport når du kan, og begrens antall flyreiser.

10. Vær bevisst på strømforbruket ditt.

HJELP OSS I KAMPEN

WWF jobber blant annet med:

– Å stanse dagens naturødeleggelser og bremse klimaendringene.

– Å bekjempe naturkriminalitet og ulovlig handel med truede arter.

– Å redde bestander av ville dyr i samarbeid med lokalsamfunn i Afrika.

– Å bevare leveområder både i havet og på land, som å stoppe plastforsøplingen av havet og verne skoger fra ødeleggende hogst.

Hvis alle trekker i samme retning, kan vi fortsatt sørge for at fremtidige generasjoner vil ha livsviktig vann å drikke, oksygen å puste, mat å spise – og muligheten til å oppleve en fantastisk natur.

Det er ikke for sent. Ha mot til å se naturkrisen i øynene, ha mot til å handle – bli med i kampen! Bli WWF-fadder i dag.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?