Skog som brenner i Amazonas

Earth Overshoot Day 2021: Nå har vi brukt opp jordas ressurser for i år

Etter fjorårets brudd i trenden på grunn av koronarestriksjonene, er den såkalte overforbruksdagen nå tilbake til den dystre «normalen».

Fra torsdag 29. juli har vi brukt opp kontoen vår for fornybare naturressurser i 2021, og går nok en gang over til å forsyne oss fra jorda på kreditt.

Det viser utregningene fra den internasjonale tenketanken Global Footprint Network, som hvert år regner ut en dato for Earth Overshoot Day, eller overforbruksdagen på norsk.

Naturen gir oss et enormt antall goder i form av fornybare ressurser og tjenester, men de er ikke ubegrenset. Denne symbolske markeringen viser at vi forbruker dem i et langt større tempo enn kloden klarer å produsere.

– Vi står midt i en klimakrise og en naturkrise. Utslippene går ikke raskt nok ned, og vi mister natur i et alarmerende tempo. Til syvende og sist truer dette livsgrunnlaget vårt, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Katastrofale konsekvenser

Ifølge rapporten forbruker vi nå natur som om vi hadde 1,7 jordkloder å ta av.

– Alle varsellamper blinker blodrødt. Vi står midt i en forferdelig pandemi mens ekstremvær som følge av klimaendringer herjer over hele kloden. Det blir ikke mer tydelig enn dette, sier Andaur.

Helt siden overforbruket startet på 70-tallet, har datoen havnet stadig tidligere på året. Ett større unntak var i fjor da de strenge koronarestriksjonene i starten av pandemien forsinket den med tre uker til 22. august.

Nå i 2021 er vi imidlertid tilbake til «normalen». Ifølge Global Footprint Network har det globale økologiske fotavtrykket vårt økt med 6,6 prosent sammenliknet med i fjor, hovedsaklig grunnet økte CO2-utslipp.

Avskogningen og ødeleggelsene i Amazonas sto alene for en nedgang på 0,5 prosent i jordas biokapasitet, altså evne til å produsere naturgoder og -tjenester.

– «Normalen» før pandemien kan ikke bli den nye. Vi trenger mer natur, ikke mindre. Det er nå vi har mulighet til å handle, og den må vi gripe før det er for sent. Hvis vi nøler vil det få katastrofale og permanente konsekvenser for både mennesker og dyr, sier Andaur.

Grafikk som viser datoen for overforbruksdagen helt tilbake til 1970.
Datoen for overforbruksdagen helt tilbake til 1970.

Norge blant verstingene

Utregningene fra Global Footprint Network baserer seg på de store driverne for menneskers påvirkning på naturen, som blant annet klimautslipp, forbruk av ressurser fra skogen og matsystemet.

Mens vi på verdensbasis forbruker tilsvarende 1,7 kloder, er tallet enda verre for Norge. Om alle levde som oss ville vi nådd overforbruksdagen for over tre måneder siden, ifølge Global Footprint Network.

Avgjørende naturavtale

I 2022 skal verdens ledere forhandle frem en ny «Parisavtale» for naturen. Avtalen må bli ambisiøs og forpliktende, slik at vi kan løse naturkrisen og sikre mennesker et godt livsgrunnlag på jorda i fremtiden.

Denne naturavtalen skal beskrive løsninger på det som forårsaker ødeleggelsene, nemlig økt arealbruk, overforbruk, forurensning, fremmede arter og klimaendringer.

– Det er helt avgjørende at verdens ledere blir enige om en forpliktende naturavtale på Naturtoppmøtet i Kunming senere i år. Her må Norge ta en lederrolle slik at den blir så ambisiøs som mulig, sier Andaur.

Vi kan fortsatt få pilene til å peke riktig vei. Hvis vi spiller på lag med naturen kan den gi oss alt vi trenger i all overskuelig fremtid.

Fant du det du lette etter?