TV-aksjonen 2020: Et hav av muligheter

Takket være sjenerøse givere, titusener av digitale bøssebærere og frivillige som sto på, ble over 239 millioner kroner samlet inn til WWFs arbeid for å stanse plastforsøplingen av havet, da vi hadde TV-aksjonen i 2020.

Mellom 9 og 14 millioner tonn plast havner i havet hvert år.

Plastforsøplingen er et enormt problem, som påvirker alle områder i havet – fra de største havdyp til de mest fjerntliggende, arktiske strøk. Plasten truer dyrene som lever der, men også oss mennesker.

En fjerdedel av plasten i havet anslås å komme fra Sørøst-Asia. Skal vi klare å bli kvitt plasten i havet, er vi nødt til å ta problemet ved roten.

Derfor går midlene som ble samlet inn gjennom TV-aksjonen 2020, til å etablere og forbedre avfallssystemer for ni byer i fire land i nettopp Sørøst-Asia: Filippinene, Indonesia, Thailand og Vietnam.

Avfallshåndteringen må bli bedre

Avfallshåndteringen du er vant med, med søppelbiler som regelmessig kjører fra hus til hus og tømmer søpla, for så å resirkulere og gjenvinne det, finnes ikke mange steder i disse landene.

Da har folk ofte ikke annet valg enn å kvitte seg med søppelet på gata, slik at det til slutt havner i elver og vannveier som fører det til havet. Eller de brenner det i bakgården, med miljø- og helseskadelig luftforurensing som resultat.

Filippinske barn klatrer på en bro eller kai over en vannoverflate dekket helt av plast.
På Filippinene dekker plastavfall vannoverflaten mange steder. Plasten havner til slutt i havet og spres med havstrømmene.

Vi skal sørge for at TV-aksjonsmidlene bidrar til varig endring.

Eirik Lindebjerg, leder plastteamet i WWF

I samarbeid med myndigheter, lokalbefolkning og næringsliv skal vi redusere bruken av unødvendig plast. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

– Vi skal sørge for at TV-aksjonsmidlene bidrar til varig endring. Vi skal få på plass lokale initiativ for resirkulering, bygge opp undervisningsprogrammer, finne alternativer til plast og få lokale myndigheter til å forplikte seg, sier Eirik Lindebjerg, leder for global politikk mot plast i havet i WWF.

Arbeidere sorterer plastavfall ved et gjenvinningsanlegg i den indonesiske byen Bogor.
I Bogor i Indonesia har midler fra TV-aksjonen blitt brukt til å bygge en ny og revitalisere en eksisterende gjenvinningsstasjon, i samarbeid med lokale myndigheter.

Hva har skjedd siden TV-aksjonen?

Fram til sommeren 2022 jobbet WWF med å kartlegge avfallshåndteringen i de ni byene i prosjektet.

Sørøst-Asia er en av regionene som har hatt strengest restriksjoner under covid-19 pandemien. Dette har ført til at kartleggingsarbeidet tok lengere tid enn planlagt.

– Mye av problemet bunner i at disse landene mangler oversikt over avfallet sitt. Så for at vi skal kunne lykkes med å nå målet vårt, har det vært viktig med nøye planlegging og innhenting av detaljert grunnlagsdata, forklarer seniorrådgiver for WWFs initiativ Plastic Smart Cities, Andreas Røise Myhrvold.

Samarbeid med lokale myndigheter og bedrifter er på plass

Deretter har vi utviklet prosjektplaner, som skal skape varig endring og redusere plastforsøplingen.

– I denne fasen har vi jobbet med å få på plass samarbeid med lokale myndigheter, sivilsamfunnsaktører, lokalt næringsliv og avfallshåndteringssektoren. Dette har vært hovedprioriteringene for 2021 og 2022, i tillegg til å få politisk tilslutning til prosjektene og et overordnet mål om plastsmarte byer lokalt i de byene vi skal jobbe i, sier Myhrvold.

Neste fase, der resten av aktivitetene skal settes ut i livet, startet i 2022 og går til 2024.

  • I Indonesia har vi nå sørget for at to sorterings- og resirkuleringsanlegg er oppe og går, og vi har styrket kapasiteten til mange lokale «avfallsbanker».
  • WWF-Indonesia jobber med en rekke lokale partnere, både i sivilt samfunn, lokale myndigheter, aktører som jobber med avfallshåndtering, og lokalt næringsliv.
  • I Vietnam ligger fokuset på å innføre kildesortering, og å jobbe med selskapene som driver med avfallshåndtering om å forbedre innsamling av søppel fra avsidesliggende deler av Hue.
  • I Thailand kom prosjektet ordentlig i gang først på vårparten i 2023, og WWF har inngått avtaler med lokale partnere for å få på plass sorteringssentre i de fire byene og koble disse mot lokale avfallsbanker.
  • I Manila på Filippinene jobber vi for å forbedre innsamling av søppel, og for å innføre forbud mot engangsplastprodukter.

Hovedmål for prosjektet:

  • At lokale myndigheter forplikter seg til å bli plastsmarte, og til å redusere plastforsøplingen med 30 prosent inne 2025.
  • Bruken av plastprodukter skal reduseres.
  • Flere husholdninger skal ha tilgang til avfallsinnsamling.
  • Andelen plast som gjenvinnes skal økes.
  • Vi skal støtte lokale myndigheter i utvikling og gjennomføring av planer og politikk for bedre avfallshåndtering. Landfyllingene i utvalgte byer skal driftes bedre og ha bedre kontroll over søppelet.

Takket være innsatsen fra det norske folk, kan vi ta nødvendige grep for å begrense plastforsøplingen av naturen vår.

Dr. Van Ngoc Thinh, direktør for WWF i Vietnam

Har du spørsmål om WWFs TV-aksjonsprosjekter?

Fant du det du lette etter?