Tre barn med nyfiskede karper

Samarbeidsavtaler med det offentlige

WWF har flere offentlige avtaler knyttet til våre internasjonale naturvern- og utviklingsprosjekter i afrikanske land og i Kina.

Samarbeidsavtale med Norad 2017-2020

Samarbeidsavtale med Norad 2018-2021

WWF Verdens naturfond har en avtale med Norad for programmet "No More Plastic in Our Oceans" i perioden juli 2018 til desember 2021. Avtalen ble signert 28. juni 2018.

Gjennom dette programmet skal WWF jobbe for å

  • bidra til at byer forplikter seg til å stanse plastforsøplingen, utvikle nye lokale tiltak og legge til rette for en global bevegelse av plastforsøplingsfrie byer
  • sikre støtte til et globalt rammeverk som kan sørge for en reduksjon i plastforsøplingen
  • legge til rette for samarbeid om løsninger med aktører i næringslivet
  • sørge for utvikling av produsentansvarsordninger.

Norad bidro opprinnelig med 62 289 771 millioner kroner til arbeidet. Satsingen mot plast i havet er senere blitt utvidet med en egen avtale for arbeid mot marin forsøpling i Kina. Denne avtalen er på 34 millioner kroner fordelt på fire år, og inngår i programmet "No More Plastic in Our Oceans".

Samarbeidsavtale med Norad 2018-2020


WWF Verdens naturfond har en avtale med Norad for programmet "Transforming China´s Commodity Markets to Reduce Deforestation and Conversion" i perioden oktober 2018 til desember 2020. Avtalen ble signert 30. november 2018.

Målet med programmet er å endre det kinesiske markedet slik at landets varehandel og forsyningskjeder ikke bidrar til avskoging i andre deler av verden.

Norad bidrar med opp til 39 200 000 kroner fordelt på avtaleperioden.

Tilskudd til informasjonsformål 2018-2019

WWF Verdens naturfond har en toårig avtale med Norad knyttet til kommunikasjon rundt prosjektet "En internasjonal redningsaksjon for verdenshavene" og WWFs arbeid for at Norge skal lansere et nytt, globalt initiativ som kan levere på FNs bærekraftmål 14 – livet under vann.

Avtalen ble signert 26. mars 2018, og Norad bidrar med 1,2 millioner kroner til kommunikasjonsarbeidet.

Formålet med informasjonstilskuddet er å skape økt kunnskap, engasjement og debatt i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Har du spørsmål om WWFs avtaler med det offentlige?

Fant du det du lette etter?