Tre barn med nyfiskede karper

Samarbeidsavtaler med det offentlige

WWF har flere offentlige avtaler knyttet til våre internasjonale naturvern- og utviklingsprosjekter i afrikanske land og i Kina.

Samarbeidsavtale med Norad 2021-2025

WWF Verdens naturfond har en femårig samarbeidsavtale med Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid), Civil Society Delivering on the SDGs for Nature, Climate and People (GLO-0630, QZA-20/0240) som ble signert 19. april 2021.

I henhold til avtalen skal WWF under de fem programmene nedenfor bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål ved å adressere klimaendringer og tap av naturmangfold. De fem programmene støtter WWF-partnere i Kina og seks afrikanske land.

Norad bidrar med 223,25 millioner kroner, mens WWF stiller med 23,1 millioner kroner i matchende midler.

For details on title and value for any contract above 500,000 NOK, please click here (PDF).

Samarbeidsavtale med Norad 2021-2025

WWF Verdens naturfond har en femårig samarbeidsavtale med Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid), Sustaining tropical forests for climate, nature and people (GLO-0630, QZA-21/0133) som ble signert 7. april 2021.

I henhold til avtalen skal WWF bidra til regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ (NICFI) som har som mål å bremse, stoppe og til slutt redusere klimagassutslipp som følge av avskoging og skogforringelse i utviklingsland. Dette skal vi gjøre gjennom partnere i Kina, Colombia, DRC og Brasil.

Norad bidrar med 120 millioner kroner til dette arbeidet.

For details on title and value for any contract above 500,000 NOK, please click here (PDF).

Samarbeidsavtale med Norad 2020-2022

WWF Verdens naturfond har en treårig samarbeidsavtale med Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid), gjennom Norads Olje for Utvikling-program, Limiting Negative Impacts of Oil and Gas Developments on Nature, People (GLO-0630 QZA-20/0057) som ble signert 15. april 2020.

I henhold til avtalen skal WWF bidra til at bidra til at folk i utviklingsland kan holde sine myndigheter ansvarlige for forvaltningen av olje- og gassressurser. Dette skal vi gjøre I samarbeid med våre WWF-partnere i Kenya og Uganda.

Norad bidrar med drøyt 13,5 millioner kroner til dette arbeidet, mens WWF stiller med 1,5 millioner kroner i matchende midler.

For details on title and value for any contract above 500,000 NOK, please click here (PDF).

Samarbeidsavtale med Norad 2018-2021

WWF Verdens naturfond har en avtale med Norad for programmet "No More Plastic in Our Oceans" i perioden juli 2018 til desember 2021. Avtalen ble signert 28. juni 2018.

Gjennom dette programmet skal WWF jobbe for å:

  • bidra til at byer forplikter seg til å stanse plastforsøplingen, utvikle nye lokale tiltak og legge til rette for en global bevegelse av plastforsøplingsfrie byer.
  • sikre støtte til et globalt rammeverk som kan sørge for en reduksjon i plastforsøplingen.
  • legge til rette for samarbeid om løsninger med aktører i næringslivet.
  • sørge for utvikling av produsentansvarsordninger.

Norad bidro opprinnelig med 62 289 771 millioner kroner til arbeidet. Satsingen mot plast i havet er senere blitt utvidet med en egen avtale for arbeid mot marin forsøpling i Kina. Denne avtalen er på 34 millioner kroner fordelt på fire år, og inngår i programmet "No More Plastic in Our Oceans".

Har du spørsmål om WWFs avtaler med det offentlige?

Fant du det du lette etter?