En kvinne står på huk i skogen og kikker på en stor kurv full av kantereller.

WWFs naturundersøkelse

Et klart flertall er bekymret for natur- og klimakrisen. Lokalpolitikere som ikke lover konkrete tiltak i årets valgkamp, er ikke i takt med folket.

Stort engasjement for natur og klima

I forkant av lokalvalget er et representativt utvalg i befolkningen spurt om deres forhold til naturen, naturtapet og klimaendringene.

Spørreundersøkelsen, som er utført av Opinion på oppdrag for WWF Verdens naturfond, viser et sterkt engasjement for natur.

På spørsmålet «Når du skal stemme ved årets kommunevalg, hvor viktig eller uviktig er bevaring av natur i din kommune og ditt fylke for deg?», svarer 68 prosent at det er ganske eller svært viktig.

WWFs naturundersøkelse viser også at:

  • 72 prosent er opptatt av natur- og klimaspørsmål.
  • 81 prosent sier naturopplevelser er viktige for dem.
  • 74 prosent sier de er bekymret for nedbygging av natur.
  • 48 prosent mener politikere har det største ansvaret for at Norges forbruk skal være innenfor planetens tålegrenser.
  • 86 prosent mener tilgang til nærnatur er viktig for dem.
  • 72 prosent mener norske politikere må gjøre mer for å stanse naturtap og 69 prosent mener politikerne har et større ansvar for å stanse klimaendringer og naturtap enn det enkeltpersoner.
  • 60 prosent mener Norge bør begrense utbygging av hyttefelt, motorveier og andre prosjekter som ødelegger natur. 15 prosent er uenige.
  • Halvparten eller mer er bekymret for samtlige av følgende miljøsaker: plastforsøpling (86 %), tap av natur (76 %), nedbygging av natur (73 %), utryddelse av arter (73 %), havforsuring (67 %), klimaendringer (66 %), insektdød (62 %), luftforurensing i byene (62 %), vannknapphet (56 %), overfiske (54 %) og flom og skred (50 %).
  • 99 prosent støtter satsing på sirkulærøkonomiske tiltak. Over halvparten mener politikere bør satse på krav til lengre levetid for produkter, billigere reparasjon, og flere panteordninger. 1 av 3 ønsker flere dele- og panteordninger.

Et valg for naturen

Undersøkelsen tyder på at partienes naturpolitikk kan bety mye for hvilke partier folk stemmer på i lokalvalget til høsten.

– All natur ligger i en kommune, og utfallet av valget kan få mye å si for hvordan det går med de lokale naturverdiene. Valget 2023 bør bli et naturvalg. Nordmenn er naturelskere og kjærlighet forplikter, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Det er ikke nytt at nordmenn er glade i natur.

Det er heller ikke nytt at mulige utbygginger i naturområder skaper lokale politiske konflikter, enten det handler om hyttebygging, veger, strandsone eller andre emner.

Det nye er at nesten to av tre velgere nå sier bevaring av natur er viktig for deres stemme ved årets valg.

– Vi kan ikke lenger ta naturen for gitt. Dette bekrefter også vårens rekordstore engasjement for Rødlista for naturopplevelser hvor folk har nominert natur de er glade i, men frykter å miste. Politikerne våre må ta velgernes bekymring på alvor og vise hvor de står i naturpolitikken, sier Karoline Andaur.

Nærnatur er viktig

Åtte av ti nordmenn bruker nærnaturen hver uke, og 28 prosent bruker den hver eneste dag. 72 prosent av de spurte i naturundersøkelsen er helt eller ganske enig i at norske politikere må gjøre langt mer for å stanse naturtapet enn de gjør i dag.

Nesten ni av ti mener tilgang til nærnatur er svært eller ganske viktig, og bruksområdene spenner vidt. Nærnaturen er ikke bare en viktig arena for turgåing, men også fysisk og psykisk helse, sosialt samvær og bærekraftig høsting, for å nevne noe.

Én million fotballbaner på 30 år

Situasjonen for naturmangfoldet er alvorlig.

Bare 11,5 prosent av Norges areal er villmark og hvert år mister vi stadig mer natur. I perioden 1988 til 2018 mistet vi 7750 kvadratkilometer inngrepsfri natur her til lands.

Det tilsvarer over én million fotballbaner.

Norge har forpliktet seg til FNs naturavtale som ble vedtatt før jul. Målet med avtalen er å stanse og reversere tap av natur, og gi oss mer natur i 2030.

Naturavtalen vil få store ringvirkninger for hele verden – for politikken globalt, nasjonalt og lokalt, for næringsliv og finans.

Et av hovedmålene i naturavtalen handler om naturgoder til folket.

– Når to av tre velgere er bekymret for nedbygging av natur, bør varsellampene blinke. Lokalpolitikere som ikke lover konkrete tiltak for naturen i årets valgkamp, er ikke i takt med folket, sier Karoline Andaur.

På spørsmål om utbyggere skal pålegges å betale en naturavgift når de bygger ned natur, svarer nesten seks av ti at de støtter et slikt tiltak.

Sirkulærøkonomi engasjerer stort

Nordmenn forbruker som om vi hadde 3,6 jordkloder å ta av. Om vi skal klare å løse natur- og klimakrisen, haster det med å legge om til en mer sirkulær økonomi.

Dette har så godt som unison oppslutning i befolkningen. Hele 99 prosent av de spurte støtter satsing på sirkulærøkonomiske tiltak.

Oppslutningen er særlig stor om tiltak som forlenger ressursenes levetid og gjør det billigere å reparere. Én av tre ønsker flere dele- og låneordninger.

Regjeringen har erklært at miljøpåvirkning fra produksjon og forbruk ikke skal være større en naturen tåler. På spørsmål om hvem som har størst ansvar for at miljøpåvirkningen skal være innenfor naturens tålegrenser, svarer de fleste at det er politikerne som har størst ansvar. 48 prosent har dem som førstevalg, 16 prosent som andrevalg.

Kontakt

Fant du det du lette etter?