Hvordan leve med rovdyr i Europa? | WWF Norway

Hvordan leve med rovdyr i Europa?Posted on 19 September 2018
Flere europeiske rovdyrbestander har vokst de senere årene, noe som øker risikoen for konflikt mellom mennesker og rovdyr. Det delvis EU-finansierte prosjektet LIFE EuroLargeCarnivores forsøker å bøte på dette.
© Erik Frøystein
Ulv, bjørn, jerv, gaupe og pantergaupe er de fem store rovdyrartene som finnes i Europa – fra Norge i nord til Balkan-halvøya i sør. Nå skal fagfolk fra 16 land finne gode løsninger for hvordan folk og rovdyr kan leve godt og fredelig sammen.

Flere europeiske rovdyrbestander har vokst de senere årene, noe som øker risikoen for konflikt mellom mennesker og rovdyr. Det delvis EU-finansierte prosjektet LIFE EuroLargeCarnivores forsøker å bøte på dette.

– Gjennom LIFE møtes representanter fra forvaltningen, beitenæringen og miljøorganisasjoner i 16 land i Europa. Målet er å samle og dele kunnskap og løsninger som gjør det mulig for europeiske land å ta vare på sine rovdyr samtidig som det tas hensyn til menneskene som bor side om side med dem, sier Zanete Andersone-Lilley, seniorrådgiver hos WWF Verdens naturfond.

– Det finnes mange gode løsninger der ute som fungerer, men kjennskapen til dem er ikke god nok. Hvis vi kan rette på det, håper vi at tiltak som har vist seg å fungere blir tatt i bruk i flere land – til fordel for både mennesker og rovdyr, forklarer hun og legger til:

– WWF Verdens naturfond deltar i prosjektet, som vi håper vil være et bidrag på veien mot en bedre forvaltning av de truede norske rovdyrene, ikke minst ulven.

Rovdyrenes tilbakekomst
Arbeidet som gjøres gjennom LIFE handler om alt fra å skulle håndtere de sosiale, økonomiske og økologiske utfordringene som rovdyrene bringer med seg når de kommer tilbake til det europeiske kontinentet, til å finne praktiske løsninger for å beskytte beitedyr og motvirke frykt.

I tillegg til en rekke av de europeiske WWF-kontorene, er tre store forskningsinstitutter involvert – to tyske og ett italiensk: Elmauer Institutt, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg og Eliante. Arbeidet koordineres av WWF-Tyskland.

Det lever omtrent 12.000 ulver, 17.000 bjørner, 9.000 gauper og 1.250 jerv på det europeiske kontinentet i dag.

– Mange europeiske land fikk sterkere vern av rovdyr på 1970-tallet, og i dag ser vi at rovdyrene har reetablert seg i flere områder etter å ha vært utryddet i mange tiår som følge av jakt, tap av leveområder og for lite mat. Naturens evne å restaurere seg er beundringsverdig. Rovdyrene spiller en viktig rolle i økosystemene, og klarer samtidig å bo tett på mennesker i et fragmentert landskap som de fleste europeiske land har – det vil si at leveområdene til rovdyrene ikke er sammenhengende, forklarer Andersone-Lilley.

Vil gjerne teste løsninger i Norge
Denne uken går Pathways-konferansen av stabelen i Goslar, Tyskland. Her møtes vitenskapsfolk, skogeiere, jegere, naturvernere, representanter for politiske myndigheter og forvaltningen for å diskutere ulike utfordringer knyttet til det å leve med store rovdyr, og hvordan man best kan løse disse på et fredelig og bærekraftig vis.

Konferansen ble etablert av Colorado State University i 2008, og det er første gangen den avholdes i Europa.

– Konferansen er en viktig arena for rovdyrarbeidet i Europa hvor alle berørte parter kan komme sammen og utveksle erfaringer og ideer, og i fellesskap komme fram til mulige løsninger på utfordringene som oppstår i møtet med Europas fem store rovdyr. Vi gleder oss til å lære mye av hvordan andre land jobber med rovviltforvaltningen og forhåpentligvis finne gode løsninger som etter hvert kan prøves i Norge også, sier Andersone-Lilley.

Flere europeiske rovdyrbestander har vokst de senere årene, noe som øker risikoen for konflikt mellom mennesker og rovdyr. Det delvis EU-finansierte prosjektet LIFE EuroLargeCarnivores forsøker å bøte på dette.
© Erik Frøystein Enlarge
Zanete Andersone-Lilley, seniorrådgiver hos WWF Verdens natrufond.
© WWF Verdens naturfond Enlarge