Stort gap mellom produksjon og klimamål

Regjeringer over hele verden planlegger å utvinne mer enn dobbelt så mye fossilt brensel i 2030 enn det som er forenelig med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C.

Publisert 20. oktober 2021

En oljeplattform

Det er konklusjonen i "Production Gap Report" som ble offentliggjort onsdag 20. oktober.

Den årlige rapporten, som utgis av ledende forskningsinstitusjoner i samarbeid med FNs miljøprogram, ser på gapet mellom produksjonsnivåene som er nødvendige for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C og landenes planlagte og anslåtte produksjon av fossilt brensel.

Alarmerende funn

Norge er et av landene som har ignorert oppfordringene fra IEA og FNs klimapanel om å stoppe nye investeringer i mer olje og gass, og heller gir full gass for fortsatt aktivitet på norsk sokkel.

- Det er alarmerende funn. To år etter at første versjon av rapporten ble lansert, og med klimakrisen mer presserende enn noen gang, er det fortsatt “business as usual”. Nok en gang ser vi at verden er langt unna omstillingen som må til for å nå Parisavtalens mål, og at politiske ambisjoner og forpliktelser ikke samsvarer med den reelle aktiviteten, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, og legger til:

- Global produksjon av fossilt brensel må reduseres betraktelig, og raskt, de neste årene skal vi klare å nå målene i Parisavtalen og unngå katastrofale klimaendringer, som ødelegger både natur og lokalsamfunn. Vi har fortsatt tid, men mulighetsvinduet stenger raskt. Klimatoppmøtet i Glasgow i november blir avgjørende.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Norge bidrar til klimakrisen

Årets rapport inneholder gjennomgang av 15 kull-, olje- og gassnasjoner. Norge er ett av dem. Rapporten konkluderer med at det legges opp til en økning i den globale olje- og gassproduksjonen de neste to tiårene, og bare en beskjeden nedgang i kullproduksjonen.

- Norge er et av landene som har aller beste forutsetninger for å lykkes med omstillingen, men i stedet graver vi oss dypere ned i oljeavhengigheten. Det er svært problematisk, både fordi Norge da er dårligere rustet for å ta del i det grønne skiftet, og fordi vi bidrar til å øke klimakrisen. Regjeringsplattformen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar ikke disse utfordringene på alvor, men gir i stedet oljenæringen alt de peker på, sier Andaur.

Må ta ansvar

Den ferske rapporten er tydelig på at regjeringer verden over har en hovedrolle å spille for å lukke gapet og sikre overgang til fornybar energi.

- Norsk oljenæring må omstilles hvis Norge skal lykkes i å minske klimarisiko og kutte utslipp. Derfor må regjeringen avslutte letingen etter nye oljefelt, stanse godkjenning av nye olje- og gassutbygginger og la være å forlenge utvinningstillatelser på norsk sokkel. I tillegg må et nytt oljeskatteregime, som ikke oppmuntrer til nye investeringer i petroleumsvirksomhet, på plass.

Fakta: Production Gap Report

Den årlige rapporten, som først ble lansert i 2019, ser på gapet mellom produksjonsnivåene som er nødvendige for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C og 2°C (definert i Parisavtalen) og landenes planlagte og anslåtte produksjon av fossilt brensel.

Rapporten utgis av ledende forskningsinstitusjoner og eksperter, i samarbeid med bl.a. FNs miljøprogram (UNEP). Årets rapport inneholder gjennomgang av 15 kull-, olje- og gassnasjoner. Norge er ett av dem.