Mer enn 3 av 4 nordmenn er bekymret for naturtapet 

Flertallet av nordmenn er bekymret for tap av natur, og mener politikerne bør gjøre mer for å stanse naturtapet, viser en spørreundersøkelse Opinion har gjort på oppdrag fra WWF.  

Publisert 6. august 2021

– Politikerne gjør en tabbe om de overser det store folkekravet om å gi naturen en stemme i år, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.  

I WWFs naturundersøkelse, som ble gjennomført like før sommeren, er et representativt utvalg i befolkningen spurt om deres forhold til naturen, naturtapet og klimaendringene. Resultatet viser et enormt engasjement, og en stor bekymring, for utviklingen i naturen.  

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF

77 prosent av de spurte svarer at de er enten ganske eller svært bekymret for tap av naturmangfold. Det er enda flere enn de 69 prosent som er ganske eller svært bekymret for klimaendringer. Bekymringen for naturtapet er stor blant alle aldersgrupper, men aller størst blant de yngste og de eldste, altså de mellom 18-29 og de over 60.  

– Folk i landet vårt merker at naturmangfoldet og den urørte naturen gradvis blir borte, og det uroer dem. Det ser vi tydelig i denne undersøkelsen. Nordmenn har et helt spesielt forhold til naturen, nesten ni av ti svarer at naturopplevelser er ganske eller svært viktig for dem, fortsetter Andaur. 

Spørsmålet forener også by og land. Bekymringen er høyest på bygda (85 prosent), men også i Oslo er den høyere (80 prosent) enn i de større og mindre byene og tettstedene i landet.  

Over halvparten av de spurte, både i byene og på bygda, er enig i at Norge bør begrense utbygging av hyttefelt, motorveier og andre prosjekter som ødelegger natur

  • Andelen som er svært eller ganske enige i at norske politikere må gjøre langt mer for å stanse naturtapet:

    70%

  • Andelen som sier naturopplevelser er svært eller ganske viktig:

    87%

  • Andelen som sier at tap av natur og arter er like alvorlig som klimaendinger:

    75%

Må opp i valgkampen 

WWFs generalsekretær har en tydelig oppfordring til alle stortingspolitikere som gjør seg klare til valgkamp.  

– Nå er det naturens tur! Folk ønsker ikke at vi skal fortsette å ødelegge den i det tempoet vi gjør i dag. Sju av ti mener politikere må gjøre mer for å stanse naturtapet enn de gjør i dag. Hvis de ikke tar den oppfordringen og lover konkrete tiltak for naturen i årets valgkamp, er de ikke i takt med folket, sier Andaur.  

Tallene fra den norske undersøkelsen samsvarer godt med funnene til en stor, global rapport fra The Economist Intelligence Unit, som ble laget på oppdrag fra WWF International tidligere i 2021. Rapporten fant bevis på et økende engasjement for naturen over hele kloden.  

Like alvorlig som klimaendringene 

Andaur påpeker at situasjonen for naturmangfoldet er alvorlig, også i Norge.  

– På verdensbasis står en million arter i fare for å bli utryddet, ifølge FNs naturpanel. Her hjemme har vi stadig mindre urørt natur. Bare 11,5 % av Norges areal er nå villmark, og andelen er på god vei nedover. Tiltakene vi har gjort for å redde naturen har så langt vært altfor svake, sier Andaur. 

Andaur mener naturkrisen er like alvorlig som klimaendringene, noe hun også har folket med seg i å mene. Hele tre av fire i befolkningen er ganske eller svært enige i det.  

– Det er ikke for sent å snu utviklingen og sørge for at vi lever av og i harmoni med naturen. På samme måte som for klimaet, krever dette innsats både lokalt, nasjonalt og globalt. På den internasjonale arenaen forhandles det nå om en ny global naturavtale, som skal bli like viktig for naturen som Parisavtalen er blitt for klimaet. Norges myndigheter har en unik mulighet til å være pådriver for en avtale som kan være med å redde naturen. Men da må det høyere opp på den politiske agendaen, avslutter Andaur.