Stortingsseminar: Ny naturpolitikk - Verden, Europa, Norge

WWF Verdens naturfond og Høyre inviterer til seminar om ny global naturavtale og skjerpet naturpolitikk i EU. Hva blir konsekvensene for Norge?

Publisert 22. februar 2022

Areal view of forest
Foto: Geran De Klerk/Unsplash

Se opptak av seminarvinduet i videovinduet under (seminaret starter ca. 13:45 ut i opptaket).

I år skal FNs naturavtale inngås. Den skal bli en «Parisavtale» for naturen. Avtalen vil kunne få store virkninger for Norge gjennom dens ambisiøse målsettinger for å stanse naturkrisen. EU er til nå en av de aller mest ambisiøse i avtaleforhandlingene og har allerede vedtatt svært store naturmål i sin Green Deal.

Stortinget vil etter i år kunne bli nødt til å forholde seg til ambisiøse - men nødvendige - krav om 30 prosent bevaring av hav og land, og en betydelig reduksjon i fotavtrykk fra produksjon og forbruk.

Norges posisjoner til avtalen er foreløpig ukjent, og regjeringen trenger ikke å informere Stortinget om prosessen før avtalen er inngått. Vi vet at Norge allerede har erklært naturkrise og er del av internasjonale allianser som jobber for de mest ambisiøse målene i avtalen. Er dette kun globale ambisjoner for regjeringen, eller har de tenkt å gjennomføre målene her hjemme også? Ikke minst - hvordan skal vi klare å nå målene, og hvor raskt skal vi gjennomføre dem?

Program

Del 1 - Innledninger

 • Global naturkrise og avtalen som skal stanse den v/ Vigdis Vandvik, professor ved institutt for biovitenskap (UiB).

  Kunnskapsstatus for verdens og Norges naturmangfold. Hva er FNs naturavtale og hvordan skal denne kunne stanse naturkrisen.
 • Hvordan kommer EUs taksonomi og den kommende naturavtalen til å prege norsk næringsliv v/ ved Anders Magnus Løken, leder klima- og bærekraftsteamet i Deloitte.

  Hvordan henger natur og økonomi sammen, og hvorfor er det viktig at norsk næringsliv forholder seg til naturrisiko? Kommende reguleringer fra EU og hvordan en mer naturorientert verdensøkonomi kommer til å prege Norge. I tillegg skal han si noe om hvilke økonomiske muligheter som ligger i naturbaserte løsninger.
 • Norge i førersetet før og etter avtaleinngåelsen v/ Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

  WWF redegjør for de mest ambisiøse og nødvendige målsetningene i avtalen som Norge må ta lederskap for før og etter avtaleinngåelsen: 30 prosent bevaring av hav og land, halvering av fotavtrykk fra produksjon og handel og stans av forurensing, naturpositive finansstrømmer, stans av naturødeleggende subsidier, og noe om implementering og rapporteringsmekanismer.
 • Hva kan vi lære av tidligere prosesser og hvilken rolle har Stortinget i en ny naturpolitikk globalt v/ Jens Frølich Holte, tidligere statssekretær i klima- og miljødepartementet og utenriksdepartementet.

  Hvilke paralleller er det mellom Parisavtale- og Naturavtaleprosessen. Hvordan forholder EU seg i til slike avtaler og hva kan vi forvente av dem? Hva må skje fremover nå, både internasjonalt og nasjonalt? Hvordan skal Norge jobbe for å kunne oppnå en best mulig avtale, og hva blir Stortingets rolle nå før avtaleinngåelsen og etter?

Del 2 – Debatt om partienes ambisjoner for naturavtalen og hvordan de skal gjennomføre ambisiøse målsetninger her hjemme

Debattleder: Aslak Bonde

Bolk 1:
«Parisavtale for naturen: Blir naturmangfold og naturressurser storpolitikk nå?»

Om ambisjonsnivået for avtalen, muligheten for å realisere målene man vedtar – og Norges posisjon. Høyt ambisjonsnivå.

 • Ola Elvestuen (V)
 • Mani Hussaini (AP)

Bolk 2:
«30% bevaring av land og hav»

Norge har støttet kravet om 30% bevaring av land og hav, men hva skal det bety? I verden, og her hjemme?

 • Lars Haltbrekken (SV)
 • Ola Elvestuen (V)
 • Mani Hussaini (AP)

Bolk 3:
«Halvere fotavtrykket fra produksjon og handel»

Fotavtrykket fra produksjon og handel må ned om naturmålene skal nås, men skal man sette tallfestet mål, og hvor høyt? Og hvordan kan et slikt mål oppnås?

 • Erling Sande (SP)
 • Mathilde Tybring-Gjedde (H)
 • Arild Hermstad (MDG)

Bolk 4:
«Oppfølging her hjemme når avtalen er inngått»

Forrige gang tok det fem år å få en stortingsmelding på plass. I opposisjon fremmet Ap forslag om å få en tverrsektoriell implementeringsplan på plass innen et år.

 • Mani Hussaini (AP)
 • Sofie Marhaug (R)
 • Mathilde Tybring-Gjedde (H)