Fire ulike bilder satt sammen til ett. Fra venstre: En flokk trekkfugler som flyr på himmelen, en kvinne som svømmer under vann, et telt under nordlyset, og en kvinne som klemmer et tre.

Rødlista for truede naturopplevelser

Over 16.000 av dere har stemt, og dommen er nå klar. Fuglekvitter og naturlyder er naturopplevelsen folk er mest redde for å miste.

Se opptak av arrangementet vårt på Arendalsuka her!

Vi må rope om det som er #Verdtåbevare

Hva lyder vel mer skremmende enn en taus vår uten fuglekvitter eller summingen fra insekter?

Tidligere i juni presenterte WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv de ti naturopplevelsene folk er mest redde for å miste.

Listen er satt sammen av en uavhengig jury med solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv, og er basert på nær 1500 nominasjoner fra folk over hele landet.

Nominasjonene beskriver en glede og kjærlighet til natur, planter og dyr. Samtidig beskrives også sorg over å miste naturen vi er så glade i, og bekymring og frustrasjon over måten vi behandler den på.

Nå har 16.321 av dere avgitt en stemme over hva dere er mest redd for å miste. Aller høyest på lista troner fugleliv og naturlyder, frodig flora og yrende dyreliv, og urørt natur.

Vi kan ikke slå oss til ro med å tape stadig mer natur. Nå er tiden inne for å rope høyt om hva som er i ferd med å skje, før det er for sent.

I år er det lokalvalg, og på bakgrunn av listen som dere stemte frem har vi utarbeidet et forslag til politiske løsninger på hvert av punktene.

Slik kan vi legge press på politikerne våre og kreve handling. Hver stemme teller for det som er #verdtåbevare!

Her er hele listen:

1. Fugleliv og naturlyder

Nærbilde av to orrhaner som står mot hverandre.
«Å våkne i teltet klokka fire om morgenen og høre orrhanene spille og sloss om hønenes gunst er en opplevelse som sitter i kroppen lenge. Hvor skal de gjøre av seg når leiken de har brukt i generasjoner overtas av menneskene?», spør Karoline Høibo i sin nominasjon.

Få ting lyder mer skremmende ut enn en taus vår. Fugleliv og fuglesang, enten det er i hagen, enga, skogen eller fuglefjellet, er noe mange setter høyt.

2. Frodig flora og yrende dyreliv

«Tillermarka er et svært viktig markaområde sør i Trondheim som nå trues av massiv nedbygging. Det har et stort artsmangfold med rikt fugle- og dyreliv og rødlista arter. Sjøl har jeg sett både lappugle og kattugle. En ukes gammel elgkalv i våres. Flere har kartlagt både fugleliv, planter, sopp og insekter», skriver Line Martinussen.

En sentral del av mange naturopplevelser er livet i naturen, mangfoldet, blomstene, insektene, fugler og dyr, og ikke bare synet av dem, men vissheten om at de finnes.

3. Urørt natur

En mann sitter sitter på et fjell og ser på solnedgangen med en stor hvit og brun hund i armkroken.
«Naturperlen langs Ørsdalsvatnet er truet av vindkraft som ødelegger naturopplevelsen», skriver Helge Husveg.

Fjell, vidde eller kystlandskap med langstrakt utsikt og natur fri for menneskelige inngrep slik som vindkraft, hyttebygging og veier blir stadig sjeldnere og er en naturopplevelse nominert av mange.

4. Levende hav og fjord

En mann holder en bøtte og hjelper en ung gutt å hale opp et krabbesnøre, mens et annet mindre barn sitter bak på svaberget og ser på.
«Det er viktig for barna å ha et forhold til sjøen og havet. Å sitte i strandkanten med krabbesnøre og håv er gode barndomsminner og verdifull kontakt med naturen. Oslofjorden er et rekreasjonsområde for veldig mange, og det at livet i fjorden er i ferd med å forsvinne MÅ tas på alvor nå», skriver Janne Vinje Martinsen.

Norge omtaler seg med rette som en havnasjon. Vi har lange tradisjoner for fiske og høsting fra havet, men vi steller ikke så pent med havet, kanskje fordi vi fortsatt tenker at det er uendelig.

5. Nærnatur

Ei lita jente i lilla skjorte og turkise bukser holder fast i et tre og leker med en svart hund som står i lyngen.
«Vi går tur med barna våre i skogen midt i boligområdet. Om høsten plukker vi blåbær og om sommeren leker ungene i flere timer i skogen. Nå har politikerne vedtatt at utbygger får lov å bygge. Da mister vi denne nære skogen som er viktig friluftsområde for alle som bor her», skriver Ågot Bugge i Risør.

Nærnatur kan være den lokale salamanderdammen eller 100-meterskogen, og få ting er mer truet enn slike kortreiste naturopplevelser. Installasjoner og nedbygging bidrar til å true disse over hele landet.

6. Gammelskog

Et gammelt og krokete tre i gammelskogen
«Å tilbringe tid i natur i økologisk balanse er noe av det sunneste og mest verdifulle mennesker kan gjøre. Skogvernet er for dårlig», skriver Kristian Rødland.

Skog er ikke bare skog, og gammelskogen byr på en helt annen naturopplevelse å gå i en mørk, ensaldrig og artsfattig plantasjeskog.

7. Kyst og strandsone

En utstikker fra strandlinja i Tromsø, fotografert i varmt lys fra sola som er under horisonten om vinteren.
«Den naturlig strandlinja i Tromsø er sterkt presset av aggressiv utbygging og utfylling. Vestsiden av øya er et yndet sted for sjøfugl, og er et av de få nærliggende kyststriper hvor folk ennå kan oppleve kystnatur i gå- eller sykkelavstand hjemmefra», skriver Marianne Storli.

Friluftsliv langs kyst, sjø og elver gir sjelefred og er en viktig naturopplevelse som er truet på grunn av nedbygging og redusert tilgang til vann, strand og svaberg.

8. Høsting på naturens premisser

En hånd som holder en håndfull multer.
«Jeg husker bestefars lange tråkk. Mellom tuster og tuer, langs små bekker og tjern med vannliljer i, under furutrærne, over myrull som vaier i vinden. Bestefar er ikke mer. Og det er snart heller ikke multemyrene vi plukket på. De forsvinner litt etter litt», skriver Kristin Nordli.

En viktig og tradisjonsrik naturopplevelse er høsting av naturen. Vi kjøper plastinnpakkede og importerte bær framfor å plukke dem selv, og vi har kuttet mange av de tradisjonsrike bånd til naturen som dreier seg om høstingskultur. Høstingen må selvsagt være bærekraftig.

9. Stillhet og mørke

Naturopplevelser dreier seg også om fravær - fravær av lyd, lys, mas og alt som omgir oss i hverdagen. Stillhet og stjernehimmel er også truede naturopplevelser.

Et tre med kraftig grønt nordlys på himmelen over.
«Nordlyset er det nydeligste som finnes. Det gir sjelero og minner for livet», skriver Trond Martin Langeli.

10. Skigåing, årstider og snørike vintre

En kvinne ikledd skiklær smiler mot kamera, omgitt av snøkledde trær og en vakker utsikt mot skogen i bakgrunnen.
«At oppvoksende generasjoner ikke skal få oppleve fire unike årstider, er trist. Alternativet til å lære seg å gå på ski, ake og bygge snømenn, er enda mer skjermtastatur i mørke vintermåneder uten snø. Det er et stort tap når snøen kun kommer på korte besøk i fremtiden», skriver Espen Utaker.

Få naturopplevelser føles mer truet enn skigåing og kald, knirkende snø under skoene. Ja selveste vinteren slik vi kjenner den er truet på grunn av klimaendringene.

Om Rødlista for naturopplevelser

Truet natur, eller rødlistede arter, innebærer ikke nødvendigvis truede eller rødlista naturopplevelser, men i en del tilfeller vil det være en naturlig sammenheng. Det er imidlertid viktig å erkjenne at et viktig argument for naturbevaring er vår opplevelse av den.

Både hundremeterskoger og oaser av stillhet er viktige for vår livskvalitet, og dette er ofte underkjente argumenter for naturbevaring – i tillegg til naturens egenverdi.

Naturopplevelse er både knyttet til hva natur er, men også hva den ikke er. I en oppjaget hverdag fylt med tidskrav, lyd, lys, og andre mennesker kan natur være det pusterommet vi trenger for å leve, ikke bare eksistere.

På et vis henger de fleste av de truede eller rødlista naturopplevelsene sammen, og de kan i stor grad knyttes til vår egen aktivitet. Vi blir flere, vi vil raskere fram, vi vil ha flere og større hytter og vi forbruker mer av alt – ikke minst energi.

Energien krever inngrep, en del av energien gir utslipp av klimagasser som på lengre sikt truer natur og naturopplevelser, og den kan brukes til utelys på hus og hytter som truer synet av stjernehimmelen – og insektene. Færre insekter gir færre blomster og fugler. Og så videre.

Slik rødlistede arter kan være truet i ulik grad, der noen er kritisk truet lokalt, andre regionalt eller globalt, slik kan også truede naturopplevelser være truet i nærområdet selv om de finnes tilgjengelig andre steder.

Det er allikevel slik at selv om det for eksempel vil finnes mange gjenværende 100-meterskoger, så hjelper det lite dersom gravemaskinene står ved nettopp din skog – slik mange opplever. Den lokale trusselen blir da også generell, og kvalifiserer som rødlistet naturopplevelse.

Om oss

WWF Verdens naturfond er en av verdens største og mest respekterte, uavhengige miljøorganisasjoner med over fem millioner støttespillere.

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftsorganisasjon med over 300 000 medlemmer.

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger.  

Juryen har bestått av:

  • Dag O. Hessen, biolog og professor
  • Mani Hussaini, stortingsrepresentant og friluftsentusiast
  • Stine Schultz Heireng, forfatter og generalsekretær i Norges Speiderforbund
  • Pia Ve Dahlen, marinbiolog, forfatter og foredragsholder
  • Jens Kvernmo, friluftsmann, forfatter og eventyrer

Fant du det du lette etter?