Levende hav og fjord

Norge omtaler seg med rette som en havnasjon. Vi har lange tradisjoner for fiske og høsting fra havet, men vi steller ikke så pent med havet, kanskje fordi vi fortsatt tenker at det er uendelig?

«Oslofjorden er et viktig sted for rekreasjon og naturopplevelser for over en million nordmenn. Fjorden trues av forurensing, utbygging – og ikke minst vår egen bruk av fjorden. Vi har ikke råd til å miste dette pustehullet midt i landets mest befolkede område» – Audun Bringsvor, Jar

«Tidligere var det en selvfølge at du fikk fisk, men det har blitt vanskeligere det siste tiåret. Noe har skjedd, som gjør at det nå slett ikke er en selvfølge, men heller unntaket at man får med fangst heim. Det er merkbart mindre liv i sjøen» – Geir Ivar Hildrum

«Det å snorkle i fjæra er som å komme inn i en helt ny og annerledes verden. Det er et dyre- og planteliv som er helt annerledes enn det som er på land. Jeg oppdager stadig noe nytt og spennende!» – Marit Røgeberg Ertzeid

Under press

Havet er det aller største økosystemet på jordkloden, og strekker seg inn i alle deler av livene våre, enten vi vil det eller ikke. Uten å nedgradere viktigheten av sunne, landbaserte habitater, er det viktig å påpeke at havet ikke bare er en avgjørende matkilde, men også et avgjørende sluk av våre CO2-utslipp.

Vi innser etter hvert at selv ikke havet er uendelig, og at det har sine grenser når det gjelder både utslipp, enten det er plast eller næringssalter, eller uttak av fisk og andre ressurser.

Verdenshavene inneholder fortsatt et enormt mangfold, fra plankton til hval, men dette er under press på grunn av oppvarming, forsuring og overhøsting.

Norge er en kystnasjon, men også en fjordnasjon, med lange tradisjoner for bruk av våre mange og lange fjorder. Her ligger vår historie, vårt matfat og kilde til rekreasjon, helse og sysselsetting.

Tapte naturopplevelser

Siden vi nå skaffer all mat fra frysedisker og butikkhyller er det lett å glemme hvor avhengige vi er av havet, og det er kanskje derfor vi har latt vårt marine matfat også bli søppelkasse.

Vi liker å si at man tar vare på det man er glad i, men det er vanskelig å bli glad i noe du ikke vet eksisterer. Dette er kanskje aller tydeligst under overflaten til Norges mest befolkningstette og brukte fjord: Oslofjorden.

Det som historisk sett har vært en av våre mest artsrike fjorder har i dag tydelige sykdomstegn, og naturopplevelser som å sette garn eller pilke torsk er ikke bare truede, men tapte naturopplevelser her.

Tapet er forhåpentligvis midlertidig, og for mange betyr det mye å få tilbake denne typen naturopplevelser. Det er en klar påminnelse til myndigheter, dykkere, fiskere og andre som aktivt bruker fjorden, at vi er nødt til å endre kurs fremover.

Fant du det du lette etter?