Gammelskog

Skog er ikke bare skog, og gammelskogen byr på en helt annen naturopplevelse å gå i en mørk, ensaldrig og artsfattig plantasjeskog.

«Å tilbringe tid i natur i økologisk balanse er noe av det sunneste og mest verdifulle mennesker kan gjøre. Overutnyttelse av naturens ressurser er den største utfordringen vi står overfor» – Kristian Rødland

«Det er en opplevelse av kontinuitet og stabilitet, og gir perspektiver på tid og min egen korte tid på jorden» – Geir Hardeng

«Det å kunne oppleve slik gammel skog, med alt livet som er avhengig av nettopp slike miljø, er en sterkt truet naturopplevelse» – Kjersti Nerbråten Tjernshaugen, Skreia

«Denne skogen har sin egen visken, sitt eget språk. En dyp følelse av tilhørighet til generasjonene som vandret her før oss...»

«Jeg tenker, kanskje passet hulder og vette på at vi tok vare på det vi hadde? Kanskje var det en ærefrykt for naturen som gjorde at vi respekterte naturen litt mer før i tiden?»

«Har du vært i gammelskogen glemmer du det aldri. Den følelsen er verdt å bevare og formidle til kommende generasjoner» – Jon Løvaas, Holmestrand

Gammel og mytisk

Gammelskogen har gjennom århundrene vært et symbol på kontinuitet og dybde i naturen.

Eventyrskogen, Trollskogen, Hulderheimen.

Dette er navn som setter stemningen for hva man kan oppleve her: Noe gammelt, mytisk og med en tyngde vi sjelden finner andre steder.

Den har representert et levende arkiv av livets mangfold.

Et komplekst økosystem, som har overlevd og tilpasset seg gjennom lang tid. Gammelskogen med sitt mangfold, sammen med den åpne kystregnskogen, er truede naturtyper og dermed truede naturopplevelser, primært på grunn av skogsdrift.

En historie som går tapt

Tapet av gammelskogen er ikke bare et fysisk tap av trær og naturressurser. Det er et tap av historie, visdom og av enestående biologisk mangfold.

Hvert tre som fjernes, hver plante som fortrenges, hver skapning som mister sitt habitat, er som et kapittel som slutter, en historie som går tapt. Vi mister ikke bare et stykke jord, men også et verdifullt narrativ om menneskets forhold til naturen.

Vi mister den levende boken som har beriket oss gjennom århundrene, og som har gitt oss innsikt i vår egen eksistens, og det som for mange representerer urkraften vi omgir oss med.

Menneskehetens fenomenale evne til å tilpasse seg nye tilstander, fører i naturens tilfelle til et kollektivt hukommelsestap over hva som kunne ha vært.

På godt og vondt. På den ene siden er det fint at en tur i granplantasje kan gi stor glede og god mental helse.

På den andre siden fører denne endringsblindheten til at vi mister mange av de sårt trengte stemmene som brenner for å bevare mangfoldet i de gamle skogene.

Mange av nominasjonene har pekt på nettopp dette, at den magiske turen i trollskogen nå står i fare for å bli borte som følge av manglende forståelse for hvor sjelden urskogen er, og hvilken verdi den egentlig representerer for mangfoldet – og oss selv.

Fant du det du lette etter?