Stillhet og mørke

Naturopplevelser dreier seg også om fravær. Fravær av lyd, lys, mas og alt som omgir oss i hverdagen. Stillhet og stjernehimmel er også truede naturopplevelser.

«Heilt utan menneskeleg inngrep står vi der på finnmarksfjellet og blir gripen av ei sorg. Dette området kjem til å bli øydelagt av vårt evige ynskje om auka levestandard og behov for grøn kraft. Her kor vi fekk oppleve stjernene og månen utan kunstig lys, og at det einaste som stod mellom oss og total tystnad var knirkinga frå bindingane våre» – Amalie Dalhaug Halleland

«Den stille naturen som følger årstidene gjør det mulig å restituere både fysisk og psykisk, uten stressende elementer i form av visuell og auditiv støy» – Åse

«Stjernehimmelen er et av de vakreste naturopplevelsene vi har. Å ligge under en åpen himmel fylt av stjerner minner oss på hvor små vi er, og hvor mye vi ikke vet om det universet vi lever i. For meg er stjernehimmelen også et tegn på at det alltid finnes lys i mørket. Det gir ro i sjelen» – An-Magritt Vara

Naturens lys og lyd

Vårt forhold til natur dreier seg ikke bare om hva den er, men også hva den ikke er.

Vi er omgitt av travelhet på alle kanter, mye av den er selvforskyldt, men vi løper allikevel på hamsterhjulet. Vi har nok av alt - unntatt tid. Og for mange er livet fylt av ikke bare krav, men ting, lyder, støy, lys…

Det er nettopp fravær av dette som er en av naturens kvaliteter. Den stiller ikke krav, den er fri for støy og lysforurensning. Mange har pekt på at nettopp disse fraværskvalitetene ved naturen er truet.

Det er vanskeligere å finne oaser av stillhet og mørke som gir en mulighet til å reflektere over livet under stjernehimmelen. I dette ligger også muligheten til å ha alenetid, det å kunne gå i naturen uten å oppleve menneskelige forstyrrelser, og å være alene og bare ha natur rundt seg.

Særlig trekker folk fram stillheten, og det å kun høre naturens egne lyder. Veitrafikk og støy fra motorferdsel, både i utmark og på sjø, nevnes av flere som en trussel for naturopplevelsene. Mange er også opptatt av å bevare mørket og stjernehimmelen. Den langstrakte utsikten, og den urørte horisonten både i fjellet og på havet er mange opptatt av.

Noen nevner også mobilfrie soner, og vi synes det er en viktig fraværskategori som er truet. Dager i skogen eller på fjellet uten mobil er en annen opplevelse, og kan være en nyttig digital detox gitt at vi i snitt henter fram mobilen for oppdatering hvert 20 sekund.

Truslene mot stillhet, mørke og ro er mange og velkjente. Det er veier, hyttebyer (med stadig mer lyssterke utelys), fly, snøskutere, motorsager og kantklippere - for å nevne noen.

Fant du det du lette etter?