Frodig flora og yrende dyreliv

En sentral del av mange naturopplevelser er livet i naturen, mangfoldet, blomstene, insektene, fugler og dyr, og ikke bare synet av dem, men vissheten om at de finnes.

«Vi må snu før det er for sent, hvis ikke står vi i fare for å miste fantastiske naturopplevelser. Vi bor på en fantastisk jordklode med masse forskjellige dyr og skapninger. Det er noe vi må ta vare på og sette pris på hver eneste dag» – Benedicte Elizabeth Myrvang, Tverlandet

«Det å oppleve fugletrekk er en unik opplevelse. Det har vært en del av kulturen vår, og folk merket seg når vipa kom eller når gjøken gol for første gang. Dessverre går nesten alle arter tilbake, og det synlige trekket er mindre spektakulært enn det var» – Per Stensland, Haslum

«En blomstereng er et sted for rekreasjon og ro blant summende insekter og stedegne blomster og gressmatter. Engene er noe av de mest estetiske naturbildene som finnes, og er fødested, matfat og hjem for en rekke unike, truede og særdeles viktige insekter i den norske naturen» – Morten Heierdal

«Å vite at det finnes store rovdyr i skogen gjør noe med hele opplevelsen av å være der. Det er et stort vesen som sanser meg uten at jeg ser hen, og jeg vet at økosystemet i skogen er sunnere når de er der» – Monica Marcella Kjærstad

Vissheten av en levende natur

Naturopplevelse er fosser, fjell, breer, eller summen av alt dette som er natur. En viktig del av dette er naturligvis alt det levende.

Det aller meste av dette er usynlig, rett og slett fordi det er for smått til at vi legger merke til det eller er i stand til å se det. Det kan også være usynlig fordi vi ikke ser det selv om det er der.

Det er de færreste forunt å møte på en jerv eller gaupe i norsk natur, men bare å vite at de finnes er viktig for svært mange.

Dette mangfoldet av planter og dyr tilhører ikke bare villmarka der ute, mange av de områdene som har høyest mangfold er knyttet til kulturlandskapet.

Felles er likevel at opplevelsen av et myldrende liv er en viktig del av naturopplevelsen, og opplevelsen blir fattigere når naturen blir fattigere. Da blir også livet fattigere.

Truslene mot dette mangfoldet er svært forskjellig, fra opphør av setring og beiting til ødeleggelse av leveområder.

Verdens dyrebestander er i gjennomsnitt mer enn halvert på bare 40 år, og alarmerende studier peker også på en reduksjon av antall insekter. Så det er ikke bare innbilning at mangfoldet er truet.

Mange beskriver gleden over naturmangfoldet og opplevelsen av dyr og planter generelt som en sentral del av naturopplevelsen. Dyrelivet som trekkes fram av flest er fugleliv, rovdyr og rein, og magien i uventede møter med rovdyr eller det å finne ferske ulvespor.

Fant du det du lette etter?