Fugleliv og naturlyder

Få ting lyder mer skremmende ut enn en taus vår. Fugleliv og fuglesang, enten det er i hagen, enga, skogen eller fuglefjellet, er noe mange setter høyt.

«Når du går gjennom skogen, kommer lavskrika på nesten lydløse vinger. Sjeldent alene, for de lever i familiegrupper. Så følger de etter deg, og det er som om de snakker seg imellom...»

«Jeg tenker alltid at de deler sladder om dette merkelige mennesket som går i skogen deres» – Ida Brennodden, Drevsjø

«Jeg gleder meg til hver vår når det kan høres fuglekvitter rundt oss. For meg er det som terapi å gå i skogen hvor du ser og hører dyr og fugler. Man blir liksom så rolig og bekymringsløs» – Vibeke Karlsen

Den illevarslende tausheten

Noen truede naturopplevelser er knyttet til menneskeskapt lyd og lys, andre tar for seg fraværet av naturens eget kakofoni. Menneskelig støy overskygger naturens egne lyder, som det på sin side blir stadig mindre av.

Da Rachel Carson skapte den første grønne bølgen på 1960-tallet med sin bok «Den tause våren», så var det fordi tittelen var skremmende.

For svært mange er gleden over alt fra fugleliv i hagen, og svalenes muntre kvitring, til sjøfugl og store rovfugler og storfuglleik en sentral naturopplevelse.

Men også insektenes summing, humlenes godmodige brumming, ja selv fluenes surr i solveggen et bevis på at naturen er levende. ​​Når naturen blir taus, da er det en illevarslende taushet.

De færreste husker nå åkerriksas underlige lyd fra enga, rett og slett fordi den er blitt et offer for det moderne landbruk. Fuglefjellene har blitt stille mange steder. Storspove, vipe, svaler, stær, mange av spesielt kulturlandskapets fugler har blitt sjeldnere.

Mange trekker også fram de andre naturlydene: Bølgeskvulp, fossefall, vindenes sus i trærne, ting som nå gjerne overdøves av motorlyd og annen støy, og som har gått tapt under utbygging.

«Når det nærmer seg «høneuka» er skogen full av liv. Du legger deg forventningsfull i skjulet før solnedgang. Først er det øredøvende stillhet.»

«Så begynner kattugla i det fjerne. Rugda kvakker over på sitt vante kveldstrekk, ei perleugle som plystrer sine siste toner for dagen og blir fort avbrutt av de første tiurene som braker inn på nattekvisten og serverer et høylytt rap.»

«Lenge før sola går opp er det fullt liv utenfor skjulet. Det kneppes, klunkes og slipes på alle kanter i skjønn harmoni» — Lars Lindland

Truslene

Den største trusselen ligger i nedbygging, drenering, hogst - alle de typer naturinngrep som fjerner leveområder, men det er også sprøytemidler, overfiske og i økende grad klimaendringer.

Når vi innser hvor mye dette betyr for oss, hva som står på spill, og hva vi er i ferd med å miste - ja da må disse langsiktige verdiene tillegges større verdi enn de kortsiktige gevinstene ved forbruk av natur. ​​

Også våre tippoldebarn, og deres tippoldebarn bør få anledning til å berike sine liv ved svalenes kvitring over enga.

Fant du det du lette etter?