Urørt natur

Fjell og vidde eller kystlandskap med langstrakt utsikt og urørt natur fri for menneskelige inngrep blir stadig sjeldnere, og er en naturopplevelse nominert av mange.

«Det vert stadig vanskelegare å finne stader i urørt skog og i strandsona der ein kan gå aleine, være stille, oppleve og ta inn, på naturen sine premisser. Me treng den opplevelsen av stillhet, ro og "ekteheten" meir enn nokon gong» – Marianne, Finnås

«Vi trenger å komme ut i ubebygd natur for å huske hvor viktig den er. Når jeg er på en sånn topp at jeg bare ser natur på alle kanter, kjenner jeg at jeg er en del av den» – Elise Skjenald, Mosterhamn

«Jeg er selv 82 år gammel, og ikke like sterk til beins som jeg en gang var. Men med Sulafjellet kan jeg likevel få en naturopplevelse, i stillhet og fred, i tempoet jeg klarer. Dersom det bygges gondol her, vil freden og roen forsvinne. Vi blir i praksis frarøvet det vi per i dag har gratis og fritt tilgjengelig» – Lilyana Sopotska

Berørt av det urørte

Fysiske inngrep i natur henger sammen med stillhet og mørke, men i denne kategorien er det snakk om det visuelle: Hvordan direkte og synlige inngrep ødelegger opplevelsen.

Mange studier viser at naturopplevelsen forstyrres og forringes når det dukker opp visuelle fremmedelementer, enten det er veier, vindturbiner, kraftledninger, hyttebyer, mobilmaster eller gondolbaner. Vi har i dag svært få områder som defineres som villmark, nettopp på grunn av slike inngrep.

Men dette gjelder ikke bare det som per definisjon er villmark, altså mer enn 5 kilometer til nærmeste større installasjon av den typen som er nevnt ovenfor, men også andre områder som oppleves som uberørte, der hav eller fjellvidde møter himmelen uten noen forstyrrende elementer i mellom. Det å oppleve noe som er urørt er udiskutabelt av stor verdi for mange.

Mange av de navngitte områdene som er truet av konkrete utbyggingsprosjekt er nærskogområder som trues av næringsutvikling, fjellområder som trues av kraftledninger, vindkraft og hytteutbygging, og større naturområder som trues av veiutbygging, steinbrudd, regulering av vassdrag også videre.

​​​​Flere har også nominert områder hvor det er planlagt gondolutbygging.

Det underlige argumentet at naturen og naturopplevelsen blir mer attraktiv ved tilrettelegging i form av gondoler, heiser og tårn, er en trussel mot muligheten til å oppleve det vi får stadig mindre av – nemlig urørt natur.

Fant du det du lette etter?