En havskilpadde (ekte karett) svømmer langs et korallrev fullt av liv

Truede arter i verden

Tap av leveområder, forurensning og klimaendringer tar hvert år livet av flere og flere arter. Fortsetter det slik, risikerer vi å miste arter før vi i det hele tatt «oppdager» dem.

Et utrolig mangfold av arter

Det er ingen som vet nøyaktig hvor mange ulike arter som finnes på land og i havet. Hittil har omtrent 1,8 millioner arter blitt dokumentert, men trolig er det mellom 4 og 100 millioner ulike arter totalt.

Ifølge den globale rødlista er mer enn 32.000 av verdens arter truet av utryddelse. Dette høres kanskje ikke så mye ut, gitt at det finnes mange millioner ulike arter totalt. Men det er kun 120.000 av disse arter som i det hele tatt har blitt vurdert. Det reelle tallet er derfor mye høyere.

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) lanserte i 2019 en omfattende rapport over tilstanden til verdens naturmangfold. De anslo at det er om lag én millioner arter som er truet av utryddelse, gitt at det er finnes 4 millioner arter i verden – altså én fjerdedel.

Trefrosken Agalychnis lemur er kritisk truet på den globale rødlista. Den trues av avskoging og chytridiomykose.

Noen artsgrupper sliter mer enn andre

Amfibier er en av artsgruppene som sliter aller mest. Omtrent 4 av 10 amfibier er vurdert som utrydningstruet på den globale rødlista. Nedgangen i amfibiebestandene er også tydelig i WWFs Living Planet Report.

Tap og ødeleggelse av leveområder er den største trusselen mot amfibiene. Men de siste årene har amfibiene også blitt utsatt for infeksjoner som følge av sopp. Infeksjonssykdommen chytridiomykose mistenkes for å ha bidratt til en kraftig nedgang i mange amfibiebestander. Nylig ble denne soppen også påvist i Norge for aller første gang.

Trusler mot artsmangfoldet

Det er ofte en rekke trusselfaktorer som påvirker verdens arter. Grovt sett kan disse truslene deles inn i fem kategorier:

  • Ødeleggelse av leveområder (eksempelvis som følge av utbygging, oppdyrking og hogst)
  • Forurensing (som kjemikalieutslipp, luftforurensing og plastforsøpling)
  • Overhøsting (jakt, fangst og fiske)
  • Fremmede arter (som forflytter seg med menneskers hjelp til nye områder)
  • Klimaendringer (som gjerne kommer på toppen av andre trusselfaktorer)
To pangoliner (skjelldyr)
Pangoliner (skjelldyr) er utsatt for omfattende ulovlig jakt. Alle de åtte artene i verden er truet av utryddelse.

Konflikter mellom mennesker og dyr

Konflikter med mennesker er en av de største truslene mot noen av verdens mest kjente ville dyr, ifølge en fersk rapport fra WWF og FNs miljøprogram (UNEP).

Dette kan ofte ende med at dyrene blir drept, for eksempel i selvforsvar eller som hevn.

Ifølge rapporten «A future for all - the need for human-wildlife coexistence», som du kan lese mer om her, blir 75 prosent av verdens bestander av ville kattedyr, i tillegg til mange andre ikoniske arter som isbjørn og elefanter, påvirket av konfliktrelaterte fellinger.

Disse konfliktene har også svært negative konsekvenser for levekårene til mennesker som må konkurrere med dyrene om begrensede ressurser. Spesielt fattige rammes hardt, når de i mange tilfeller må risikere livet for å kunne overleve.

Konfliktene er dermed ikke bare et bevaringsmessig problem, men også en enorm humanitær utfordring.

Rapporten slår fast at mens det ikke er mulig å komme alle konflikter helt til livs, så finnes det løsninger som kan begrense dem og gi lokalsamfunn og ville dyr muligheten til å leve side om side.

En suksesshistorie

I verneområdet Kavango Zambezi i det sørlige Afrika, opplevde lokalsamfunnene at løver drepte mange av husdyrene som gikk fritt om kvelden og natta.

For å hindre dette fra å skje, satte lokalbefolkningen opp løvesikre innhegninger til husdyrene sine. Dette førte til hele 95 prosent færre drepte husdyr og ingen felte løver i 2016. Til sammenlikning ble 17 løver drept som hevn i 2012 og 2013.

Dette enkle grepet gjorde at lokalbefolkningen kunne beholde levebrødet sitt, samtidig som den truede løvestammen fikk mulighet til å reetablere seg. Et eksempel til etterfølgelse!

Det nytter å bry seg

Det kan være lett å miste motet når man leser om hvor dårlig det står til med mange av verdens arter. Men vi har svært mange eksempler på at arter og artsgrupper har økt i antall igjen etter at ulike bevaringstiltak ble satt i verk. Vi har blant annet sett en svært god utvikling hos brunpelikanen i Nord-Amerika, ulven i Europa, kjempeskilpadder på Galapagos, knølhval og hos rød kjempekenguru.

Vi må derfor fortsette det viktige arbeidet med å stoppe tapet av natur, inkludert nedgangen i arter, verden over.

Elefantskilpadde på en sti på Galápagos
Elefantskilpadden på Galápagos ble nesten utryddet som følge av overhøsting, ødeleggelse av leveområdene og predasjon fra innførte arter. Etter en rekke tiltak har bestanden nå økt til om lag 20.000 skilpadder.

Slik kan du bidra

  • Ikke kjøp produkter av truede arter når du er på ferie (eller andre steder). Er du i tvil om noe er greit, er det bedre å la være.
  • Støtt opp om naturvennlig turisme.
  • Støtt WWFs arbeid - bli fadder!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?