En havskilpadde (ekte karett) svømmer langs et korallrev fullt av liv

Truede arter i verden

Mer enn 32.000 arter er truet på verdensbasis, samtidig som mindre enn 10 prosent av alle kjente arter har blitt vurdert for den globale rødlista. I tillegg risikerer vi å miste arter før de i det hele tatt blir dokumentert.

Et utrolig mangfold av arter

Hvor mange arter som finnes på kloden vår er det ingen som kan si med sikkerhet. Hittil har omtrent 1,8 millioner arter blitt dokumentert og beskrevet, men når det gjelder hvor mange arter som faktisk finnes varierer anslagene fra 4 millioner til 100 millioner. Det internasjonale naturpanelet (IPBES) lanserte i 2019 en omfattende rapport over tilstanden til verdens naturmangfold - der beregnet man at om lag 1 million (!) arter var truet av utryddelse, gitt et anslag på det finnes 4 millioner arter i verden. Fremdeles er det mye vi ikke vet om artsmangfoldet, både på land og i havet - dermed risikerer vi å miste arter før vi "oppdager" dem.

En øregribb sitter på gressletta i Masai Mara, Kenya
Øregribben er sterkt truet på den globale rødlista. Som andre gribber er den sårbar for kadaver som blir forgiftet for å ta livet av større rovdyr.

Trusler mot artsmangfoldet

Ifølge den globale rødlista er mer enn 32.000 arter truet av utryddelse. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men siden knappe 120.000 arter totalt har blitt vurdert, betyr dette at rundt 27 prosent av alle arter som har blitt vurdert er utrydningstrua.

Det er ofte en rekke trusselfaktorer som påvirker verdens natur, og disse truslene kan grovt sett deles i fem:

  • Ødeleggelse av leveområder (eksempelvis som følge av utbygging, oppdyrking, og hogst)
  • Forurensing (som kjemikalieutslipp, luftforurensing, og plastforsøpling)
  • Overhøsting (jakt, fangst og fiske)
  • Fremmede arter (som forflytter seg med menneskers hjelp til nye områder)
  • Klimaendringer (som gjerne kommer på toppen av andre trusselfaktorer

Les mer om trusselfaktorene mot verdens natur.

To pangoliner (skjelldyr)
Pangoliner (skjelldyr) er utsatt for omfattende ulovlig jakt og alle de åtte artene i verden er truet av utryddelse

Noen artsgrupper sliter mer enn andre

Amfibier omfatter blant annet frosker, padder og salamander. Dette er en av artsgruppene som sliter aller mest, og hvor stadig flere arter har en negativ utvikling. Blant amfibiene som er vurdert på den globale rødlista er omtrent 4 av 10 arter utrydningstruet. Nedgangen i amfibiebestandene er også tydelig i WWFs Living Planet Report.

Også når det gjelder amfibier er ødeleggelse av leveområder den største utfordringen, men de siste årene har spesielt infeksjoner som følge av sopp fått mye oppmerksomhet. Infeksjonssykdommen chytridiomykose mistenkes for å ha bidratt til kraftig nedgang i mange amfibiebestander. Denne soppen ble nylig påvist for første gang i Norge.

En grønn løvfrosk sitter på en gren
Trefrosken Agalychnis lemur er kritisk truet på den globale rødlista. Den trues av avskoging og chytridiomykose.

Konflikter mellom mennesker og dyr

Konflikter med mennesker er en av de største truslene mot noen av verdens best kjente ville dyr, ifølge en fersk rapport fra WWF og FNs miljøprogram (UNEP).

Disse kan ofte ende med at dyrene blir drept, for eksempel i selvforsvar eller som hevn.

Ifølge rapporten «A future for all - the need for human-wildlife coexistence», som du kan lese mer om her, blir 75 prosent av verdens bestander av ville kattedyr, i tillegg til mange andre ikoniske arter som isbjørn og elefanter, påvirket av konfliktrelaterte fellinger.

Disse konfliktene har også svært negative konsekvenser for levekårene til mennesker som må konkurrere med dyrene om begrensede ressurser. Spesielt fattige rammes hardt, når de i mange tilfeller må risikere livet for å kunne overleve.

Konfliktene er dermed ikke bare et bevaringsmessig problem, men også en enorm humanitær utfordring.

Rapporten slår fast at mens det ikke er mulig å komme alle konflikter helt til livs, så finnes det løsninger som kan begrense dem og gi lokalsamfunn og ville dyr muligheten til å leve side om side.

En suksesshistorie er fra verneområdet Kavango Zambezi i det sørlige Afrika, hvor lokalsamfunnene opplevde at løver drepte mange av husdyrene som gikk fritt om kvelden og natta.

Løsningen ble både stasjonære og mobile innhegninger som er løvesikre. Dette førte til hele 95 prosent færre drepte husdyr og ingen felte løver i 2016. Til sammenlikning ble 17 løver drept som hevn i 2012 og 2013.

Tiltaket gjorde at menneskene var i stand til å beholde levebrødet, samtidig som at den truede løvestammen fikk mulighet til å reetablere seg.

Bevaring av arter nytter!

For å stoppe tapet av natur, inkludert nedgangen i arter, verden over, trengs en rekke tiltak. Vi må beskytte mer natur gjennom verneområder, vi må restaurere/reparere ødelagt natur, og vi trenger langt bedre miljøhensyn i vår bruk av naturen, slik som i jord- og skogbruk.

Og arbeid for å ta vare på naturen, det er svært mange eksempler verden over på arter og artsgrupper som har økt i antall igjen etter at tiltak ble satt i verk for å bedre situasjonen for disse. Eksemplene inkluderer brunpelikanen i Nord-Amerika, ulven i Europa, kjempeskilpadder på Galapagos, knølhval, og rød kjempekenguru.

Elefantskilpadde på en sti på Galápagos
Elefantskilpadden på Galápagos ble nesten utryddet som følge av overhøsting, ødeleggelse av leveområdene og predasjon fra innførte arter. Etter en rekke tiltak har bestanden nå økt til om lag 20.000 skilpadder.

Slik kan du bidra

  • Ikke kjøp produkter av truede arter når du er på ferie (eller andre steder). Er du i tvil om noe er greit er det bedre å la være.
  • Støtt opp om naturvennlig turisme, der både naturen og lokalbefolkningen drar nytte av det dette bringer med seg.
  • Støtt WWFs arbeid - bli fadder!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?