En havskilpadde (ekte karett) svømmer langs et korallrev fullt av liv

Truede arter i verden

Mer enn 32.000 arter er truet på verdensbasis, samtidig som mindre enn 10 prosent av alle kjente arter har blitt vurdert for den globale rødlista. I tillegg risikerer vi å miste arter før de i det hele tatt blir dokumentert.

Et utrolig mangfold av arter

Hvor mange arter som finnes på kloden vår er det ingen som kan si med sikkerhet. Hittil har omtrent 1,8 millioner arter blitt dokumentert og beskrevet, men når det gjelder hvor mange arter som faktisk finnes varierer anslagene fra 4 millioner til 100 millioner. Det internasjonale naturpanelet (IPBES) lanserte i 2019 en omfattende rapport over tilstanden til verdens naturmangfold - der beregnet man at om lag 1 million (!) arter var truet av utryddelse, gitt et anslag på det finnes 4 millioner arter i verden. Fremdeles er det mye vi ikke vet om artsmangfoldet, både på land og i havet - dermed risikerer vi å miste arter før vi "oppdager" dem.

En øregribb sitter på gressletta i Masai Mara, Kenya
Øregribben er sterkt truet på den globale rødlista. Som andre gribber er den sårbar for kadaver som blir forgiftet for å ta livet av større rovdyr.

Trusler mot artsmangfoldet

Ifølge den globale rødlista er mer enn 32.000 arter truet av utryddelse. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men siden knappe 120.000 arter totalt har blitt vurdert, betyr dette at rundt 27 prosent av alle arter som har blitt vurdert er utrydningstrua.

Det er ofte en rekke trusselfaktorer som påvirker verdens natur, og disse truslene kan grovt sett deles i fem:

  • Ødeleggelse av leveområder (eksempelvis som følge av utbygging, oppdyrking, og hogst)
  • Forurensing (som kjemikalieutslipp, luftforurensing, og plastforsøpling)
  • Overhøsting (jakt, fangst og fiske)
  • Fremmede arter (som forflytter seg med menneskers hjelp til nye områder)
  • Klimaendringer (som gjerne kommer på toppen av andre trusselfaktorer

Les mer om trusselfaktorene mot verdens natur.

To pangoliner (skjelldyr)
Pangoliner (skjelldyr) er utsatt for omfattende ulovlig jakt og alle de åtte artene i verden er truet av utryddelse

Noen artsgrupper sliter mer enn andre

Amfibier omfatter blant annet frosker, padder og salamander. Dette er en av artsgruppene som sliter aller mest, og hvor stadig flere arter har en negativ utvikling. Blant amfibiene som er vurdert på den globale rødlista er omtrent 4 av 10 arter utrydningstruet. Nedgangen i amfibiebestandene er også tydelig i WWFs Living Planet Report.

Også når det gjelder amfibier er ødeleggelse av leveområder den største utfordringen, men de siste årene har spesielt infeksjoner som følge av sopp fått mye oppmerksomhet. Infeksjonssykdommen chytridiomykose mistenkes for å ha bidratt til kraftig nedgang i mange amfibiebestander. Denne soppen ble nylig påvist for første gang i Norge.

En grønn løvfrosk sitter på en gren
Trefrosken Agalychnis lemur er kritisk truet på den globale rødlista. Den trues av avskoging og chytridiomykose.

Bevaring av arter nytter!

For å stoppe tapet av natur, inkludert nedgangen i arter, verden over, trengs en rekke tiltak. Vi må beskytte mer natur gjennom verneområder, vi må restaurere/reparere ødelagt natur, og vi trenger langt bedre miljøhensyn i vår bruk av naturen, slik som i jord- og skogbruk.

Og arbeid for å ta vare på naturen, det er svært mange eksempler verden over på arter og artsgrupper som har økt i antall igjen etter at tiltak ble satt i verk for å bedre situasjonen for disse. Eksemplene inkluderer brunpelikanen i Nord-Amerika, ulven i Europa, kjempeskilpadder på Galapagos, knølhval, og rød kjempekenguru.

Elefantskilpadde på en sti på Galápagos
Elefantskilpadden på Galápagos ble nesten utryddet som følge av overhøsting, ødeleggelse av leveområdene og predasjon fra innførte arter. Etter en rekke tiltak har bestanden nå økt til om lag 20.000 skilpadder.

Slik kan du bidra

  • Ikke kjøp produkter av truede arter når du er på ferie (eller andre steder). Er du i tvil om noe er greit er det bedre å la være.
  • Støtt opp om naturvennlig turisme, der både naturen og lokalbefolkningen drar nytte av det dette bringer med seg.
  • Støtt WWFs arbeid - bli fadder!

Dette gjør WWF

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?