En ung panda på et tre

Bli WWF-fadder

Verdens natur forsvinner i et rasende tempo. Hjelp oss å sørge for at ingen flere dyr dør ut!

Verdens dyrebestander stuper

Jorden vår er under enormt press. Klima­endringer, over­fiske, tap av leve­områder og tyv­jakt har de siste 50 årene ført til at verdens bestander av patte­dyr, fugler, fisk, rep­tiler og amfibier har stupt med gjennomsnittlig 69 prosent. Skal vi redde resten, må vi handle nå. Din støtte kan gjøre en forskjell!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Hvert eneste år mister vi to prosent av verdens dyreliv

Vi er på vei inn i en masseutryddelse. Det er en tragedie. Utryddelsen kan virke langsom for oss, men i historisk sammenheng går det i rekordfart. Dette må ikke - og kan ikke - fortsette.

Vi må stanse tapet av natur, i Norge og i alle andre land. Vi kan ikke godta at en eneste art dør ut. Og vi mennesker må gjøre det som trengs for å hindre at det skjer.

Din støtte kan gjøre en forskjell

Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Men vi må huske at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF arbeider for å stanse dagens natur­øde­legg­elser. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve fantas­tisk mang­foldig natur.

Over hele verden finnes det enga­sjerte menne­sker som støt­ter vårt arbeid. Bli med i kampen – sammen kan vi få det til!

Vi taler dyrenes sak. Overalt.

WWF ble stiftet for 60 år siden, men verden er ikke lenger slik den var da. Derfor har også WWF ut­viklet seg. Fra å jobbe kun med utrydnings­truede dyr og deres leveområder, jobber vi nå for å møte de glo­bale utford­ringene verden står overfor.

Alt henger sammen. Derfor jobber WWF med:

  • å bekjempe klimaendringene ved å få ned klimagassutslippene
  • å stanse overforbruk av jordens ressurser og begrense dagens naturødeleggelser
  • å bevare leveområder i havet og på land for å stoppe masseutryddelsen av arter

Proble­mene er stadig mer kom­plekse, og derfor må også løs­ningene være det. Vi tror problemene kan løses - hvis vi går sammen om å løse dem.

Derfor trenger naturen din hjelp

Verdens arter forsvinner i rekordtempo. Skal vi hindre at mange flere arter utryddes, må vi handle nå. Din støtte sørger for at krypskyttere kan stoppes, at skoger kan vernes og at havet kan reddes fra plastforsøplingen.

Bli fadder i WWF og sørg for at ingen flere dyr skal dø ut!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?