Pangolin ser på kamera fra fangenskap i bur.

Ulovlig jakt (krypskyting) og handel med truede dyr

Krypskyting kan utrydde noen av verdens mest ikoniske arter. Ulovlig handel med dyredeler er milliardindustri, og dyr forsvinner rekordraskt over hele verden.

Derfor jobber WWF for å stanse krypskyting

Dyr som forsvinner, kommer aldri tilbake

Tiger, neshorn, elefant, havskilpadde og pangolin er noen av mange sårbare arter som hvert år rammes av krypskyting og ulovlig handel. Flere arter er allerede borte – som den tasmanske tigeren og den vingeløse fuglen dodo, som levde på Mauritius.

Og når de først er borte, er det for alltid.

Etterspørselen etter dyredeler som suvenirer, pyntegjenstander og unyttig medisin, gir grobunn for en ulovlig handel som er organisert kriminalitet i milliardklassen. Markedene for blant annet elfenben, horn fra neshorn og tigerdeler finnes i en rekke asiatiske land.

Trussel mot natur og mennesker

Høy etterspørsel har drevet opp prisen på dyredeler og gjort at tungt bevæpnede, kriminelle gjenger i økende grad står bak krypskytingen. Slik ulovlig jakt utgjør en alvorlig trussel mot lokalbefolkning, viltvoktere og selvsagt for dyrene som bandene jakter på.

Når dyrene forsvinner fra sine naturlige leveområder, påvirker det også hele økosystemet rundt. Alt henger sammen med alt i naturen. Når en art blir borte, blir hele den naturlige balansen endret.

Kan føre til nye pandemier

For å stoppe den ulovlige handelen forsøker WWF å dempe etterspørselen etter disse produktene, og samarbeider med myndigheter, medier og turistnæringer for å spre riktig informasjon og knuse mytene om at dyredeler har medisinsk nytte for mennesker.

Sannheten er helt motsatt: Jakt og handel med ville dyr øker risikoen for at nye sykdommer kan spre seg til mennesker og for eksempel starte nye pandemier.

Turister som kjøper suvenirer av for eksempel elfenben, bidrar også i stort omfang til økt etterspørsel. Derfor jobber WWF med å spre budskapet om at folk ikke bør ta med seg slike minner hjem, noe som ikke bare bidrar til å utrydde dyr, men også kan føre til alvorlige straffemessige konsekvenser.

Slik kan du bidra:

 1. Støtt WWFs arbeid - bli fadder!
 2. Ikke vær turisten som bidrar til ulovlig jakt. Sjekk at du ikke kjøper suvenirer som inneholder deler fra truede dyr, som elfenben.

Hva gjør WWF?

Styrker internasjonalt samarbeid

Krypskyting organiseres på tvers av landegrenser av kriminelle gjenger. WWF jobber derfor med å styrke internasjonalt samarbeid om skjerpet lovverk, håndhevelse av lovene og grensekontroller.

WWF samarbeider med organisasjoner som CITES (den internasjonale konvensjonen som regulerer lovlig handel med truede dyre- og plantearter), TRAFFIC (et samarbeid mellom WWF og Verdens naturvernunion - IUCN, for å bekjempe miljøkriminalitet), FN og myndigheter i en rekke land.

Elfenben smykker og amuletter selges over disken i Bangkok, Thailand.
I Thailand selges det elfenbenssmykker- og amuletter over disk. Kjøperne er gjerne turister fra andre land, som trolig ikke vet at det er ulovlig å ta med elfenben ut av landet. 

Stanser etterspørselen etter dyredeler

Mange mennesker tror at enkelte dyredeler, som horn fra neshorn og tigerpoter, har medisinsk nytteverdi. Det er feil, men denne utbredte misforståelsen fører til økt etterspørsel etter og jakt på truede dyr.

Kina kunngjorde i slutten av oktober 2018, at de ville oppheve forbudet mot deler av tiger og neshorn i tradisjonell kinesisk medisin.

WWF jobbet hardt for å reversere denne avgjørelsen, og ikke lenge etter kom den gode nyheten om at Kina hadde bestemt seg for å utsette opphevelsen.

Som følge av pandemiutbruddet i 2019, annonserte myndighetene at de skjerpet reglene for handel med ville dyr, og blant annet løftet det juridiske vernet av pangolinene til øverste klasse.

De karakteristiske skjellene, som driver mye av etterspørselen, ble i tillegg fjernet fra en offisiell liste over ingredienser til tradisjonell medisin.

WWF følger nøye med utviklingen i landet på dette feltet.

Samarbeider om naturvern med lokalsamfunn

Det er avgjørende at lokalsamfunn drar nytte av naturen i sine nærområder på en måte som kommer mennesker og natur til gode i det lange løp.

WWF jobber tett med lokalbefolkninger – blant annet for å sikre at de får stabile inntekter fra turisme og tilgang på mat og inntekter fra regulert og lovlig jakt.

Det bidrar til å sikre levedyktige dyrebestander og hindre at fattige bønder blir rekruttert av krypskyttere.

Ikke minst bidrar WWF til å skaffe viltvoktere utstyr som er nødvendig i arbeidet for å ta vare på de ville dyrene – som overvåkningskameraer, støvler og loggbøker hvor de kan notere observasjoner fra arbeid i felt.

WWFs viktigste seire i kampen mot ulovlig handel

Tigeren er på vei tilbake

WWF har lenge jobbet for å redde tigeren, og var en drivende kraft bak det store tigertoppmøtet i St. Petersburg i 2010. Der ble de da 13 landene som hadde tigerbestander enige om at bestandene skal dobles innen 2022, som er Tigerens år i den kinesiske kalenderen.

Og heldigvis: Antall tigere som lever i det fri øker! Da den verdensomspennende tigertellingen ble klar i 2016, viste resultatet minst 3.890 individer som lever i det fri! Dette var en markant økning siden forrige tigertelling i 2010, da minsteantallet var 3.200.

Nylig kom også nyheten om at det finnes om lag 235 tigere som lever i det fri i Nepal. Det er nesten en dobling av bestanden siden 2009, da den telte 121 dyr.

Dette har skjedd:

 • Januar 2022

  Nasjonalparken Bardia i Nepal og det indiske tigerreservatet Sathyamangalam i India oppnådde en dobling i tigerpopulasjonen, i tråd med WWF-prosjektet TX2s mål om å få dobbelt så mange tigre i det fri innen utgangen av 2022.

 • Desember 2020

  WWF Verdens naturfond og våre elefant- og neshornfaddere har bidratt til et svært vellykket naturvernprosjekt i Namibia, som har ført til bedre levekår for lokalbefolkningen og større bestander av truede dyrearter. I 2020 bidro disse lokaldrevne naturvernområdene til en stor nedgang i krypskytingen av både neshorn og elefanter i landet

 • Juni 2020

  Kina fjerner blant annet den utrydningstruede pangolinen fra listen over tradisjonell medisin, ifølge statlige medier.

 • November 2018

  Kina bestemmer seg for å utsette reguleringer som ville ha åpnet for bruk av tiger- og neshorndeler i tradisjonell kinesisk medisin. De utsetter også innenriks handel med antikviteter av tigerdeler og horn fra neshorn.

 • Oktober 2018

  Kina kunngjør at de opphever forbudet mot deler av tiger og neshorn i tradisjonell kinesisk medisin. WWF frykter at dette kan føre til økt krypskyting av disse truede artene.

 • April 2018

  Det er ett år siden et neshorn sist ble drept i Nepal - et resultat av møysommelig naturvernarbeid fra både myndigheter og WWF.

 • Mars 2018

  Verdens siste mannlige stumpneshorn (nordlig hvitt neshorn), Sudan, dør. Nå er det bare to hunner igjen.

 • Februar 2018

  Hong Kong, som regnes som verdens største elfenbenmarked, annonserer at salget av elfenben skal stanses innen utgangen av 2021.

 • 31. desember 2017

  Kina stenger sitt nasjonale marked for handel med elfenben.

 • 2016

  For andre år på rad er det blitt mindre krypskyting av neshorn i Sør-Afrika. Dette året blir 1.054 neshorn drept, mot 1.175 neshorn i 2015 og 1.215 dyr i 2014.

 • September 2016

  På ti år har 100.000 elefanter blitt borte. Hovedgrunnen er ulovlig jakt. Bestanden teller nå omlag 415.000 dyr.

 • 2016

  Tigerbestanden er på vei opp og teller 3.890 dyr.

 • September 2015

  FNs nye bærekraftmål blir vedtatt. Et av tiltakene under bærekraftmål 15 (Liv på land) er å bekjempe krypskyting og trafficking av dyre- og plantearter samt å strupe den ulovlige handelen med disse.

 • Juli 2015

  FNs generalforsamling vedtar en historisk resolusjon mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter.

 • November 2010

  WWF blir en av drivkreftene bak målet om å doble antall tigere i verden, på The Tiger Summit i St. Petersburg, Russland

 • 1980-tallet

  Dette tiåret blir 250 elefanter drept hver eneste dag. Mot slutten finnes det bare 600.000 elefanter igjen i Afrika.

 • 1975

  Konvensjonen om internasjonal handel med truede og sårbare arter (CITES) trer i kraft. Mål: Begrense tap av arter.

 • 1970-tallet

  Den afrikanske elefantbestanden har sunket til 1,3 millioner dyr på grunn av etterspørselen etter elfenben i vestlige land. Svart neshorn-bestanden teller omlag 70.000 dyr.

 • 1960-tallet

  Omlag 65.000 dyr av arten svart neshorn lever i Afrika, men på denne tiden begynner krypskytingen å øke.

 • 29. april 1961

  WWF grunnlegges og starter en internasjonal innsats for å redde verdens ville dyr.

 • 1800-tallet

  Masseproduksjon av kammer, pianotangenter, håndtak til hårbørster og biljardballer skaper en voldsom etterspørsel etter elfenben i Europa.

 • 1500-tallet

  Europeerne begynner å utforske det afrikanske kontinentet. Da fantes det omlag 26 millioner elefanter der.

Fant du det du lette etter?