Skal lage rødliste for truede naturopplevelser | WWF Norway

Skal lage rødliste for truede naturopplevelserPosted on 20 June 2018
Norsk kultur: - Om vi klarer å ta vare på opplevelsesverdiene i naturen, vil det ikke bare være bra for ville dyr og andre arter, men også for den norske kulturen, sier WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell.
© Privat
WWF og Norsk Friluftsliv vil ta pulsen på den norske naturfølelsen. Organisasjonene inviterer nå folk over hele landet til å nominere naturopplevelser de oppfatter som truet. En frittstående jury skal sette forslagene sammen til den første rødlisten over naturopplevelser.
 
Det finnes vitenskapelige rødlister både for sjeldne arter og truede naturtyper. Men hva skjer egentlig med de naturopplevelsene så mange her i landet er glade i? Det er det på tide å finne ut av, mener WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv. Organisasjonene inviterer nå folk i hele Norge til å nominere naturopplevelser de er redde for å miste. Forslagene som kommer inn vil bli vurdert av en uavhengig jury, og resultatet skal bli en rødliste over truede naturopplevelser.
 
Les mer på kampanjens hjemmeside www.verdtåbevare.no
 
- Hva synes folk er verdt å bevare?
Ni av ti nordmenn går på tur eller driver med annet friluftsliv.
- Rike naturopplevelser er utrolig viktige for veldig mange her i landet. Samtidig vet vi at vi endrer både naturen og vår egen livsstil raskere enn noensinne. Med dette initiativet håper vi å finne ut mer om hva slike forandringer betyr for folks opplevelser og turglede, sier generalsekretær Lasse Heimdal i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv.
Sammen med sin kollega i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell, håper Heimdal nå å sette søkelys på naturopplevelser folk landet rundt mener er verdt å bevare.
 
Miljøendringer påvirker naturopplevelsene
- Det er ingen tvil om at menneskeskapte endringer i naturen påvirker mulighetene til friluftsliv og naturopplevelser, sier Bård Vegar Solhjell i WWF.
- Presset på naturen øker fra mange kanter: Vi har varmere klima, mer plastsøppel og nye typer forurensning. Vi endrer landskapet med moderne jord- og skogbruk, og med å bygge kraftverk og veier, hytter og hus. Nye arter kommer inn, mens andre blir mer eller mindre borte. Med rødlisten for naturopplevelser ønsker vi å vise hva det betyr for folk at slike og andre endringer skjer. Det å bruke naturen er en viktig del av norsk kultur. Om vi klarer å ta vare på opplevelsesverdiene i naturen, vil det ikke bare være bra for ville dyr og andre arter, men også for den norske kulturen, sier Bård Vegar Solhjell i WWF.
 
Les mer om endringer som påvirker norske naturopplevelser
 
Skal bygge på nominasjoner fra publikum
Rødlisten for naturopplevelser skal lages med utgangspunkt i nominasjoner fra publikum. WWF og Norsk Friluftsliv sprer nå invitasjoner til organisasjoner, fagmiljøer og enkeltpersoner, der folk blir bedt om å fortelle om naturopplevelser de synes er verdifulle – og som de av en eller annen grunn er redde for å miste.
Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv understreker at folk står fritt til å foreslå hva de vil.
- Vi tror mange av nominasjonene vil handle om hvordan folk reagerer på miljøendringer i naturen. Men man kan også foreslå endringer som skyldes at kunnskap og livsstil forandrer seg, sier Heimdal.
 
Uavhengig jury
Forslagene som kommer inn vil bli vurdert av en uavhengig jury. Deres oppgave blir å legge fram en liste over naturopplevelser som betyr mye for mange – og som nå, på en eller annen måte, er truet.
Juryleder er forfatter og journalist Sigri Sandberg. Hun håper prosjektet kan bidra til å skape større bevissthet om verdier som står i fare.
- Bevissthet trengs. Alltid. For først når vi virkelig skjønner hva vi har og hvor mye det betyr for oss, kan vi ane tapet ved å miste det. Og kanskje rekke å gjøre noe før det er for sent. For meg er det den bevisstheten dette initiativet handler om, sier Sigri Sandberg.
Øvrige jurymedlemmer er NRKs programleder Kari Toft, biologiprofessor Dag O. Hessen, blogger og Hold Norge Rent-aktivist Malin Jacob, og redaktør Knut Brevik i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
 
WWF Verdens naturfond er en av verdens største og mest respekterte, uavhengige miljøorganisasjoner med over fem millioner støttespillere.
 
Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lokale lag og foreninger.
 
 
 
Norsk kultur: - Om vi klarer å ta vare på opplevelsesverdiene i naturen, vil det ikke bare være bra for ville dyr og andre arter, men også for den norske kulturen, sier WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell.
© Privat Enlarge
Umistelig: - Først når vi virkelig skjønner hva vi har og hvor mye det betyr for oss, kan vi ane tapet ved å miste det, sier juryleder Sigri Sandberg.
© Privat Enlarge
Hva skjer med opplevelsene våre? - Vi endrer både naturen og vår egen livsstil raskere enn noensinne. Med Rødlista for naturopplevelser vil vi sette søkelys på hva dette betyr for folks opplevelser og turglede, sier generalsekretær Lasse Heimdal i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv.
© Norsk Friluftsliv Enlarge