Regnskog med sollys som filtreres gjennom bladene.

Åpenhetsloven

WWF er omfattet av åpenhetsloven. Her kan du lese om hvordan vi følger opp forpliktelsene dette innebærer.

Hva er åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en rettsliggjøring av sosial bærekraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Virksomhetene må gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd, og sette inn tiltak der det er nødvendig. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Aktsomhetsvurderinger

Det er viktig at WWF driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørenes virksomhet.

WWF gjennomfører aktsomhetsvurderinger på overordnet organisasjonsnivå, samt for våre innkjøp og de prosjektene vi gjennomfører med penger fra Norad. Disse er nærmere omtalt i vår redegjørelse for 2022.

Redegjørelse

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om hvordan WWF håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter plikten om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger slik loven krever, kan du sende en skriftlig forespørsel til assisterende generalsekretær Else Hendel med kopi til post@wwf.no.

Fant du det du lette etter?