WWFs egne klimagassutslipp

Vi i WWF Verdens naturfond skal halvere våre utslipp av klimagasser innen 2030. Da følger vi vitenskapelige anbefalinger om hva som må til for å unngå katastrofale klimaendringer.

Kampen mot klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. De rammer hele verden, men de rammer svært ulikt. Verdens fattigste mennesker har lavest utslipp, men rammes hardest.

For å unngå de mest katastrofale klimaendringene, må vi redusere verdens utslipp av klimagasser. Vi kan begrense den globale oppvarmingen til 1.5°C, dersom vi innen 2030 lykkes med å halvere verdens utslipp og deretter halvere dem igjen innen 2040.

Alle må ta del i dette, og særlig vi som bor i rike land må tenke over hva vi selv kan gjøre for å bidra.

Systematisk arbeid over tid

Siden vi holder til i Norge, kommer det meste av strømmen vi bruker fra fornybar energi. Når det er sagt, gjør vi det vi kan for at strømforbruket vårt skal være så lavt som mulig.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere våre egne klimagassutslipp, gjennom helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport og avfall. Vi er påpasselige med at arbeidsplassen vår har minst mulig negativ innvirkning på klima og miljø, og vi er Miljøfyrtårn-sertifisert.

For WWF i Norge er det flyreisene våre som medfører størst utslipp. Vi har samarbeid og prosjekter i mange land, i tillegg til at vi deltar på internasjonale toppmøter og konferanser. Ikke alle våre ansatte reiser, men mange gjør det.

Vi har jobbet systematisk med å kutte utslippene våre lenge. I 2008 lagde vi våre første karbonbudsjetter og etter det har vi hatt oversikt over utslippene fra reisene våre. Siden 2014 har vi lykkes med å halvere totalutslippene for WWF i Norge. Dette er altså ikke nytt for oss, men vi skal bli enda flinkere.

Vi skal:

  • Bruke karbonbudsjett på samme måte som vi bruker finansielt budsjett, så vi kan planlegge og følge med på hvor mye vi har å bruke sammenlignet med målet vårt.
  • Investere i svært gode verktøy for virtuelle møter og sørge for at alle er opplært i å bruke dem.
  • Ikke fly innad i Norge og nabolandene, med mindre det er strengt nødvendig.
  • Sette av nok tid og penger til å reise med tog eller annen offentlig transport på strekninger hvor det er mulig.
  • Oppfordre det globale WWF-nettverket til å holde virtuelle møter, og dessuten å holde fysiske møter på steder det er lett for så mange som mulig å fly direkte eller ta tog eller annen offentlig transport til.
  • Fortsette å kompensere for våre gjenværende utslipp ved å kjøpe karbonkreditter fra South Pole, som overholder internasjonalt anerkjente standarder for utslippsreduserende prosjekter og blir revidert regelmessig av en uavhengig tredjepart.
  • Dele erfaringene våre med andre og oppfordre dem til å redusere sine utslipp.

Fant du det du lette etter?