WWFs egne klimagassutslipp

Vi i WWF Verdens naturfond skal halvere våre utslipp av klimagasser innen 2030. Da følger vi vitenskapelige anbefalinger om hva som må til for å unngå katastrofale klimaendringer.

Kampen mot klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. De rammer hele verden, men de rammer svært ulikt. Verdens fattigste mennesker har lavest utslipp, men rammes hardest.

For å unngå de mest katastrofale klimaendringene, må vi redusere verdens utslipp av klimagasser. Vi kan begrense den globale oppvarmingen til 1.5°C, dersom vi innen 2030 lykkes med å halvere verdens utslipp og deretter halvere dem igjen innen 2040.

Alle må ta del i dette, og særlig vi som bor i rike land må tenke over hva vi selv kan gjøre for å bidra.

Systematisk arbeid over tid

Siden vi holder til i Norge, kommer det meste av strømmen vi bruker fra fornybar energi. For WWF i Norge er det derfor flyreisene våre som medfører størst utslipp, ikke strømbruken. Vi har samarbeid og prosjekter i mange land, i tillegg til at vi deltar på internasjonale toppmøter og konferanser. Ikke alle våre ansatte reiser, men mange gjør det.

Vi har jobbet systematisk med å kutte utslippene våre lenge. I 2008 lagde vi våre første karbonbudsjetter og etter det har vi hatt oversikt over utslippene fra reisene våre. Siden 2014 har vi lykkes med å halvere totalutslippene for WWF i Norge. Dette er altså ikke nytt for oss, men vi skal bli enda flinkere.

Vi skal:

  • Bruke karbonbudsjett på samme måte som vi bruker finansielt budsjett, så vi kan planlegge og følge med på hvor mye vi har å bruke sammenlignet med målet vårt.
  • Investere i svært gode verktøy for virtuelle møter og sørge for at alle er opplært i å bruke dem.
  • Ikke fly innad i Norge og nabolandene, med mindre det er strengt nødvendig.
  • Sette av nok tid og penger til å reise med tog eller annen offentlig transport på strekninger hvor det er mulig.
  • Oppfordre det globale WWF-nettverket til å holde virtuelle møter, og dessuten å holde fysiske møter på steder det er lett for så mange som mulig å fly direkte eller ta tog eller annen offentlig transport til.
  • Fortsette å kompensere for våre gjenværende utslipp ved å kjøpe karbonkreditter fra South Pole, som overholder internasjonalt anerkjente standarder for utslippsreduserende prosjekter og blir revidert regelmessig av en uavhengig tredjepart.
  • Dele erfaringene våre med andre og oppfordre dem til å redusere sine utslipp.

Fant du det du lette etter?