Oransje og svart sommerfugl (Monark) på gul blomst

Etiske retningslinjer

WWF Verdens naturfond skal praktisere og fremme de beste mulige etiske standarder innen alt vårt arbeid.

Code of Ethics and Conduct

Vi skal bruke våre ressurser – både menneskelige og økonomiske – på en måte som samsvarer med standarder og forskrifter som støttes av FN og internasjonale organisasjoner. WWF vil også bekjempe korrupsjon og økonomiske misligheter.

Med verden som arbeidsplass, driver WWF viktige miljøprosjekter også i land som fortsatt er i utvikling når det gjelder offentlig administrasjon og sivilt samfunn. Her kan utfordringer knyttet til bedrageri og korrupsjon dessverre være store.

Åpenhet og nulltoleranse

WWF forplikter seg til å forebygge og umiddelbart reagere på alle former for diskriminering, mobbing, seksuell trakassering og vold på arbeidsplassen som ansatte utviser mot andre ansatte, eller mot personer vi som ansatte kommer i kontakt med. For eksempel partnere, støttespillere, frivillige, praktikanter eller interessenter (se kap. 4 i Discrimination and harassment free WWF).

WWF i Norge har regler for påkrevd opptreden og etiske regler, beskrevet i Code of Ethics and Conduct. Vi har tydeliggjort vår nulltoleranse for bedrageri og korrupsjon gjennom disse særskilte retningslinjene: Fraud and Corruption Prevention and Response Policy.

Vi er godt kjent med de negative konsekvensene som bedrageri og korrupsjon fører med seg. Slike ulovligheter rammer menneskene som vi samarbeider med, og naturressursene som vi forsøker å beskytte. Ikke minst fører det til misbruk av verdifulle midler som er satt av til viktig miljøarbeid.

Dokumenter for nedlasting

Internasjonalt

Norge

Kontakt WWF:

Fant du det du lette etter?