WWF til søksmål: – Norsk ulveforvaltning er ulovlig | WWF Norway

WWF til søksmål: – Norsk ulveforvaltning er ulovligPosted on 17 April 2018
Ulven i Norge er kritisk truet og totalfredet, likevel drives det storstilt jakt og bestanden holdes på et alarmerende lavt nivå. Det er ulovlig, mener WWF.
© WWF-Norge/Tine Marie Hagelin
Ulven i Norge er kritisk truet og totalfredet, likevel drives det storstilt jakt og bestanden holdes på et alarmerende lavt nivå. Det er ulovlig, mener WWF. Tirsdag 24. april starter rettssaken i Oslo tingrett som skal avgjøre om Norge trenger en ny rovdyrforvaltning.

– Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre virkemidler. Den norske ulvejakten er lovstridig og må stanses før det er for sent å redde en kritisk truet art. Derfor har vi nå gått til søksmål mot staten, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som starter i Oslo tingrett tirsdag 24. april.
 
Kunstig få ulver
Norge er forpliktet nasjonalt gjennom naturmangfoldloven og Grunnloven og internasjonalt gjennom Bernkonvensjonen til å sikre en levedyktig bestand av ulv innenfor våre grenser. Ulven har levd i Norge i tusenvis av år, og er like naturlig her som dompap, elg og storfugl, men på 1960-tallet var den i praksis utryddet etter flere tiår med omfattende jakt. Så ble den fredet i Norge i 1973. Likevel er den fortsatt Kritisk truet, ifølge Norsk rødliste for truede arter. Det betyr at den har ekstremt høy risiko for å dø ut fra norsk natur.
 
Til tross for dette, holdes bestanden nede på et kritisk lavt nivå. I Norge har Stortinget bestemt at det skal være 4 – 6 årlige ynglinger, og at 3 av disse i sin helhet skal ligge i Norge. Med andre ord: Dersom tre ulvetisper får unger i Norge, så er bestandsmålet nådd. Straks det blir flere ulver enn dette, åpnes det for jakt for å redusere bestanden ned igjen til det kunstig lave bestandsmålet.
– Det er pinlig for den såkalte miljønasjonen Norge at vi har en ulveforvaltning som sørger for at ulven er permanent kritisk truet, sier Lomelde.
 
En fjerdedel skutt
Ulvejakten sist vinter var den mest omfattende siden Norge fikk naturmangfoldlov i 2009. Før vinterens lisensjakt levde det 54-56 helnorske ulver i norske skoger. Disse fantes hovedsakelig i Hedmark, Akershus og Østfold. I tillegg levde det 51-56 ulver i grenserevir delvis over grensen til Sverige (bestandstall fra vinter 2017). I løpet av vinterens lisensjakt ble 27 ulver skutt i Norge, noe som vakte oppmerksomhet langt utover Norges grenser. Den norske ulvebestanden er en del av en større skandinavisk bestand, som besto av 430 ulver før vinterens lisensjakt.

Andre regler for ulv i Norge
I Europa er ulven på vei tilbake flere steder etter å ha vært utryddet i en årrekke. Fra et biologisk perspektiv er det et sunnhetstegn for naturen at ulv og andre store rovdyr finner seg til rette der, det gjør økosystemet komplett.
 
– Ekstra gledelig er det at ulvene vender tilbake i en tid der natur og arter forsvinner i dramatisk tempo over hele verden, sier Lomelde.

Ulven i Europa er fredet gjennom EUs habitatdirektiv. Land som Danmark, Tyskland og Frankrike tar grep for å sikre levedyktige bestander av ulv i sine land. Men i Norge er situasjonen annerledes. Forvaltningen av ulv i Norge skjer etter andre prinsipper enn for andre truede arter. For de andre artene i Norge legges nemlig bestandsstatus til grunn når det avgjøres hvordan arten skal forvaltes. Men for ulven har Stortinget vedtatt et politisk bestandsmål som ikke tar hensyn til verken ulvens bestandsstatus eller naturens behov.
Ulven i Norge er kritisk truet og totalfredet, likevel drives det storstilt jakt og bestanden holdes på et alarmerende lavt nivå. Det er ulovlig, mener WWF.
© WWF-Norge/Tine Marie Hagelin Enlarge
– Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre virkemidler. Den norske ulvejakten er lovstridig og må stanses før det er for sent å redde en kritisk truet art. Derfor har vi nå gått til søksmål mot staten, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
© WWF Verdens naturfond / Ivan Tostrup Enlarge