– Hårreisende at rovviltnemndene vil ha lovstridig masseslakt av ulv igjen | WWF Norway

– Hårreisende at rovviltnemndene vil ha lovstridig masseslakt av ulv igjenPosted on 17 July 2017
WWF har sammen med Foreningen Våre Rovdyr påklaget vedtakene om jakt på til sammen 36 ulver i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark). Også andre miljøorganisasjoner har gjort det samme.
© Erik Frøystein
Et antall ulv som tilsvarer 90 prosent av de helnorske ulvene kan skytes til vinteren, om rovviltnemndene får det som de vil. I Hedmark ønsker fylkespolitikerne i nemnda å ta livet av hele tre ulveflokker: Julussa, Osdalen og Slettås. WWF har levert klage.
 
– Jeg er forferdet over hvordan rovviltnemndene har gått fram i denne saken. De vedtar en masseslakt av ulv helt i strid med kunnskap, lovverk og bestandsmål, sier Sverre Lundemo, rådgiver i WWF Verdens naturfond.
 
WWF har sammen med Foreningen Våre Rovdyr påklaget vedtakene om jakt på til sammen 36 ulver i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark). Også andre miljøorganisasjoner har gjort det samme.

Så langt har 6 av de 8 rovviltnemndene, som utgjøres av fylkespolitikere, vedtatt at totalt 50 ulver kan skytes i Norge til vinteren. Dette tilsvarer rundt 90 prosent av de helnorske ulvene.
 
Hva skjer videre?
  • Nemndene skal behandle klagesakene på et eget møte 23. august, før saken sendes videre til uttalelse fra Miljødirektoratet.
  • Den endelige avgjørelsen i saken fattes av Klima- og miljødepartementet til høsten.
  • WWF vil vurdere å gå til søksmål dersom departementet opprettholder dagens naturfiendtlige vedtak.
Hovedpunktene i klagen er som følger:
  • Den totale kvoten for lisensjakt på ulv i Norge for kommende vinter gir utskyting tilsvarende 90 prosent av den helnorske bestanden. Nemnda hverken diskuterer eller vurderer dette faktum. Dette er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.
  • Nemndene overser kunnskap om skadepotensial fra ulv og ulvens spredningsmønster, og velger heller å trekke slutninger basert på egne udokumenterte påstander.
  • Vedtaket er ikke i tråd med bestandsmålet for ulv som ble vedtatt i Stortinget i fjor. Med en så omfattende jakt, risikerer en at selv det kunstig lave bestandsmålet ikke nås neste år.
  • Nemndene hverken diskuterer eller vurderer andre forebyggende tiltak, noe som er en forutsetning i lovverket for i det hele tatt kunne bruke lisensjakt.
  • Nemndene hverken diskuterer eller vurderer hvilken effekt ulovlig jakt og innavl kan ha på den allerede lille bestanden.
– Vi hadde håpet at nemndene hadde lært av fjorårets situasjon, der de fattet et lovstridig vedtak som var sterkt konfliktskjerpende, men – som forventet – ble omgjort av klima- og miljøminister Vidar Helgesen. At de fortsetter i samme spor i år, uten omtanke for kunnskap eller lovverk, er svært bekymringsverdig, avslutter Lundemo.

Færre helnorske ulver, flere på grensa
Ifølge Rovdata ble det sist sesong (2016-2017) registrert 54-56 ulver med tilhold kun i Norge, samt 51-56 ulver på både svensk og norsk side. Ulvebestanden i hele Skandinavia ble beregnet til å være om lag 430 dyr, noe som er på nøyaktig samme nivå som året før.
 
– Tross en stagnasjon i den skandinaviske ulvebestanden, går politikerne inn for at et svært høyt antall ulver kan skytes til vinteren. Dette er så langt fra en kunnskapsbasert forvaltning det går an å komme, og viser hvorfor Norge er dårligst i Europa på ulveforvaltning, sier Lundemo.

Vil du være med å hjelpe ulven og de andre norske rovdyrene?
Bli rovdyrfadder!

 
WWF har sammen med Foreningen Våre Rovdyr påklaget vedtakene om jakt på til sammen 36 ulver i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark). Også andre miljøorganisasjoner har gjort det samme.
© Erik Frøystein Enlarge