Stortinget sier nei til å svekke rovdyrenes beskyttelse | WWF Norway

Stortinget sier nei til å svekke rovdyrenes beskyttelsePosted on 19 April 2017
– Vi er glad for at naturmangfoldloven ikke svekkes, men vi er fortsatt bekymret over at flertallet på Stortinget ønsker å øke uttaket av ulv innenfor lovens rammer, sier WWFs Nina Jensen.
© Erik Frøystein
WWF har i dag fått gjennomslag for å stanse endringen av naturmangfoldloven, og for at det nå skal komme en skikkelig gjennomgang av den norske ulvebestanden.
 
– Dette er gledelig nytt. Stortingsflertallet virker likevel ikke helt enig med seg selv når de nå sier at loven skal ligge fast, men at rommet for å skyte ulv innenfor ulvesonen skal økes, blant annet av hensyn til jakt og distriktspolitikk, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond Nina Jensen.
 
I dag har Stortingets energi- og miljøkomité lagt frem sin innstilling i saken om å endre naturmangfoldloven for å legge til rette for økt jakt på ulv og andre truede rovdyr i Norge. Flertallet på Stortinget går ikke inn for å endre loven. De ber samtidig om at det gjøres en vurdering av hva som vil utgjøre en livskraftig norsk ulvebestand, på samme måte som har blitt gjort i Sverige.
 
– Vi er glad for at naturmangfoldloven ikke svekkes, men vi er fortsatt bekymret over at flertallet på Stortinget ønsker å øke uttaket av ulv innenfor lovens rammer, sier Jensen.
 
Har vært kritiske til lovendringsforslaget
WWF har vært sterkt kritiske til lovendringsforslaget som i utgangspunktet var ment å utvide grunnlaget for å skyte ulv innenfor den svært begrensede ulvesonen i Norge. Sammen med fire andre miljøorganisasjoner har vi kjempet for å stanse det hastige og dårlig begrunnede forslaget.
 
– Vi fryktet at dette både kunne svekke ulvens vern og samtidig skape en negativ presedens for all norsk naturforvaltning, sier Jensen.
 
Ber om en gjennomgang av den norske ulvebestanden
I sin innstilling trekker energi- og miljøkomiteen frem ulveforsker Petter Wabakken sine uttalelser om at det mangler en selvstendig vitenskapelig gjennomgang av hvor mange ulver en livskraftig bestand av ulv tilsvarer i Norge. Komiteen ber derfor regjeringen om å foreta en slik gjennomgang. Dette er et svært viktig fremskritt, og noe WWF har etterspurt lenge.
 
– Uten en gjennomgang av bestanden basert på vitenskapelige og økologiske krav, slik de blant annet har gjort i Sverige, så har vi ikke grunnlag for en god forvaltning av en kritisk truet art. I Sverige er bestandsmålet et minimumsmål for hvor mange ulv de skal ivareta. Dette bestandsmålet er utarbeidet med base i forskernes vurderinger. Noe slikt mangler vi fortsatt i Norge, sier WWFs rovdyrekspert Sverre Lundemo.
 
Flertallet ønsker likevel å skyte mer av kritisk truet ulv
Innstillingen som kom i dag, viser at stortingsflertallet mener at det er greit at det kan skytes ulv så snart det er påvist til sammen fire årlige valpekull i helnorske revir og grenserevir.
 
– Dette står i dyster kontrast til klima- og miljøminister Vidar Helgesens uttalelser i fjor, da han argumenterte for at man bør ligge på seks årlige valpekull ettersom bestanden har utfordringer med innavl og ulovlig jakt. Det er forunderlig at stortingsflertallet fortsatt virker mer fokusert på å kunne skyte ulv, enn å ivareta en kritisk truet art i norsk natur, sier Lundemo.
 
Mindretallet vil styrke forvaltningen av de truede rovdyrene
– Dessverre er det kun mindretallet på Stortinget, i form av Venstre, Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk Venstreparti, som virkelig står opp for de mest truede artene våre. Disse partiene har understreket at naturmangfoldloven er laget for å sikre norsk naturmangfold. De opprettholder sitt ønske fra tidligere behandlinger om å trappe opp bestandsmålet og dermed øke antallet ulv i Norge. Disse partiene skal ha ros for at de utrettelig står på for å beholde ulven i norsk natur. Ulven har en viktig rolle i naturen og er en kilde til store naturopplevelser, sier Nina Jensen.
 
– Vi er glad for at naturmangfoldloven ikke svekkes, men vi er fortsatt bekymret over at flertallet på Stortinget ønsker å øke uttaket av ulv innenfor lovens rammer, sier WWFs Nina Jensen.
© Erik Frøystein Enlarge