Ulvefamilien i Letjenna kan bli skutt | WWF Norway

Ulvefamilien i Letjenna kan bli skuttPosted on 15 September 2016
Familiegruppen av ulv i Letjenna i Elverum har aldri spist en sau, likevel kan hele familien bli skutt til vinteren. (Ulven på bildet er ikke en av ulvene omtalt i saken).
© WWF / Christian PEDERSEN
Familiegruppen av ulv i Letjenna i Elverum har aldri spist en sau, likevel kan hele familien bli skutt til vinteren. Fredag 15. september behandlet rovviltnemnda i region 4 og 5 hvor mange ulver som kan jaktes på til vinteren. Letjenna-flokken er en av familiegruppene det ble vedtatt jakt på.

(Saken ble oppdatert 20. september 2016).
 
Ulvene har fått valper hvert år siden de slo seg ned i Letjenna vinteren 2011/2012. Ulvetispa i lederparet i familiegruppen kommer fra Görsjøreviret i Dalarna i Sverige, mens hannen er sønn av ledertispa i ulvefamilien som holder til i Julussa i Åmot kommune i Hedmark.

– I fjor ble det påvist åtte individer av ulv i Letjenna. Det tyder på at det ble født seks valper i familiegruppen i 2015. Hvor mange som er født i år, vet vi ikke, sier rådgiver i WWF-Norge Sverre Lundemo.
 
Letjenna ligger nord for sentrum av Elverum, i et lett kupert landskap med barskog og myr. Her lever det både elg, ekorn, hare, rødrev – og en familiegruppe av ulv.
 
Genetisk viktig individ
Hannen i familiegruppen i Letjenna er en av Norges genetisk viktigste ulver. Han er barnebarn av den avdøde lederulven i Kynna-revriet, som var en helrussisk innvandrer.

– Hannen i Letjenna har gode gener, og bidrar til å redusere innavlen i den skandinaviske ulvebestanden. Ved siden av ulovlig jakt, er innavl den største trusselen mot ulv i Skandinavia, forklarer Lundemo.
 
Ikke spist én sau
Det er ikke erstattet sau tapt til rovdyr innenfor reviret til familiegruppen i Letjenna. Ulvene i Letjenna har levd av det rike tilfanget av vilt i området.

– Det gir ingen mening å skyte ulv som ikke har tatt beitedyr. Lisensjakt skal være skademotivert; det kan ikke jakt på ulvene i Letjenna være, når de siden 2011 ikke har tatt én eneste sau, sier Lundemo.
 
Konflikt med jegerne
Ulvene i Letjenna er satt i forbindelse med tap av to jakthunder. Ulvefamilier er revirhevdende individer, som forsvarer områdene sine mot inntrenger. Ulv kan se på en hund som en utfordrer i reviret sitt og derfor angripe den.

– Jegere må ta forhåndsregler når de jakter med løs hund i et område med ulv. Tap av to jakthunder kan ikke begrunne jakt på en hel familiegruppe av ulv, sier Lundemo. 
 
WWF-Norge på besøk i Letjenna
I vinter besøkte WWF-Norges generalsekretær Nina Jensen leveområdet til Letjennaflokken, sammen med rådgiver Sverre Lundemo. De fikk se fotspor etter ulvene og høre ulvehyl midt på dagen.
 
– En hundeslede som tilfeldigvis passerte i nærheten gjorde at ulvene ville markere hvem som bestemte der, men så snart hundene hadde løpt videre ble det helt tyst fra ulvene. Langs en vei fant vi ulvemøkk, og ved ei myr lå det litt rester etter et festmåltid fra noen uker tidligere. Restene av elghår på begge steder viste tydelig hva som sto på menyen for ulvene som levde der, forteller Lundemo.

Fredag 16. september skal rovviltnemnda i region 4 og 5 ta stilling til hvor mange ulver det skal jaktes på til vinteren og hvor.

– Å kunne oppleve disse dyrene i sitt rette element gir minner for livet, det gir et innblikk i hva det vil si å ha en intakt natur. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for at det også i fremtiden blir mulig å finne spor etter ulvene i området ved Letjenna, avslutter Lundemo.

Familiegruppen av ulv i Letjenna i Elverum har aldri spist en sau, likevel kan hele familien bli skutt til vinteren. (Ulven på bildet er ikke en av ulvene omtalt i saken).
© WWF / Christian PEDERSEN Enlarge