Gaupe

Naturavtalen

I desember 2022 ble det endelig klart at verden får en ny global avtale for mennesker og natur. Naturavtalen har som mål å stanse og reversere tap av natur, og gi oss mer natur, innen 2030.

Dette er FNs naturavtale

Naturen forsvinner i et alarmerende tempo verden over, mye på grunn av måten vi bruker den på. Derfor ble alle medlemslandene i Konvensjonen for biologisk mangfold enige om en global avtale for å stanse den globale naturkrisen vi står midt oppi.

På tampen av 2022 ble det signert en ny historisk naturavtale i Montreal i Canada. Avtalen er en milepæl for bevaring av verdens natur, og markerer et veiskille i global naturpolitikk. Nå må den norske regjeringen jobbe raskt for å sette i gang konkrete tiltak, slik at vi når målene også her hjemme.

Hva sier naturavtalen?

Naturavtalen er en tiårig avtale som består av 23 mål. Disse målene beskriver hvordan vi skal komme oss ut av naturkrisen og få mer natur innen 2030.

Blant annet sier naturavtalen at vi skal

 • verne og bevare 30 prosent av hav- og landområder.
 • restaurere 30 prosent av ødelagt natur.
 • stanse utryddelsen av arter, og sikre at bruk, høsting og handel med ville arter er bærekraftig, trygt og lovlig.
 • redusere forurensing.
 • redusere forbruk og dermed avfallsmengde og matsvinn.
 • eliminere miljøskadelige subsidier – det vil si vi må slutte å finansiere prosjekter som ødelegger naturen.
 • sikre medvirkning og medbestemmelse for urbefolkninger og lokalsamfunn.
Hvordan vil du at verden skal høres ut i 2030?

Hvorfor trenger verden en naturavtale?

Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Den gir oss rent vann, klar luft, mat, medisiner, materialer og fysisk og psykisk god helse. I tillegg beskytter intakt natur mot ras, flom og tørke. Dette er bare noen av naturgodene den gir oss.

Naturen er også verdens beste klimatiltak fordi den fanger og lagrer over halvparten av all karbon vi mennesker slipper ut. Naturlig karbonlagring – i skog, myr, åker og eng – er vårt viktigste verktøy for å redusere innholdet av klimagasser i atmosfæren.

Natur er også økonomi. Hvis vi skulle betalt for det naturen gjør for oss - for eksempel stoppe flom, pollinere og rense vann - hadde det kostet oss over 125 tusen milliarder dollar i året. Det tilsvarer 125 ganger oljefondet årlig!

De fem største årsakene til naturkrisen

De største truslene mot arter og natur kan deles opp i fem kategorier. Felles for alle er at det er mennesker og måten vi bruker ressursene på som er årsaken til problemet.

 • Ødeleggelse og forringelse av artens leveområder
 • Forurensing
 • Overhøsting
 • Fremmede arter
 • Klimaendringer

Hva må gjøres nå?

For å sørge at målene i avtalen blir nådd innen 2030, skal alle land utvikle nasjonale handlingsplaner innen utgangen av 2024. Disse planene skal beskrive hvordan hvert enkelt land skal nå målene.

Den norske regjeringen har annonsert at de skal legge frem en slik plan i første halvår av 2024. WWF har i samarbeid med seks andre norske miljøorganisasjoner foreslått over 300 tiltak som vi mener må implementeres og gjennomføres om Norge skal nå målene i naturavtalen.

Spesielt viktig er det at det tas hensyn til naturen i all politikk og utvikling som skal skje fremover. Skal vi få mer natur innen 2030 er det viktig at alle tar ansvar og drar i samme retning.

SE ARRANGEMENT: I desember 2023 ble naturavtalen 1 år. Se frokostseminar fra Kulturhuset med Dag O. Hessen, Kristin Halvorsen, og Idar Kreutzer om hva som må skje nå for å sikre mer natur innen 2030.

Dette kan du gjøre

Det er lett å tenke at det er håpløst når man ser på de enorme utfordringene vi står overfor. Men ditt engasjement virker!

Du som forbruker, lokalbefolkning, ansatt og giver har stor påvirkning på utviklingen.

 • Som forbruker kan du gjenbruke, gjenvinne, reparere og dele. Slik kan vi få ned fotavtrykket vårt og redusere presset på naturen.
 • Ta kontakt med din lokale politiker og still krav - hvordan skal de levere på naturavtalen i sin kommune? Du som velger har stor makt her!
 • Er du medlem av et politisk parti? Send inn forslag til partiet om at FNs naturavtale må prioriteres på nasjonalt nivå!
 • Bli fadder i WWF - da vet vi at vi har deg i ryggen når vi står på barrikadene for en god avtale for naturen. Som WWF-fadder gjør du vårt arbeid mulig!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Dette har skjedd og skal skje fremover

 • April 2024

  Engasjementet var enormt da vi i januar ba folk om å vise regjeringen viktigheten av å stoppe ødeleggelsen av naturen vår, ved å gi sin signatur. I April overleverte WWF 80 000 underskrifter og et brev til statsminister Jonas Gahr Støre, for å kreve forpliktende løsninger for å ta vare på norsk natur.

 • 9.juni 2023

  WWF sammen med seks andre miljøorganisasjoner lanserer over 300 forslag til både politiske, juridiske og maktstrukturelle endringer som må til for at Norge skal reversere tapet av natur og nå målene i naturavtalen. Anbefalingene ble overlevert til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

 • 19. desember 2022

  En historisk dag for naturen! Etter flere uker med intense forhandlinger i Montreal i Canada blir det vedtatt en naturavtale som skal stanse naturtapet og gi oss mer natur innen 2030!

 • 7. til 19. desember 2022

  WWF er til stede under forhandlingene og følger dem tett.

  – Det er fortsatt mulig å reversere naturtapet og få mer natur, men det krever tydelig politisk vilje fra alle verdens land. Vi har skyhøye forventninger til delegasjonene i Montreal om å få på plass denne etterlengtede avtalen som skal ta oss ut av naturkrisen, sier Sverre Lundemo, seniorrådgiver naturmangfold i WWF.

 • 21. juni 2022

  Naturtoppmøtet blir flyttet til Montreal, Canada, 5.-17. desember 2022.

 • 21. - 26. juni 2022

  Medlemslandene i Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) møtes i Nairobi for det siste forhandlingsmøtet før naturtoppmøtet.

 • 14. mars - 29. mars 2022

  Medlemslandene i Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) møtes i Genève for det som skulle være siste forhandlingsmøte før Kunming, som har blitt utsatt til høsten 2022. Her blir landene enige om å møtes nok en gang før Kunming, grunnet mangel på fremgang i forhandlingene. Det nye møtet blir i Nairobi i juni 2022.

 • 13. oktober 2021

  Kunming-erklæringen vedtas.

 • August 2021

  Verdens land møtes til forhandlinger for å bli enige om viktige punkter i naturavtalen.

 • Juli 2021

  Utkastet til den nye naturavtalen publiseres. WWF Verdens naturfond beskriver utkastet som for lite ambisiøst og konkret, og ber norske myndigheter om å ta tak før neste forhandlingsrunde i august.

 • Juli 2020 - UTSATT

  Det skulle vært avholdt et forberedende møte til naturavtalen i Colombia i juli 2020, men dette blir utsatt på grunn av korona-pandemien. Når møtet avholdes skal innholdet i naturavtalen jobbes mer med, slik at alt er klart for toppmøtet i 2021.

 • Februar 2020

  Et forberedende møte til naturavtalen avholdes i Roma i februar 2020. Her blir innholdet i avtalen diskutert.

 • Januar 2020

  Verden har ikke klart å nå Aichi-målene som ble satt i 2010.

 • August 2019

  Landene som er medlemmer i Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) møtes i Nairobi, Kenya for et forhandlingsmøte om en ny naturavtale.

 • Mai 2019

  Rapporten fra FNs naturpanel slår alarm om naturens tilstand.

  Én million arter er truet av utryddelse, og tre fjerdedeler av jordens landoverflate er allerede endret av menneskene. Plastforurensningen er ti ganger så stor i dag som i 1980.

  Du finner flere nøkkelfunn i vår artikkel om rapporten - her kan du også laste ned rapporten i sin helhet.

 • Oktober 2018

  Living planet report avdekker at 60 prosent av all natur har forsvunnet på 40 år.

 • Oktober 2010

  Det blir inngått en internasjonal avtale i Japan, med mål for perioden 2011 til 2020 for å ta vare på naturen. Disse blir kalt Aichi-målene

 • 1993

  Konvensjonen for biologisk mangfold trår i kraft. Den skal sikre bærekraftig bruk av naturressursene på jorda. Nesten alle verdens land, 196 stykker, har signert konvensjonen.

Fant du det du lette etter?