Kan bli en historisk avtale for naturen i krise

I dag starter forhandlingene for naturtoppmøtet i Montreal. Det haster å få på plass en avtale der verdens land forplikter seg til å ta bedre vare på naturen.

Publisert 7. desember 2022

Sverre Lundemo, seniorrådgiver for naturmangfold i WWF, er på plass i Montreal.

WWF er til stede under forhandlingene og følger dem tett.

– Det er fortsatt mulig å reversere naturtapet og få mer natur, men det krever tydelig politisk vilje fra alle verdens land. Vi har skyhøye forventninger til delegasjonene i Montreal om å få på plass denne etterlengtede avtalen som skal ta oss ut av naturkrisen, sier Sverre Lundemo, seniorrådgiver naturmangfold i WWF.

Nærmer oss et vippepunkt for naturen

– Vi står midt i en akutt, global naturkrise som har katastrofale konsekvenser for både mennesker og dyr, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

På grunn av måten vi mennesker bruker naturen på, nærmer vi oss vippepunkter for hvor mye den kan tåle.

– Med naturtoppmøtet i Montreal har verdens land en historisk mulighet til å lage en forpliktende avtale for å stanse det galopperende naturtapet. Verden trenger en redningspakke for å bevare og restaurere mer natur. Vi må bruke naturen mer bærekraftig, sier Andaur.

Naturkrisen merkes også her hjemme

Hvis naturtapet fortsetter i årene framover, vil det ha store konsekvenser for verdenssamfunnet: klimakrisen forsterkes, sosiale forskjeller i verden øker og vi risikerer både flere nasjonale og internasjonale konflikter.

Vi kjenner også på konsekvensene av naturkrisen her hjemme: For litt over hundre år siden var halvparten av det norske fastlandet villmark. Nå er andelen redusert til 11,5 prosent.

WWF krever ambisiøs naturavtale

Heldigvis er det fortsatt mulig å snu den skremmende utviklingen.

Dersom verdens land blir enige om en avtale som kan få oss ut av naturkrisen og forplikter seg til den, kan vi sammen sikre mennesker et godt livsgrunnlag på jorda.

WWF stiller følgende krav til en ambisiøs naturavtale:

  • Fotavtrykk fra produksjon og forbruk må være innenfor planetens tålegrense.
  • Vern av 30 prosent av planeten innen 2030, både til lands og til havs.
  • 100 prosent bærekraftig bruk av naturen.
  • En rettferdig fordeling – som ett av de rikeste landene i verden må Norge øke finansieringen til gjennomføring av naturavtalen i utviklingsland.
  • Endring fra miljøskadelige til miljøpositive subsidier – Norge må slutte å finansiere prosjekter som ødelegger naturen.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.