Tungoljeforbud i Arktis støttes av Stortinget | WWF Norway

Tungoljeforbud i Arktis støttes av StortingetPosted on 01 June 2017
Hvis oljesøluhellet var ute, hvordan skulle det vært håndtert i et værhardt område som Arktis? Og hvordan ville det påvirket artene i ormådet? WWF Verdens naturfond er glade for at Stortinget støtter et internasjonalt tungoljeforbud i Arktis.
© Paul Nicklen/National Geographic Stock / WWF-Canada
I dag vedtok Stortinget at Norge skal være en internasjonal pådriver for tungeoljeforbud i Arktis, noe WWF Verdens naturfond har jobbet for lenge. Det skal videre opprettes et nytt bistandsprogram for livet i havet – som også er blant WWFs kampsaker.
 
– Vi er svært fornøyde med at Stortinget går inn for et internasjonalt tungoljeforbud i Arktis. Dette drivstoffet kan spres over store områder og tilføre sårbare marine arter og leveområder skader i flere tiår etter et utslipp, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond og marinbiolog.
 
Katastrofale konsekvenser av utslipp
Det ble altså en dag for naturverngjennomslag da regjeringens stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken ble behandlet i Stortinget. Dette er den første stortingsmeldingen av sitt slag.
 
WWF Verdens naturfond har jobbet for et tungoljeforbud i mange år.

– Enhver med kjennskap til oljevernberedskap vet hvor krevende mørketid, kulde, is og ising er for å gjennomføre en effektiv opprydningsaksjon. Et tungoljeutslipp i Arktis kan ha en svært ødeleggende effekt på regionens unike økosystemer, i verste fall kan det utslette hele arter, sier Jensen og fortsetter:
 
– Ikke minst er de viktige områdene rundt iskanten, der hav møter is, spesielt utsatt. I dette sårbare grenselandet skjer det hver vår en eksplosjon av liv og næring som er helt nødvendig for havområdene.
 
– Med dette som utgangspunkt, har flere arbeidsgrupper under Arktisk Råd tidligere stadfestet at tungoljeutslipp representerer den største risikoen for akuttforurensing i Arktis. Vi forventer at norske myndigheter følger opp Stortingets støtte til et tungoljeforbud i relevante internasjonale fora videre, sier Jensen.
 
En redningsaksjon for verdenshavene
I meldingen skriver regjeringen at Norge skal ta en ledende rolle for havet internasjonalt. WWF mener at innsatsen i så fall må trappes opp betraktelig og ta utgangspunkt i FNs bærekraftmål 14 om livet i havet.
 
WWF foreslår et nytt norsk havinitiativ som tar for seg økosystembasert havforvaltning og bærekraftige fiskerier, marint vern, havforsuring og havforurensing.
 
– Livet i havet trenger virkelig en redningsaksjon. Bestandene av marine arter er blitt redusert med nesten 40 prosent de siste årene. Vi trenger Norge i en internasjonal lederrolle for sunne og bærekraftige hav. Norge har stor tradisjon og ekspertise på feltet og kan spille en viktig rolle dersom regjeringen griper denne muligheten, sier Jensen.
 
 
 
 
Hvis oljesøluhellet var ute, hvordan skulle det vært håndtert i et værhardt område som Arktis? Og hvordan ville det påvirket artene i ormådet? WWF Verdens naturfond er glade for at Stortinget støtter et internasjonalt tungoljeforbud i Arktis.
© Paul Nicklen/National Geographic Stock / WWF-Canada Enlarge